Het verschil tussen angst en angst

Angst en angst komen vaak samen voor, maar deze voorwaarden zijn niet uitwisselbaar. Hoewel de symptomen elkaar meestal overlappen, verschilt de ervaring van een persoon met deze emoties op basis van hun context. Angst heeft betrekking op een bekende of begrepen bedreiging, terwijl angst voortvloeit uit een onbekende of slecht gedefinieerde dreiging.

Angst en angst produceren een stressreactie

Angst en angst leveren beide vergelijkbare reacties op bepaalde gevaren.

Maar veel deskundigen zijn van mening dat er belangrijke verschillen tussen de twee zijn. Deze verschillen kunnen verklaren hoe we reageren op verschillende stressoren in onze omgeving.

Spierspanning, verhoogde hartslag en kortademigheid markeren de belangrijkste fysiologische symptomen die gepaard gaan met een reactie op gevaar. Deze lichamelijke veranderingen komen voort uit een aangeboren fight-or-flight-stressreactie waarvan wordt aangenomen dat deze noodzakelijk is voor onze overleving. Zonder deze stressreactie zou onze geest niet het waarschuwingssignaal ontvangen en zouden onze lichamen niet in staat zijn om zich voor te bereiden om te vluchten of te blijven en te vechten wanneer ze met gevaar worden geconfronteerd.

Angst

Volgens de auteurs Sadock, Sadock en Ruiz (2015) is angst "een diffuus, onaangenaam, vaag gevoel van bezorgdheid." Het is vaak een reactie op een onnauwkeurige of onbekende dreiging. Stel je bijvoorbeeld voor dat je door een donkere straat loopt. Misschien voel je je een beetje ongemakkelijk en heb je misschien een paar vlinders in je maag.

Deze gewaarwordingen worden veroorzaakt door angst die verband houdt met de mogelijkheid dat een vreemdeling achter een struik vandaan springt, of je op een andere manier benadert en je schaadt. Deze angst is niet het gevolg van een bekende of specifieke dreiging. Het komt eerder uit de interpretatie van je geest van de mogelijke gevaren die onmiddellijk zouden kunnen ontstaan.

Angst gaat vaak gepaard met veel ongemakkelijke somatische sensaties. Enkele van de meest voorkomende fysieke symptomen van angst zijn onder meer:

Angst

Angst is een emotionele reactie op een bekende of definitieve bedreiging. Als je door een donkere straat loopt, bijvoorbeeld, en iemand een geweer op je richt en zegt: "Dit is een overval", dan zou je waarschijnlijk een angstreactie ervaren. Het gevaar is echt, definitief en onmiddellijk. Er is een duidelijk en aanwezig object van de angst.

Hoewel de focus van de respons verschillend is (reëel versus ingebeeld gevaar), hangen angst en angst samen. Wanneer ze worden geconfronteerd met angst, zullen de meeste mensen de fysieke reacties ervaren die worden beschreven onder angst. Angst veroorzaakt angst en angst kan angst veroorzaken. Maar de subtiele verschillen tussen de twee zullen u een beter begrip geven van uw symptomen en kunnen belangrijk zijn voor behandelingsstrategieën.

Hulp voor angst en angst

Angst en angst hangen samen met veel psychische aandoeningen. Deze gevoelens houden meestal verband met angststoornissen, zoals specifieke fobieën , agorafobie , sociale fobie en paniekstoornis . Als angst en angst onhandelbaar zijn geworden, maak dan een afspraak met uw arts.

Uw arts zal uw huidige symptomen en uw medische geschiedenis willen bespreken om een ​​mogelijke oorzaak van uw angst en angst te helpen bepalen. Van daaruit verwacht je dat je arts een diagnose stelt of je doorverwijst naar een gespecialiseerde behandelaar voor verdere beoordeling. Als de diagnose eenmaal is gesteld, kunt u beginnen met een behandelplan dat kan helpen bij het verminderen en beheersen van uw angst en angst.

Bron:

Sadock, BJ, Sadock, VA & Ruiz, P. "Kaplan en Sadock's Synopsis of Psychiatry: Behavioral Sciences / Clinical Psychiatry, 11th Edition" 2015 Philadelphia, PA: Wolters Kluwer.