Sigmund Freud Studiegids

Hoewel het bijna 80 jaar geleden is dat Sigmund Freud stierf, blijven zijn werk en theorieën een stempel drukken op de psychologie van vandaag. Hij wordt vaak beschreven als een van de meest invloedrijke denkers in de geschiedenis van de psychologie, evenals een van de meest controversiële. Hoewel veel van zijn theorieën de tand des tijds niet hebben doorstaan, blijven studenten leren over zijn werk en de invloed die het heeft gehad op psychologie en de huidige benaderingen van de studie van menselijk gedrag.

Bekijk in deze studiegids een aantal belangrijke onderzoeksvragen over Freud en zijn psychoanalytische theorieën, leer enkele van de belangrijke termen en definities en neem een ​​korte quiz om je begrip te testen.

Wat zijn de componenten van de bewuste geest?

Psychoanalyticus Sigmund Freud verdeelde de bewuste geest in drie componenten: het bewuste, het voorbewuste en het onbewuste. Het onderbewustzijn omvat alle dingen waarvan we ons niet bewust zijn, maar het kan worden onthuld door dingen zoals dromen en freudiaanse misstappen.

Hoeveel delen van persoonlijkheid zijn er en hoe beïnvloeden ze elkaar?

Wat zijn de stadia van de ontwikkeling van persoonlijkheid?

Wie waren de neo-freudianen en hoe verschilden hun theorieën van die van Freud?

Freudiaanse voorwaarden en definities die u moet weten

Voordat je dat belangrijke examen aflegt in je persoonlijkheidspsychologie, zijn er een aantal termen en definities gerelateerd aan Freud en psychoanalyse die je zou moeten begrijpen. Enkele van de belangrijkste zijn: