Psychotherapie

Wat is psychotherapie?

Psychotherapie is een algemene term die wordt gebruikt om het proces van de behandeling van psychische stoornissen en mentale problemen te beschrijven door het gebruik van verbale en psychologische technieken. Tijdens dit proces helpt een getrainde psychotherapeut de cliënt specifieke of algemene problemen aan te pakken, zoals een bepaalde geestesziekte of een bron van stress in het leven.

Afhankelijk van de benadering die de therapeut hanteert, kan een breed scala aan technieken en strategieën worden gebruikt.

Bijna alle soorten psychotherapie zijn echter het ontwikkelen van een therapeutische relatie , het communiceren en het creëren van een dialoog en het werken om problematische gedachten of gedrag te overwinnen.

Psychotherapie wordt steeds meer gezien als een apart beroep op zich, maar veel verschillende soorten professionals houden zich regelmatig bezig met psychotherapie. Zulke personen zijn klinisch psychologen , psychiaters, counselors, huwelijks- en gezinstherapeuten , maatschappelijk werkers , psychiatrische verpleegkundigen en psychiatrisch verpleegkundigen .

Welke soorten psychotherapie zijn beschikbaar?

Wanneer veel mensen het woord psychotherapie horen, stellen ze zich voor dat een patiënt op een bank ligt te praten terwijl een therapeut in een stoel in de buurt zit en gedachten op een geel notitieblok noteert. Er zijn eigenlijk verschillende technieken en praktijken die worden gebruikt in psychotherapie. De exacte methode die in elke situatie wordt gebruikt, kan variëren op basis van verschillende factoren, waaronder de training en achtergrond van de therapeut, de voorkeuren van de cliënt en de exacte aard van het huidige probleem van de cliënt.

Enkele van de belangrijkste benaderingen van psychotherapie zijn onder meer:

Psychoanalytische therapie : hoewel psychotherapie al in de tijd van de oude Grieken in verschillende vormen werd toegepast, kreeg het zijn officiële start toen Sigmund Freud gesprekstherapie begon te gebruiken om met patiënten te werken.

Sommige van de technieken die Freud gewoonlijk gebruikt, omvatten de analyse van overdracht, droominterpretatie en vrije associatie. Deze psychoanalytische benadering houdt in dat je je verdiept in de gedachten en ervaringen van een patiënt om onbewuste gedachten, gevoelens en herinneringen op te sporen die het gedrag kunnen beïnvloeden.

Gedragstherapie : toen behaviorisme in het begin van de twintigste eeuw een meer prominente school van het denken werd, begonnen technieken zoals verschillende soorten conditionering een belangrijke rol te spelen in psychotherapie. Hoewel het behaviorisme misschien niet zo dominant is als het ooit was, zijn veel van zijn methoden nog steeds erg populair vandaag. Gedragstherapie maakt vaak gebruik van klassieke conditionering , operante conditionering en sociaal leren om cliënten te helpen problematisch gedrag te veranderen.

Humanistische therapie: vanaf de jaren vijftig begon de school van denken die bekend staat als de humanistische psychologie invloed te hebben op psychotherapie. De humanistische psycholoog Carl Rogers ontwikkelde een benadering die bekend staat als cliëntgerichte therapie , waarbij de therapeut centraal stond in het onvoorwaardelijke positieve aanzien van de cliënt.

Tegenwoordig worden aspecten van deze aanpak nog steeds veel gebruikt. De humanistische benadering van psychotherapie is erop gericht mensen te helpen hun potentieel te maximaliseren. Dergelijke benaderingen hebben de neiging om het belang van zelfonderzoek, vrije wil en zelfactualisatie te benadrukken.

Cognitieve therapie: de cognitieve revolutie van de jaren zestig had ook een grote invloed op de praktijk van psychotherapie, omdat psychologen zich steeds meer gingen richten op hoe menselijke denkprocessen gedrag en functioneren beïnvloeden. Cognitieve therapie is gebaseerd op het idee dat onze gedachten een krachtige invloed hebben op ons mentale welzijn. Als u bijvoorbeeld de negatieve aspecten van elke situatie ziet, heeft u waarschijnlijk een pessimistischer uitzicht en een slechter algemene stemming. Het doel van cognitieve therapie is om de cognitieve vervormingen die leiden tot dit soort denken te identificeren en dergelijke gedachten te vervangen door meer realistische en positieve gedachten. Door dit te doen, kunnen mensen hun humeur en algehele welzijn verbeteren.

