Een overzicht van psychologie

Psychologie is een breed veld dat de studie van menselijk denken, gedrag, ontwikkeling, persoonlijkheid, emotie, motivatie en meer omvat. Het verkrijgen van een rijker en dieper inzicht in de psychologie kan mensen helpen inzicht te krijgen in hun eigen acties, evenals een beter begrip van anderen.

Wat is psychologie?

Psychologie is de studie van de geest en het gedrag.

Onderzoek in de psychologie probeert te begrijpen en te verklaren hoe mensen denken, handelen en voelen. Psychologen streven ernaar om meer te leren over de vele factoren die van invloed kunnen zijn op denken en gedrag, variërend van biologische invloeden tot sociale druk.

Toepassingen voor psychologie zijn onder meer geestelijke gezondheidszorg, prestatieverbetering, zelfhulp, ergonomie en vele andere gebieden die van invloed zijn op de gezondheid en het dagelijks leven. Het is moeilijk om alles wat de psychologie omvat te vangen in slechts een korte definitie, maar onderwerpen zoals ontwikkeling, persoonlijkheid, gedachten, gevoelens, emoties , motivaties en sociaal gedrag vertegenwoordigen slechts een deel van wat de psychologie probeert te begrijpen, voorspellen en verklaren.

Er is veel verwarring over psychologie. Helaas zijn dergelijke misvattingen over de psychologie in overvloed aanwezig, mede dankzij stereotiepe portretten van psychologen in populaire media en de diverse loopbaantrajecten van mensen met psychologiestudies.

Volgens sommige populaire televisieprogramma's en films zijn psychologen super-speurneuzen die hun begrip van de menselijke geest kunnen gebruiken om misdaden op te lossen en de volgende zet van een misdadiger te voorspellen. Andere traditionele voorstellingen presenteren de psycholoog als grijs en wijs, zittend in een statig kantoor vol met boeken, en luisteren naar klanten rondwandelen over hun moeilijke jeugd.

Dus waar gaat psychologie eigenlijk over? Feit is dat er een beetje waarheid is in deze stereotiepe weergaven, maar er is veel meer in de psychologie dan je op het eerste gezicht zou denken. Er is een enorme diversiteit aan loopbanen in de psychologie en het is misschien deze enorme waaier van loopbaantrajecten die bijdraagt ​​aan sommige misvattingen over psychologie en wat psychologen doen.

Natuurlijk zijn er psychologen die helpen bij het oplossen van misdaden en er zijn tal van professionals die mensen helpen bij het omgaan met psychische problemen. Er zijn echter ook psychologen die bijdragen aan het creëren van gezondere werkplekken. Er zijn psychologen die volksgezondheidsprogramma's ontwerpen en implementeren. Andere psychologen onderzoeken onderwerpen zoals vliegtuigveiligheid, computerontwerp en militair leven. Waar psychologen ook werken, hun primaire doelen zijn het helpen beschrijven, verklaren, voorspellen en beïnvloeden van menselijk gedrag.

Hoe psychologie is geworden wat het vandaag is

De vroege psychologie is geëvolueerd uit zowel de filosofie als de biologie. Discussies over deze twee onderwerpen dateren al in de vroege Griekse denkers, waaronder Aristoteles en Socrates. Het woord 'psychologie' zelf is afgeleid van het Griekse woord psyche, wat letterlijk 'leven' of 'adem' betekent. Afgeleide betekenissen van het woord omvatten "ziel" of "zelf".

De opkomst van de psychologie als een afzonderlijk en onafhankelijk veld van studie kwam pas echt tot stand toen Wilhelm Wundt in 1879 het eerste laboratorium voor experimentele psychologie oprichtte in Leipzig, Duitsland.

Wundt's werk was gericht op het beschrijven van de structuren waaruit de geest bestaat. Dit perspectief leunde zwaar op de analyse van gewaarwordingen en gevoelens door het gebruik van introspectie , een uiterst subjectief proces. Wundt geloofde dat goed opgeleide personen in staat zouden zijn om nauwkeurig de mentale processen te identificeren die gepaard gingen met gevoelens, gevoelens en gedachten.

Door de geschiedenis heen van de psychologie zijn verschillende stromingen ontstaan ​​om de menselijke geest en gedrag te verklaren.

In sommige gevallen stegen bepaalde denkrichtingen op om het gebied van de psychologie gedurende een bepaalde periode te domineren. Hoewel deze stromingen soms als concurrerende krachten worden gezien, heeft elk perspectief bijgedragen aan ons begrip van de psychologie.

De volgende zijn enkele van de belangrijkste stromingen in de psychologie.

Top 4 dingen om te weten over psychologie

1. Psychologie is zowel een toegepaste als theoretische discipline

Psychologie is zowel een toegepast als een academisch veld dat de menselijke geest en gedrag bestudeert. Onderzoek in de psychologie probeert te begrijpen en uit te leggen hoe we denken, handelen en voelen. Onderzoekspsychologen dragen bij tot ons begrip van de reden waarom mensen zich gedragen zoals ze doen, en van verschillende factoren die van invloed kunnen zijn op de geest en het gedrag van de mens.

Zoals de meeste mensen al weten, is een groot deel van de psychologie gewijd aan de diagnose en behandeling van psychische problemen, maar dat is slechts het topje van de ijsberg als het gaat om toepassingen voor psychologie. Naast psychische gezondheid , kan psychologie worden toegepast op een verscheidenheid van kwesties die de gezondheid en het dagelijks leven beïnvloeden, waaronder welzijn, ergonomie, motivatie, productiviteit en nog veel meer.

2. Er zijn veel verschillende speciale gebieden in de psychologie

Psychologie is een breed en divers veld. Er zijn een aantal verschillende subvelden en speciale gebieden ontstaan. De volgende zijn enkele van de belangrijkste gebieden van onderzoek en toepassing binnen de psychologie:

3. Psychologen maken gebruik van wetenschappelijke methoden

Psychologen gebruiken objectieve wetenschappelijke methoden om menselijk gedrag te begrijpen, te verklaren en te voorspellen. Psychologische studies zijn zeer gestructureerd, beginnend met een hypothese die vervolgens empirisch wordt getest. Toen de psychologie zijn filosofische wortels verliet, begonnen psychologen steeds meer wetenschappelijke methoden te gebruiken om menselijk gedrag te bestuderen. Hedendaagse onderzoekers gebruiken verschillende wetenschappelijke technieken, waaronder experimenten, correlationele studies en longitudinaal onderzoek .

4. Er zijn veel verschillende toepassingen voor psychologie

De meest voor de hand liggende toepassing voor psychologie is op het gebied van psychische gezondheid, waar psychologen principes, onderzoek en klinische bevindingen gebruiken om cliënten te helpen bij het beheersen en overwinnen van symptomen van psychische nood en psychische aandoeningen. Er zijn ook veel andere manieren waarop psychologie mensen helpt een beter en gezonder leven te leiden . Psychologisch onderzoek kan van invloed zijn op het overheidsbeleid, kan worden gebruikt om volksgezondheidsinitiatieven te ontwerpen en kan een leidraad zijn bij de aanpak van onderwijs en programma's voor de ontwikkeling van kinderen.

Een woord van

Zoals je kunt zien, terwijl psychologie een relatief jonge wetenschap kan zijn, heeft het ook een enorme hoeveelheid van zowel diepte als breedte. De beoordeling, diagnose en behandeling van psychische aandoeningen zijn centrale belangen van de psychologie, maar psychologie omvat veel meer dan geestelijke gezondheid. Tegenwoordig proberen psychologen veel verschillende aspecten van de menselijke geest en gedrag te begrijpen, nieuwe kennis toe te voegen aan ons begrip van hoe mensen denken en praktische toepassingen te ontwikkelen die een belangrijke impact hebben op het dagelijks leven van de mens.

> Bronnen:

> American Psychiatric Association. Diagnostische en statistische handleiding voor psychische stoornissen (5e druk). Washington, DC: Author; 2013.

> Hothersall D. History of Psychology, 4th ed. New York: Mcgraw-Hill; 2003.