Waarom beïnvloeden stressoren mensen anders?

Hier is wat de effecten van stress uniek maakt

Is het je ooit opgevallen dat sommige mensen lijken te gedijen in chaos, terwijl anderen overweldigd raken door zelfs positieve veranderingen in hun leven? Stress is een hoogst subjectieve ervaring. Terwijl velen onder ons worden gestrest door ongeveer dezelfde dingen - banen, geld, overscheduled, relatieconflicten - kunnen verschillende mensen om verschillende redenen meer of minder sterk op dezelfde situatie reageren:

Verschillen in bronnen

Een algemeen aanvaarde definitie van stress is dat dit gebeurt wanneer de waargenomen eisen van een situatie zwaarder wegen dan de beschikbare middelen. Dit leidt ertoe dat mensen zichzelf bedreigd zien, wat de stressreactie van het lichaam en de ervaring van 'gestresseerd zijn' triggert. Daarom kan het niveau van middelen dat beschikbaar is een significant verschil maken in het feit of iemand stress ervaart in een bepaalde situatie. Het is ook belangrijk op te merken dat 'hulpbronnen' verwijzen naar externe factoren zoals fysieke en emotionele hulp van anderen, geld en andere fysieke hulpbronnen, evenals interne factoren zoals kennis, ervaring en moed. Het verschil in beschikbare middelen is een belangrijke factor in de reden waarom twee mensen dezelfde situatie kunnen ervaren en anders ervaren.

Verschillen in fysiologie

Sommige mensen zijn van nature gevoeliger en reageren op stress.

Verschillen in temperament, een verzameling aangeboren persoonlijkheidskenmerken die al in de kindertijd kunnen worden waargenomen, kunnen ertoe leiden dat sommige mensen van nature veerkrachtiger zijn in het aangezicht van stress, terwijl anderen zich meer bedreigd voelen en minder goed in staat zijn om ermee om te gaan. (Lees dit stuk over zelf-sabotage voor meer specifieke informatie daarover.) Hoewel we het temperament waarmee we werden geboren niet kunnen veranderen, kunnen we ons meer bewust worden van onze aanleg en er omheen werken door vaardigheden op te bouwen die bepaalde vormen van compensatie kunnen compenseren. gevoeligheden, of structureer onze levensstijl om bepaalde stresstriggers te minimaliseren.

Verschillen in betekenis geassocieerd met omstandigheden

Een andere factor die van invloed is op de vraag of een situatie als 'stressvol' wordt ervaren, is de betekenis die mensen in de situaties vinden. Het hebben van een gevoel van controle in een situatie, bijvoorbeeld, kan het gevoel van minder bedreiging en meer empowerment geven. (Denk aan mensen met heel weinig bezittingen omdat ze kiezen voor een levensstijl van vrijwillige eenvoud versus mensen die heel weinig hebben, omdat ze het grootste deel van hun vermogen in een arme economie hebben verloren.) Kijken naar dezelfde situatie als een "uitdaging" in plaats van een 'dreiging' kan een potentieel stressvolle ervaring verkwikkend maken in plaats van overweldigend. (Denk aan het doen van werk dat gebruik maakt van je talenten en capaciteiten versus werk dat eentonig of gewoon te moeilijk is - voelt het niet anders?) En het cultiveren van een houding van dankbaarheid kan je helpen de potentiële voordelen van een situatie te zien in plaats van alleen de moeilijkheden. (Veel mensen praten over "op zoek naar het geschenk" in een crisis.)

Wat betekent dit voor u, vooral als u iemand bent die gemakkelijker gestrest raakt? Om te beginnen kunt u stressbeheer vanuit verschillende hoeken benaderen. Bijvoorbeeld: