Psycho-educatie voor paniekstoornis

Wat is Psycho-educatie en hoe kan het helpen bij paniekstoornis?

Wat is Psycho-educatie?

Psycho-educatie is een klinische term die wordt gebruikt om een ​​gemeenschappelijk onderdeel van het psychotherapieproces te beschrijven. Dit belangrijke onderdeel van de behandeling bestaat uit het geven van voorlichting, bewustwording en ondersteuning aan iemand met een psychische stoornis. Psycho-educatie omvat tijden wanneer een therapeut hulpmiddelen en informatie verstrekt om een ​​cliënt te helpen haar mentale gezondheidstoestand beter te begrijpen.

Een therapeut kan bijvoorbeeld educatief materiaal delen, zoals brochures, boeken of artikelen die de klant actuele en duidelijke informatie over haar toestand verstrekken.

Daarnaast kan psycho-educatie ook het informeren van de cliënt over coping-technieken en behandelingsopties omvatten om symptomen te beheersen. Psycho-educatie is vaak onderdeel van een multidimensionaal behandelplan dat aanvullende behandelingsmethoden omvat. Andere veel voorkomende behandelingsopties, zoals voorgeschreven medicijnen , groepstherapie en zelfhulpstrategieën, maken ook vaak deel uit van een typisch behandelplan voor paniekstoornissen.

Hoe kan psycho-educatie helpen bij paniekstoornis?

Helaas zijn er veel heersende misvattingen en mythen over paniekstoornissen . Bijvoorbeeld, goedbedoelende familie en vrienden kunnen je vertellen dat mensen met een paniekstoornis gewoon overdreven reageren. Anderen delen misschien een aantal stigma's over paniekstoornis , in de overtuiging dat een psychische aandoening wordt veroorzaakt door een persoonlijke zwakte of een slechte opvoeding.

Zelfs als u snel op internet zoekt naar paniekstoornissen, kunt u artikelen en websites vinden die niet de meest correcte en nauwkeurige informatie over deze aandoening bieden.

Vanwege verkeerde informatie dragen veel patiënten met paniekstoornissen onjuiste overtuigingen over hun toestand. Psycho-educatie helpt de persoon voorbij te gaan aan verwarring of verkeerde opvattingen over zijn aandoening.

Het stelt de persoon in staat zich bevoegd te voelen door kennis van zijn toestand. Psycho-educatie kan hem helpen bij het begrijpen van paniekstoornissen, het loslaten van angst voor symptomen, het verkrijgen van inzicht in persoonlijke triggers en het worden geïnformeerd over gemeenschappelijke behandelingsopties .

Bovendien kan psycho-educatie helpen bij het bevorderen van bewustzijn en begrip voor de geliefden van de paniekstoornispatiënt. Als u bijvoorbeeld bent opgeleid en op de hoogte bent van paniekstoornissen, kan dit u helpen om uw toestand aan anderen uit te leggen. Partners, echtgenoten en andere naaste familieleden kunnen zelfs deelnemen aan sessies voor psycho-educatietherapie of steungroepen om beter toegerust te zijn in het omgaan met uw aandoening, het overwinnen van het stigma van psychische aandoeningen en het opbouwen van ondersteuning voor uw herstel. Psycho-educatie kan helpen bij het verwijderen van een deel van de angst en het misverstand dat zowel jij als je dierbaren kunnen hebben over je toestand.

Veel voorkomende soorten psycho-educatie voor paniekstoornis:

Informatie over de oorzaken en symptomen van paniekstoornis

Psycho-educatie kan je helpen bij het leren van alle veelgestelde vragen over paniekstoornissen. Veel panieklijders hebben vragen en zorgen over hun symptomen. Door middel van psycho-educatie kan uw therapeut sommige van uw zorgen helpen verminderen door de oorzaken van paniekstoornis en uw symptomen grondig te verklaren.

U kunt zich bijvoorbeeld gealarmeerd voelen over sommige van uw paniekaanvalsymptomen, zoals kortademigheid, duizeligheid en pijn op de borst. Uw therapeut kan u uitleggen waarom deze symptomen optreden en op welke manieren u daarmee kunt omgaan.

Paniekstoornis behandelingsopties begrijpen

Het is niet ongebruikelijk dat u zich geïntimideerd voelt door uw eerste therapiesessie . Uw therapeut zal waarschijnlijk op uw bezorgdheid anticiperen en zal voorbereid zijn om u te helpen begrijpen wat u van het therapieproces kunt verwachten. Door middel van psycho-educatie zal zij u ook informatie verstrekken over hoe de strategieën die door de therapie worden geleerd, uw symptomen kunnen verlichten.

Ze kan u ook informeren over andere behandelingsopties, zoals medicatie en groepstherapie.

Groepstherapie

Het kan worden aanbevolen om groepstherapie bij te wonen als onderdeel van uw uitgebreide behandelplan. Groepstherapie houdt een ontmoeting in met een therapeut of een groepsfacilitator, samen met anderen die dezelfde of vergelijkbare diagnose hebben om bepaalde doelen na te streven. Een groep voor groepstherapie kan zich bijvoorbeeld richten op het helpen van mensen met angst om hun symptomen het hoofd te bieden. Deze groepen komen vaak een keer per week of tweewekelijks voor een beperkte tijd bijeen.

Psycho-educatie is vaak een groot onderdeel van groepstherapie. Leden kunnen samenkomen om vragen te stellen aan de facilitator en belangrijke kennis opdoen over hun conditie. Groepstherapie kan een waardevolle manier zijn om een ​​beter begrip te krijgen van uw toestand, hoe en waarom verschillende copingvaardigheden effectief kunnen zijn en wat u moet verwachten wanneer u met paniekstoornis leeft .

Groepstherapie heeft het extra voordeel dat het de barrières van eenzaamheid en isolatie doorbreekt waar zoveel mensen met paniek mee te maken hebben. Hiermee kunt u uw tegenvallers, vooruitgang en succes delen met anderen die betrekking hebben op uw ervaring. Groepstherapie kan je voorzien van de nodige psycho-educatie en ondersteuning die je nodig hebt om met paniekstoornissen om te gaan.

bronnen:

Corey, MS, Corey, G., & Corey, C. (2013). Groepen: proces en praktijk. Belmont, 9e editie, CA: Brooks / Cole.