Wat is het plezierprincipe?

Hoe het plezierprincipe helpt om gedrag te motiveren

In de psychoanalytische persoonlijkheidstheorie van Freud is het genotprincipe de drijvende kracht van de id die onmiddellijke bevrediging zoekt van alle behoeften, verlangens en driften. Met andere woorden, het plezierprincipe streeft ernaar onze meest elementaire en primitieve behoeften te vervullen, waaronder honger, dorst, woede en seks. Wanneer aan deze behoeften niet wordt voldaan, is het resultaat een staat van angst of spanning.

Soms aangeduid als het genot-pijnprincipe, deze motiverende kracht helpt het gedrag te drijven, maar het wil ook onmiddellijk voldoening. Zoals je je misschien kunt voorstellen, kan aan sommige behoeften gewoon niet worden voldaan op het moment dat we ze voelen. Als we elke gril bevredigden wanneer we honger of dorst voelden, zouden we ons kunnen gedragen op manieren die niet geschikt zijn voor het gegeven moment. Je kunt bijvoorbeeld de flessen water van je baas op de tafel vegen en midden in een zakelijke bijeenkomst een grote slok nemen als je gewoon de eisen van het plezierbeginsel hebt opgevolgd.

Dus laten we eens nader bekijken hoe het plezierprincipe werkt en hoe het gedrag stuurt, maar ook de krachten die helpen het plezierprincipe in overeenstemming te houden en zich op sociaal aanvaardbare manieren gedragen.

Hoe werkt het plezierprincipe?

Bedenk dat het ID het meest elementaire en dierlijke deel van persoonlijkheid is. Het is ook het enige deel van de persoonlijkheid waarvan Freud geloofde dat het vanaf de geboorte aanwezig was.

Het ID is een van de sterkste motiverende krachten, maar het is het deel van de persoonlijkheid dat ook de neiging heeft om begraven te worden op het diepste, onbewuste niveau. Het bestaat uit al onze meest elementaire behoeften en verlangens.

Tijdens de vroege kinderjaren bestuurt het ID het grootste deel van het gedrag. Kinderen reageren op hun drang naar voedsel, water en verschillende vormen van plezier.

Het lustprincipe stuurt de id om aan deze basisbehoeften te voldoen om te helpen overleven. Sigmund Freud merkte op dat zeer jonge kinderen vaak zo snel mogelijk proberen te voldoen aan deze vaak biologische behoeften, waarbij weinig of geen rekening wordt gehouden met de vraag of het gedrag aanvaardbaar wordt geacht.

Dit werkt goed als kind, maar wat er gebeurt als we ouder worden en ons kinderachtig gedrag steeds minder aanvaardbaar wordt. Dankzij de ontwikkeling van een ander belangrijk deel van de persoonlijkheid , zijn we in staat om de eisen van de id onder controle te houden.

De ontwikkeling van het ego

Naarmate kinderen ouder worden, ontwikkelt het ego om de driften van het ID te beheersen. Het ego houdt zich bezig met de realiteit. Het ego helpt ervoor te zorgen dat aan de behoeften van de ID wordt voldaan, maar op manieren die acceptabel zijn in de echte wereld. Het ego werkt door wat Freud het realiteitsbeginsel noemde. Dit realiteitsprincipe is de tegenkracht van de instinctieve drang van het lustprincipe. In plaats van onmiddellijke drang naar dringendheid na te streven, leidt het realiteitsbeginsel het ego ertoe wegen te zoeken om deze behoeften te vervullen die zowel realistisch als sociaal gepast zijn.

Stel je voor dat een heel klein kind dorst heeft. Ze kunnen gewoon een glas water uit de handen van een andere persoon halen en beginnen het naar beneden te zuigen.

Het genotprincipe dicteert dat de id de meest directe manier zal vinden om aan deze behoefte te voldoen. Als het ego eenmaal is ontwikkeld, zal het realiteitsbeginsel het ego echter dwingen te zoeken naar meer realistische en acceptabele manieren om aan deze behoeften te voldoen. In plaats van simpelweg het water van iemand anders te grijpen, zal het kind vragen of ze ook een glas kunnen hebben.

In ons eerdere voorbeeld, in plaats van je waterfles te pakken te krijgen als je dorstig voelt tijdens een vergadering, wordt je door het realiteitsprincipe gevraagd te wachten tot een meer acceptabele tijd om je dorst te lessen. In plaats daarvan wacht u tot de vergadering voorbij is en haalt u uw eigen waterfles uit uw kantoor.

Hoewel het plezierprincipe een essentiële rol speelt bij het motiveren van acties, helpen de realiteitsprincipes ervoor te zorgen dat aan onze behoeften wordt voldaan op een manier die veilig en sociaal aanvaardbaar is.

> Bronnen:

> Colman, AM Oxford dictionary of psychology . New York, NY: Oxford University Press; 2006.

> Freud, S. Over Metapsychology: The Theory of Psychoanalysis: 'Beyond the Pleasure Principle', 'The Ego and the Id' and Other works. Pinguïn; 1991.