Sociale psychologie

Een overzicht van sociale psychologie

Wat is het dat onze houding vormt? Waarom zijn sommige mensen zulke geweldige leiders? Hoe ontstaat vooroordeel en hoe kunnen we het overwinnen? Dit zijn slechts enkele van de grote vragen die van belang zijn op het gebied van de sociale psychologie. Sociaal psychologen pakken problemen aan die een significante invloed kunnen hebben op individuele gezondheid en welzijn, van het begrijpen waarom pestgedrag en agressie plaatsvinden om te analyseren waarom mensen soms mensen in nood niet helpen .

Wat is sociale psychologie?

Volgens psycholoog Gordon Allport is sociale psychologie een discipline die wetenschappelijke methoden gebruikt om te begrijpen en te verklaren hoe de gedachten, gevoelens en het gedrag van individuen worden beïnvloed door de feitelijke, ingebeelde of impliciete aanwezigheid van andere menselijke wezens. In essentie gaat sociale psychologie er allemaal om te begrijpen hoe het individuele gedrag van elke persoon wordt beïnvloed door de sociale omgeving waarin dat gedrag plaatsvindt.

Je realiseert je waarschijnlijk al dat andere mensen een dramatische invloed kunnen hebben op de manier waarop je handelt en de keuzes die je maakt. Overweeg hoe je je zou kunnen gedragen in een situatie als je helemaal alleen was of als er andere mensen in de kamer waren. De beslissingen die u neemt en het gedrag dat u vertoont, kan afhankelijk zijn van niet alleen hoeveel mensen aanwezig zijn, maar ook precies wie u bent. U zult zich bijvoorbeeld waarschijnlijk heel anders gedragen wanneer u in de buurt bent van een groep goede vrienden dan wanneer u in de buurt van een groep collega's of leidinggevenden bent.

Sociale psychologie kijkt naar een breed scala van sociale onderwerpen, waaronder:

Het is belangrijk op te merken dat sociale psychologie niet alleen kijkt naar sociale invloeden. Sociale perceptie en sociale interactie zijn ook van vitaal belang voor het begrijpen van sociaal gedrag. De manier waarop we andere mensen zien (en de manier waarop we denken dat ze ons zien) kan een krachtige rol spelen in een breed scala aan acties en beslissingen. Denk eens even na over hoe je soms anders gedraagt ​​in een openbare omgeving dan wanneer je thuis alleen zou zijn. Thuis kun je luid en onstuimig zijn, terwijl je in het openbaar veel ingetogener en terughoudender bent.

Waarom is dit? Omdat de mensen om ons heen onze gedachten, gevoelens, stemmingen, attitudes en percepties vormen. De aanwezigheid van andere mensen kan een verschil maken in de keuzes die we maken en de acties die we ondernemen.

Hoewel sociale psychologie meestal een academisch veld is, kan het onderzoek dat sociale psychologen verrichten , een krachtige invloed hebben en hebben op ons begrip van verschillende aspecten van geestelijke gezondheid en welzijn.

Onderzoek naar conformiteit heeft bijvoorbeeld bijgedragen aan ons begrip van waarom tieners soms zo ver gaan om bij hun sociale groep te passen, soms ten koste van hun eigen gezondheid en welzijn. Als gevolg hiervan zijn psychologen in staat programma's voor de volksgezondheid en behandelmethoden te ontwikkelen die erop gericht zijn tieners te helpen weerstand te bieden aan mogelijk schadelijk gedrag zoals roken, drinken en drugsgebruik.

Hoe zijn mensen geïnteresseerd geraakt in sociale psychologie?

Terwijl Plato verwees naar het idee van de 'crowd mind', en concepten zoals sociale loafing en sociale facilitatie werden geïntroduceerd in de late jaren 1800, was het pas na de Tweede Wereldoorlog dat onderzoek naar sociale psychologie in ernst begon.

De gruwelen van de Holocaust leidden ertoe dat onderzoekers de effecten van sociale invloed, conformiteit en gehoorzaamheid bestudeerden. Wat zou kunnen verklaren waarom zoveel mensen hebben deelgenomen aan dergelijke vreselijke en slechte daden, vroegen sociaal psychologen zich af? Waren mensen alleen orders opvolgend en buigen ze voor sociale druk, of waren er andere krachten aan het werk die mensen ertoe brachten om zulke verwoestende acties te ondernemen?