Cognitieve gedragstherapie : de benadering die bekend staat als cognitieve gedragstherapie (CGT) is een soort van psychotherapeutische behandeling die patiënten helpt de gedachten en gevoelens te begrijpen die van invloed zijn op gedrag.

CGT wordt vaak gebruikt om een ​​breed scala aan aandoeningen te behandelen, waaronder fobieën , verslaving, depressie en angst. CGT is een vorm van psychotherapie waarbij cognitieve en gedragsmatige technieken worden gebruikt om negatieve gedachten en onaangepast gedrag te veranderen. Deze benadering omvat het veranderen van de onderliggende gedachten die bijdragen aan distress en het wijzigen van het problematische gedrag dat het gevolg is van deze gedachten.

Psychotherapie kan ook een aantal verschillende vormen aannemen, afhankelijk van de stijl van de therapeut en de behoeften van de patiënt. Een paar die u kunt tegenkomen zijn onder andere:

Enkele dingen die u moet overwegen voordat u psychotherapie probeert

Er zijn een aantal problemen of zorgen voor zowel therapeuten als cliënten. Wanneer u een therapeut kiest , moet u overwegen of u zich comfortabel voelt om persoonlijke informatie aan de therapeut te onthullen. Je moet ook de kwalificaties van de therapeut beoordelen, inclusief het type diploma dat hij of zij in bezit heeft en jarenlange ervaring.

Mensen die psychotherapie geven, kunnen een aantal verschillende titels of graden hebben. Sommige titels, zoals 'psycholoog' of 'psychiater', worden beschermd en bevatten specifieke onderwijs- en licentievereisten . Sommige van de personen die gekwalificeerd zijn om psychotherapie uit te voeren, zijn psychiaters, psychologen, counselors, erkende sociaal werkers en gevorderde psychiatrische verpleegkundigen.

Bij het verlenen van diensten aan cliënten moeten psychotherapeuten rekening houden met zaken als geïnformeerde toestemming , vertrouwelijkheid van de patiënt en waarschuwingsplicht. Geïnformeerde toestemming houdt in dat u een klant op de hoogte brengt van alle potentiële risico's en voordelen die aan de behandeling zijn verbonden. Dit omvat het uitleggen van de exacte aard van de behandeling, mogelijke risico's, kosten en de beschikbare alternatieven.

Omdat cliënten vaak onderwerpen bespreken die zeer persoonlijk en gevoelig van aard zijn, hebben psychotherapeuten een wettelijke verplichting om het recht op vertrouwelijkheid van een patiënt te beschermen. Een voorbeeld waarbij psychotherapeuten het recht hebben om de vertrouwelijkheid van de patiënt te schenden, is als cliënten een onmiddellijke dreiging vormen voor zichzelf of voor anderen. Verplichting om te waarschuwen geeft counselors en therapeuten het recht om vertrouwelijkheid te schenden als een cliënt een risico vormt voor een andere persoon.

Hoe effectief is psychotherapie?

Een van de belangrijkste kritieken tegen de psychotherapie is een vraag die de effectiviteit ervan ter discussie stelt. In een vroege en vaak genoemde studie ontdekte psycholoog Hans Eysenck dat tweederde van de deelnemers binnen twee jaar alleen herstelde of herstelde, ongeacht of ze psychotherapie hadden gekregen.

In een meta-analyse waarin 475 verschillende onderzoeken werden bekeken, ontdekten onderzoekers echter dat psychotherapie effectief was in het verbeteren van het psychisch welbevinden van cliënten. In zijn boek The Great Psychotherapy Debate meldde statisticus en psycholoog Bruce Wampold dat factoren als de persoonlijkheid van de therapeut en zijn of haar geloof in de effectiviteit van de behandeling een rol speelden in de uitkomst van psychotherapie. Verrassend genoeg suggereerde Wampold dat het type therapie en de theoretische basis van de behandeling geen effect hebben op de uitkomst.

