Zelfeffectiviteit: waarom in jezelf geloven

Als je voor een uitdaging staat, heb je dan het gevoel dat je kunt opstaan ​​om je doel te bereiken of geef je het op in een nederlaag? Ben je zoals de beroemde kleine locomotief uit het klassieke kinderboek ("Ik denk dat ik het kan, ik denk dat ik het kan!), Of twijfel je aan je eigen kunnen om op te staan ​​en de moeilijkheden te overwinnen die het leven je opdringt? of je geloof in je eigen kunnen om met verschillende situaties om te gaan, kan niet alleen een rol spelen in hoe je je voelt over jezelf, maar ook of je je doelen in het leven met succes kunt bereiken.

Het concept van self-efficacy staat centraal in de sociaal cognitieve theorie van psycholoog Albert Bandura, die de nadruk legt op de rol van observationeel leren , sociale ervaring en reciproque determinisme bij het ontwikkelen van een persoonlijkheid.

Volgens Bandura omvatten de attitudes, vaardigheden en cognitieve vaardigheden van een persoon wat bekend staat als het zelfsysteem. Dit systeem speelt een belangrijke rol in hoe we situaties waarnemen en hoe we ons gedragen als reactie op verschillende situaties. Zelfeffectiviteit is een essentieel onderdeel van dit zelfsysteem.

Wat is zelfeffectiviteit?

Volgens Albert Bandura is self-efficacy "het geloof in iemands capaciteiten om de nodige acties te organiseren en uit te voeren die nodig zijn om toekomstige situaties te beheren." Met andere woorden, self-efficacy is het geloof van een persoon in zijn of haar vermogen om te slagen in een bepaalde situatie. Bandura beschreef deze overtuigingen als bepalende factoren voor hoe mensen denken, zich gedragen en voelen.

Sinds Bandura zijn baanbrekende document uit 1977 publiceerde, 'Zelfeffectiviteit: op weg naar een verenigende theorie van gedragsverandering', is het onderwerp een van de meest bestudeerde onderwerpen in de psychologie geworden. Waarom wordt self-efficacy zo'n belangrijk onderwerp onder psychologen en opvoeders? Zoals Bandura en andere onderzoekers hebben aangetoond, kan self-efficacy een impact hebben op alles, van psychologische toestanden tot gedrag tot motivatie.

De rol van zelfwerkzaamheid

Vrijwel alle mensen kunnen doelen identificeren die ze willen bereiken, dingen die ze willen veranderen en dingen die ze willen bereiken. De meeste mensen realiseren zich echter ook dat het opzetten van deze plannen niet zo eenvoudig is. Bandura en anderen hebben ontdekt dat de zelfeffectiviteit van een individu een grote rol speelt in de manier waarop doelen, taken en uitdagingen worden benaderd.

Mensen met een sterk gevoel van self-efficacy:

Mensen met een zwak gevoel van zelfeffectiviteit:

Bronnen van zelf-werkzaamheid

Hoe ontwikkelt self-efficacy zich? Deze overtuigingen beginnen zich te vormen in de vroege kindertijd, omdat kinderen omgaan met een breed scala aan ervaringen, taken en situaties. De groei van zelfeffectiviteit stopt echter niet tijdens de jeugd, maar blijft zich gedurende het hele leven ontwikkelen terwijl mensen nieuwe vaardigheden, ervaringen en inzichten verwerven.

Volgens Bandura zijn er vier belangrijke bronnen van self-efficacy:

1. Meesterschapservaringen

"De meest effectieve manier om een ​​sterk gevoel van werkzaamheid te ontwikkelen, is door meesterschapservaringen," legde Bandura uit. Het succesvol uitvoeren van een taak versterkt ons gevoel voor zelfeffectiviteit. Het niet adequaat omgaan met een taak of uitdaging kan echter de zelfeffectiviteit ondermijnen en verzwakken.

2. Sociale modellering

Getuige zijn van andere mensen die met succes een taak hebben voltooid, is een andere belangrijke bron van self-efficacy. Volgens Bandura: "Mensen zien die vergelijkbaar zijn met zichzelf, slagen ze door langdurige inspanningen en overtuigen ze de overtuigingen van waarnemers dat ook zij over de capaciteiten beschikken om vergelijkbare activiteiten te leren om te slagen."

3. Sociale overreding

Bandura beweerde ook dat mensen kunnen worden overgehaald om te geloven dat ze over de vaardigheden en capaciteiten beschikken om te slagen. Denk aan een tijd waarin iemand iets positiefs en bemoedigend zei dat je hielp een doel te bereiken. Door verbale aanmoediging van anderen te krijgen, kunnen mensen zelftwijfelen overwinnen en in plaats daarvan focussen op het leveren van hun uiterste best aan de taak die voorhanden is.

4. Psychologische reacties

Onze eigen responsen en emotionele reacties op situaties spelen ook een belangrijke rol bij zelfeffectiviteit. Stemmingen, emotionele toestanden , lichamelijke reacties en stressniveaus kunnen van invloed zijn op hoe iemand denkt over zijn of haar persoonlijke vaardigheden in een bepaalde situatie. Iemand die extreem nerveus wordt voordat hij in het openbaar spreekt, kan in deze situaties een zwak gevoel van zelfeffectiviteit ontwikkelen.

Bandura merkt echter ook op "het is niet de pure intensiteit van emotionele en fysieke reacties die belangrijk is, maar hoe ze worden waargenomen en geïnterpreteerd." Door te leren hoe je stress minimaliseert en je humeur verhoogt wanneer je met moeilijke of uitdagende taken wordt geconfronteerd, kunnen mensen hun gevoel van zelfeffectiviteit verbeteren.

> Bronnen:

> Bandura A. Oefening van persoonlijk handelen door middel van de mechanismen voor zelfeffectiviteit. In R. Schwarzer (Ed.), Self-efficacy: Thought control of action. Washington, DC: Halfrond: Taylor & Francis; 1992.

> Bandura A. Zelfeffectiviteit in veranderende samenlevingen. Cambridge, VK: Cambridge University Press; 1995.

> Bandura A. Self-efficacy. In VS Ramachaudran (Ed.), Encyclopedia of human behaviour , 4. New York: Academic Press; 1994.

> Bandura A. Self-efficacy: Op weg naar een verenigende theorie van gedragsverandering. Psychologisch overzicht . 1977; 84, 191-215.