Wat is cognitieve gedragstherapie?

Proces, typen, componenten, gebruik en effectiviteit

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een vorm van psychotherapeutische behandeling die patiënten helpt de gedachten en gevoelens te begrijpen die van invloed zijn op gedrag. CGT wordt vaak gebruikt om een ​​breed scala aan aandoeningen te behandelen, waaronder fobieën , verslavingen, depressie en angst.

Cognitieve gedragstherapie is over het algemeen kortdurend en gericht op het helpen van cliënten bij het omgaan met een heel specifiek probleem.

Tijdens de behandeling leren mensen hoe ze destructieve of verontrustende denkpatronen kunnen identificeren en veranderen die een negatieve invloed hebben op gedrag en emoties.

Basisbeginselen van cognitieve gedragstherapie

Het onderliggende concept achter CBT is dat onze gedachten en gevoelens een fundamentele rol spelen in ons gedrag. Een persoon die bijvoorbeeld veel tijd besteedt aan vliegtuigcrashes, ongelukken met landingsbanen en andere luchtrampen, kan het vliegen op de vlucht vermijden.

Het doel van cognitieve gedragstherapie is om patiënten te leren dat ze, hoewel ze niet elk aspect van de wereld om hen heen kunnen beheersen, controle kunnen krijgen over hoe ze dingen in hun omgeving interpreteren en ermee omgaan.

Cognitieve gedragstherapie is de laatste jaren steeds populairder geworden, zowel bij consumenten in de geestelijke gezondheidszorg als bij behandelaars. Omdat CGT meestal een behandeloptie voor de korte termijn is, is het vaak beter betaalbaar dan sommige andere therapieën .

CBT wordt ook empirisch ondersteund en het is aangetoond dat het patiënten effectief helpt bij het overwinnen van een breed scala aan onaangepast gedrag.

Automatische negatieve gedachten

Een van de belangrijkste aandachtspunten van cognitieve gedragstherapie is het veranderen van de automatische negatieve gedachten die kunnen bijdragen aan en emotionele problemen, depressie en angst verergeren.

Deze negatieve gedachten komen spontaan naar voren, worden als waar geaccepteerd en hebben de neiging om de stemming van het individu negatief te beïnvloeden.

Door het CBT-proces onderzoeken patiënten deze gedachten en worden aangemoedigd om te kijken naar bewijsmateriaal uit de werkelijkheid dat deze gedachten ondersteunt of weerlegt. Hierdoor kunnen mensen objectiever en realistischer kijken naar de gedachten die bijdragen aan hun gevoelens van angst en depressie. Door zich bewust te worden van de negatieve en vaak onrealistische gedachten die hun gevoelens en gemoedstoestanden temperen, kunnen mensen zich bezighouden met gezondere denkpatronen.

Soorten Cognitieve Gedragstherapie

Volgens de British Association of Behavioral and Cognitive Psychotherapies, "Cognitieve en gedragsmatige psychotherapieën zijn een scala aan therapieën gebaseerd op concepten en principes afgeleid van psychologische modellen van menselijke emotie en gedrag. Ze omvatten een breed scala van behandelmethoden voor emotionele stoornissen, langs een continuüm van gestructureerde individuele psychotherapie naar zelfhulpmateriaal. "

Er zijn een aantal specifieke soorten therapeutische benaderingen waarbij CGT betrokken is die regelmatig worden gebruikt door professionals in de geestelijke gezondheidszorg. Voorbeelden hiervan zijn:

Hoewel elk type cognitief-gedragstherapie een eigen unieke benadering biedt, concentreert elk zich op het aanpakken van de onderliggende denkpatronen die bijdragen aan psychologische problemen.

De componenten van cognitieve gedragstherapie

Mensen ervaren vaak gedachten of gevoelens die foute overtuigingen versterken of samenvoegen. Dergelijke overtuigingen kunnen leiden tot problematisch gedrag dat invloed kan hebben op verschillende levensgebieden, waaronder familie, romantische relaties, werk en academici.

Een persoon met een laag zelfbeeld kan bijvoorbeeld negatieve gedachten over zijn of haar eigen kunnen of uiterlijk ervaren. Als gevolg van deze negatieve denkpatronen kan het individu sociale situaties beginnen te vermijden of kansen voor vooruitgang op het werk of op school voorbij laten gaan.

