Overzicht van Rational Emotive Behavior Therapy

Hoe werkt het?

Rationele emotieve gedragstherapie, ook bekend als REBT, is een type cognitieve gedragstherapie ontwikkeld door psycholoog Albert Ellis. REBT is erop gericht klanten te helpen irrationele overtuigingen te veranderen.

Laten we eens nader bekijken hoe rationeel emotioneel gedrag is ontwikkeld en hoe het werkt.

Geschiedenis van Rational Emotive Behavior Therapy

Als een jonge man voelde Ellis dat hij naar gezelschap verlangde en toch een ernstige angst ervoer om met vrouwen te praten.

Om zijn angst aan te pakken, besloot Ellis een experiment uit te voeren. Een maand lang bezocht hij een nabijgelegen park en dwong zichzelf om met 100 verschillende vrouwen te praten. In de loop van de tijd ontdekte Ellis dat zijn angst om met vrouwen te praten aanzienlijk was afgenomen. Ellis legde later uit dat deze ervaring als basis diende voor het ontwikkelen van zijn benadering van therapie, waarbij gedragsstrategieën werden gecombineerd met het beoordelen van onderliggende gedachten en emoties.

Ellis was opgeleid als klinisch psycholoog . Terwijl hij patiënten behandelde, werd hij steeds ontevredener over de resultaten van de traditionele psychoanalytische benadering van therapie die hij op dat moment gebruikte. Hij merkte op dat terwijl zijn patiënten in staat waren zich bewust te worden van hun onderliggende problemen, hun gedrag niet per se als gevolg daarvan veranderde. Simpelweg bewust worden van het probleem was niet genoeg om tot daadwerkelijke gedragsveranderingen te leiden, concludeerde hij.

Tegen de jaren vijftig begon Ellis te experimenteren met andere soorten psychotherapie en werd sterk beïnvloed door filosofen en psychologen, waaronder Karen Horney en Alfred Adler , evenals door werk van gedragstherapeuten.

Het doel van Ellis was om wat hij zag te beschouwen als een actiegerichte benadering van psychotherapie, ontworpen om resultaten te produceren door cliënten te helpen hun emoties , cognities en gedrag te beheren.

Volgens Ellis "worden mensen niet gestoord door dingen, maar eerder door hun kijk op dingen." De fundamentele bewering van Rationele emotieve gedragstherapie (REBT) is dat de manier waarop mensen zich voelen, grotendeels wordt beïnvloed door hoe zij denken.

Wanneer mensen irrationele overtuigingen over zichzelf of de wereld hebben, kunnen er problemen ontstaan. Daarom is het doel van REBT mensen te helpen onlogische overtuigingen en negatieve denkpatronen te veranderen om psychologische problemen en mentale problemen te overwinnen.

Rationele emotieve gedragstherapie was een van de allereerste soorten cognitieve therapieën. Ellis begon in het begin van de jaren vijftig voor het eerst REBT te ontwikkelen en noemde zijn benadering in eerste instantie rationele therapie. In 1959 werd de techniek omgezet in rationele emotieve therapie en werd later rationele emotieve gedragstherapie in 1992 omgedoopt. Ellis bleef tot zijn dood in 2007 aan REBT werken.

Het ABC-model

Ellis stelde voor dat mensen ten onrechte externe gebeurtenissen de schuld geven van ongeluk. Hij betoogde echter dat het onze interpretatie van deze gebeurtenissen is die echt de kern vormt van onze psychische nood. Om dit proces uit te leggen, ontwikkelde Ellis wat hij het ABC-model noemde:

De gebeurtenissen en situaties die mensen in het leven tegenkomen, zijn slechts een deel van de puzzel.

Om de impact van dergelijke gebeurtenissen te begrijpen, is het ook essentieel om te kijken naar de overtuigingen die mensen over deze ervaringen hebben, evenals naar de emoties die ontstaan ​​als gevolg van die overtuigingen.

De basisstappen in Rationeel gedragend gedragstherapie

Om beter te begrijpen hoe REBT eruitziet, is het van belang om het therapeutische proces zelf nader te bekijken.

1. Identificeer de onderliggende irrationele gedachtepatronen en overtuigingen

De allereerste stap in het proces is het identificeren van de irrationele gedachten, gevoelens en overtuigingen die tot psychische nood leiden. In veel gevallen worden deze irrationele overtuigingen weerspiegeld als absolute waarden, zoals in 'Ik moet', 'Ik zou moeten' of 'Ik kan niet'. Volgens Ellis zijn enkele van de meest voorkomende irrationele overtuigingen:

Door dergelijke onverzettelijke overtuigingen vast te houden, wordt het bijna onmogelijk om op een psychologisch gezonde manier op situaties te reageren. Het hebben van zulke starre verwachtingen van onszelf en anderen leidt alleen maar tot teleurstelling, verwijten, spijt en angst.

2. Daag de irrationele overtuigingen uit

Zodra deze onderliggende gevoelens zijn geïdentificeerd, is de volgende stap om deze verkeerde overtuigingen aan te vechten. Om dit te kunnen doen, moet de therapeut deze overtuigingen betwisten met behulp van zeer directe en zelfs confronterende methoden. Ellis suggereerde dat de therapeut, in plaats van gewoon warm en ondersteunend te zijn, bot, eerlijk en logisch moet zijn om mensen te dwingen hun gedachten en gedrag te veranderen.

3. Verkrijg inzicht en herken irrationele denkpatronen

Zoals je je misschien kunt voorstellen, kan REBT een ontmoedigend proces voor de klant zijn. Geconfronteerd met irrationele denkpatronen kan moeilijk zijn, vooral omdat het accepteren van deze overtuigingen als ongezond niet eenvoudig is. Zodra de cliënt de problematische overtuigingen heeft geïdentificeerd, kan het proces van het daadwerkelijk veranderen van deze gedachten zelfs nog uitdagender zijn.

Hoewel het volkomen normaal is om van streek te zijn als je een fout maakt, is het doel van rationele emotieve gedragstherapie mensen te helpen rationeel te reageren op dergelijke situaties. Wanneer we in de toekomst met dit soort situaties worden geconfronteerd, zou het emotioneel gezonde antwoord zijn om te beseffen dat hoewel het geweldig zou zijn om perfect te zijn en nooit fouten te maken, het niet realistisch is om succes te verwachten bij elke onderneming. Je hebt een fout gemaakt, maar dat is goed, want iedereen maakt soms fouten. Alles wat je kunt doen is leren van de situatie en verder gaan.

Het is ook belangrijk om te beseffen dat terwijl rationele emotieve gedragstherapie cognitieve strategieën gebruikt om cliënten te helpen, het ook gericht is op emoties en gedragingen. Naast het identificeren en betwisten van irrationele overtuigingen, werken therapeuten en cliënten samen om de emotionele reacties te richten die met problematische gedachten gepaard gaan. Cliënten worden ook aangemoedigd om ongewenst gedrag te veranderen met behulp van dingen als meditatie , journaling en geleide beelden.

Een woord van

REBT kan effectief zijn bij de behandeling van een reeks psychologische stoornissen, waaronder angst en fobieën, evenals specifiek gedrag, zoals ernstige verlegenheid en overmatig goedkeuren van goedkeuringen.

bronnen:

Ellis, A. Reden en emotie bij psychotherapie. New York: Carol; 1991.

Ellis, A. Reflecties op Rationeel-emotieve therapie. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 61, 199-201; 1993.

Ellis, A & Dryden, W. The Practice of Rational Emotive Behaviour Therapy. New York: Springer Publishing > Company, Inc .; 1997.