Door deze vragen te onderzoeken, konden sociaal psychologen meer inzicht krijgen in de kracht van maatschappelijke krachten zoals autoriteit, naleving en gehoorzaamheid.

Sociaal psycholoog Stanley Milgram kon bijvoorbeeld aantonen in hoeverre mensen bereid zijn om gezagsdragers te gehoorzamen. In een serie nu beruchte experimenten , hebben Milgram en zijn collega's studie-deelnemers gelast om te leveren wat volgens hen een potentieel gevaarlijke schok was voor een andere persoon. In werkelijkheid waren de schokken niet echt en de andere persoon deed alleen maar alsof hij gekwetst was door de elektrische pulsen, maar maar liefst 65 procent van degenen die deelnamen aan de studie leverde het maximale niveau van shock simpelweg omdat een autoriteitsfiguur hen vertelde doen.

Sociale psychologie is de rest van de twintigste eeuw blijven groeien, inspirerend onderzoek dat heeft bijgedragen aan ons begrip van sociale ervaring en gedrag. Onze sociale wereld vormt zo'n enorm deel van ons leven, dus het is geen wonder dat dit onderwerp voor velen zo fascinerend is.

Hoe verschilt sociale psychologie van andere disciplines?

Het is belangrijk om de sociale psychologie te onderscheiden van een paar vergelijkbare en gerelateerde onderwerpen. Sociale psychologie wordt vaak verward met volkswijsheid, persoonlijkheidspsychologie en sociologie. Wat maakt sociale psychologie anders? Anders dan volkswijsheid, die berust op anekdotische observaties en subjectieve interpretatie, gebruikt de sociale psychologie wetenschappelijke methoden en de empirische studie van sociale verschijnselen. Onderzoekers doen niet alleen gissingen of aannames over hoe mensen zich gedragen; ze bedenken en voeren experimenten uit die op relaties tussen verschillende variabelen wijzen.

Terwijl de persoonlijkheidspsychologie zich richt op individuele kenmerken, kenmerken en gedachten, is sociale psychologie gericht op situaties. Sociaal psychologen zijn geïnteresseerd in de impact die de sociale omgeving en groepsinteracties hebben op attitudes en gedrag.

Ten slotte is het belangrijk om onderscheid te maken tussen sociale psychologie en sociologie. Hoewel er veel overeenkomsten tussen de twee zijn, neigt de sociologie naar sociaal gedrag en invloeden op een zeer breed gebaseerd niveau. Sociologen zijn geïnteresseerd in de instellingen en culturen die van invloed zijn op hoe mensen zich gedragen. Psychologen richten zich in plaats daarvan op situationele variabelen die van invloed zijn op sociaal gedrag. Terwijl psychologie en sociologie beide vergelijkbare onderwerpen bestuderen, bekijken ze deze vragen vanuit verschillende perspectieven.

Een woord van

Wat maakt sociale psychologie zo'n belangrijk onderwerp? Een snelle blik op het dagelijkse nieuws laat zien hoe diep sociale problemen het leven van mensen kunnen beïnvloeden. Door deze problemen beter te begrijpen, kunnen psychologen zoeken naar manieren om dergelijke problemen te voorkomen, identificeren en verhelpen. Sociaal psychologen richten zich op maatschappelijke zorgen die een krachtige invloed hebben op het individuele welzijn en de gezondheid van de samenleving als geheel, waaronder problemen zoals middelengebruik, misdaad, vooroordelen, huiselijk geweld, volksgezondheid, pesten en agressie.

Sociaal psychologen werken meestal niet direct op het gebied van geestelijke gezondheid, maar de resultaten van hun onderzoek hebben wel een significante invloed op hoe psychologen en professionals in de geestelijke gezondheidszorg gedrag behandelen dat wordt beïnvloed door sociale factoren. Volksgezondheidsprogramma's steunen bijvoorbeeld vaak op overtuigings- technieken die door sociale psychologen zijn geïdentificeerd om mensen aan te moedigen gezond gedrag aan te gaan en potentieel gevaarlijke te vermijden.

> Bron:

> Allport, GW (1985). De historische achtergrond van sociale psychologie. In G. Lindzey en E. Aronson, (red.), Handbook of Social Psychology, 1, (3), 1-46.