Hoe weet ik of ik psychotherapie nodig heb?

Hoewel je misschien beseft dat psychotherapie kan helpen met de problemen van het leven, kan het soms moeilijk zijn om hulp te zoeken of zelfs te herkennen wanneer het tijd is om met een professional te praten.

Een belangrijk ding om te onthouden is dat hoe eerder je hulp zoekt, hoe sneller je verlichting begint te ervaren. In plaats van te wachten totdat uw symptomen uit de hand lopen, moet u overwegen om hulp te krijgen zodra u begint te herkennen dat er mogelijk een probleem is.

Enkele belangrijke aanwijzingen dat het misschien tijd is om een ​​psychotherapeut te zien zijn:

Hoe kies ik een therapeutische techniek en therapeut?

Als u denkt dat u een probleem heeft dat baat kan hebben bij psychotherapie, is uw eerste stap misschien om uw zorgen te bespreken met uw huisarts. Uw arts kan beginnen met het uitsluiten van eventuele lichamelijke ziekten die mogelijk bijdragen aan uw symptomen. Als er geen andere oorzaak kan worden gevonden, kan uw arts u dan doorverwijzen naar een deskundige in de geestelijke gezondheidszorg die gekwalificeerd is om een ​​diagnose te stellen en de symptomen die u ervaart te behandelen.

Uw symptomen spelen vaak een rol bij het soort behandeling en het type therapeut dat u kiest. Als uw arts vermoedt dat u problemen ondervindt die mogelijk het gebruik van voorgeschreven medicijnen naast psychotherapie vereisen, kan hij of zij u doorverwijzen naar een psychiater . Een psychiater is een arts die medicijnen kan voorschrijven en heeft een specifieke opleiding in de behandeling van psychologische en psychiatrische aandoeningen.

Als uw symptomen erop wijzen dat u misschien baat zou hebben bij een of andere vorm van gesprekstherapie zonder toevoeging van geneesmiddelen op recept, wordt u mogelijk doorverwezen naar een klinisch psycholoog of een psychotherapeut.

Verwijzingen van vrienden en familieleden kunnen ook een goede manier zijn om een ​​therapeut te vinden die u kan helpen om uw zorgen weg te nemen. Psychotherapie is heel veel en kunst en een wetenschap echter. Als de dingen niet lijken te werken, of als u gewoon niet lijkt te "klikken" bij uw huidige therapeut, wees dan niet bang om andere professionals te zoeken totdat u iemand vindt met wie u verbinding kunt maken.

Overweeg enkele van de volgende vragen bij het evalueren van een psychotherapeut:

Een woord van

Psychotherapie kan in vele vormen voorkomen, maar ze zijn allemaal ontworpen om mensen te helpen psychologische problemen te overwinnen en een beter leven te leiden. Als u vermoedt dat u de symptomen van een psychische of psychiatrische stoornis ervaart, overweeg dan een evaluatie te zoeken bij een getrainde en ervaren psychotherapeut die gekwalificeerd is om dergelijke aandoeningen te beoordelen, diagnosticeren en behandelen. Je kunt de mogelijke voordelen van psychotherapie plukken, zelfs als je gewoon het gevoel hebt dat er iets 'aan de hand' is in je leven dat kan worden verbeterd door overleg met een professional in de geestelijke gezondheidszorg.

> Bronnen:

> Eysenck, HJ (1957). De effecten van psychotherapie: een evaluatie. Journal of Consulting Psychology. 1957; 16: 319-324.

> Henrik, R. (1980). Het handboek over psychotherapie. Het AZ-handboek voor meer dan 250 psychotherapieën zoals vandaag gebruikt. Nieuwe Amerikaanse bibliotheek; 1980.

> Smith, ML Wat onderzoek zegt over de effectiviteit van psychotherapie. Psychiatrische diensten; 2006.

> Wampold, BE The Great Psychotherapy Debate: Models, Methods and Findings. Routledge; 2001.