Om deze destructieve gedachten en gedragingen te bestrijden, begint een cognitief-gedragstherapeut met het helpen van de cliënt om de problematische overtuigingen te identificeren. Deze fase, bekend als functionele analyse, is belangrijk om te leren hoe gedachten, gevoelens en situaties kunnen bijdragen aan onaangepast gedrag. Het proces kan moeilijk zijn, vooral voor patiënten die worstelen met introspectie, maar het kan uiteindelijk leiden tot zelfontdekking en inzichten die een essentieel onderdeel zijn van het behandelingsproces.

Het tweede deel van cognitieve gedragstherapie richt zich op het feitelijke gedrag dat bijdraagt ​​aan het probleem. De cliënt begint nieuwe vaardigheden te leren en te oefenen die vervolgens in praktijksituaties kunnen worden gebruikt. Een persoon die aan drugsverslaving lijdt, kan bijvoorbeeld beginnen met het oefenen van nieuwe copingvaardigheden en het repeteren van manieren om sociale situaties te voorkomen of aan te pakken die mogelijk een terugval kunnen veroorzaken.

In de meeste gevallen is CGT een geleidelijk proces dat iemand helpt stapsgewijze stappen te nemen in de richting van een gedragsverandering . Iemand die aan sociale angst lijdt, kan beginnen door zich eenvoudigweg in te denken in een angstwekkende sociale situatie.

Vervolgens kan de cliënt beginnen met het oefenen van gesprekken met vrienden, familie en kennissen. Door geleidelijk aan een groter doel te werken, lijkt het proces minder ontmoedigend en zijn de doelen gemakkelijker te bereiken.

Het proces van cognitieve gedragstherapie

Gebruik van cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is gebruikt om mensen te behandelen die aan een breed scala van aandoeningen lijden, waaronder:

CGT is een van de meest onderzochte therapietypen, deels omdat de behandeling is gericht op zeer specifieke doelen en de resultaten relatief gemakkelijk kunnen worden gemeten.

Vergeleken met psychoanalytische vormen van psychotherapie die een zelfopenbaarder zelfonderzoek bevorderen, is cognitieve gedragstherapie vaak het meest geschikt voor cliënten die zich meer op hun gemak voelen bij een gestructureerde en gerichte aanpak waarbij de therapeut vaak een instructieve rol op zich neemt. Echter, om CBT effectief te laten zijn, moet het individu klaar en bereid zijn om tijd en moeite te besteden aan het analyseren van zijn of haar gedachten en gevoelens. Zulke zelfanalyse en huiswerk kunnen moeilijk zijn, maar het is een geweldige manier om meer te leren over hoe interne staten van invloed zijn op gedrag naar buiten toe.

Cognitieve gedragstherapie is ook zeer geschikt voor mensen die op zoek zijn naar een kortetermijnbehandeloptie voor bepaalde soorten emotionele problemen die niet noodzakelijkerwijs psychotrope medicatie inhouden. Een van de grootste voordelen van cognitieve gedragstherapie is dat het cliënten helpt copingvaardigheden te ontwikkelen die zowel nu als in de toekomst nuttig kunnen zijn.

Kritieken van cognitieve gedragstherapie

Aanvankelijk suggereren sommige patiënten dat terwijl ze erkennen dat bepaalde gedachten niet rationeel of gezond zijn, het eenvoudigweg worden om zich bewust te worden van deze gedachten het niet gemakkelijk maakt om ze te veranderen. CGT heeft niet de neiging om zich te concentreren op mogelijke onderliggende onbewuste weerstanden om net zo te veranderen als andere benaderingen zoals psychoanalytische psychotherapie .

Het is belangrijk op te merken dat CBT niet alleen betrekking heeft op het identificeren van deze denkpatronen; het is gericht op het gebruik van een breed scala aan strategieën om cliënten te helpen deze gedachten te overwinnen. Zulke strategieën kunnen journaling, rollenspel, ontspanningstechnieken en mentale afleiding omvatten.

Een woord van

Cognitieve gedragstherapie kan een effectieve behandelingskeuze zijn voor een reeks psychologische problemen. Als u denkt dat u baat zou kunnen hebben bij deze vorm van therapie, raadpleeg dan uw arts en bekijk de lijst met gecertificeerde therapeuten aangeboden door de National Association of Cognitive-Behavioral Therapists om een ​​professional in uw omgeving te vinden.

> Bronnen

> Beck, JS Cognitieve gedragstherapie: basisbeginselen en nog veel meer. New York, NY: The Guilford Press; 2011.

> Coull, G & Morris, PG. De klinische effectiviteit van op CBT gebaseerde begeleide zelfhulpinterventies voor angst- en depressieve stoornissen: een systematische review. Psychologische geneeskunde. 2011; 41 (11): 2239-2252.