Wat is het bandwagon-effect?

Begrijpen waarom mensen trends volgen

Het bandwagon-effect verwijst naar de neiging die mensen hebben om een ​​bepaald gedrag, stijl of houding aan te nemen, simpelweg omdat iedereen het doet. Hoe meer mensen een bepaalde trend aannemen, des te waarschijnlijker wordt het dat andere mensen ook op de kar springen.

Het bandwagon-effect maakt deel uit van een grotere groep cognitieve vooroordelen of fouten in het denken die van invloed zijn op de oordelen en beslissingen die mensen nemen.

Cognitieve vooroordelen zijn vaak ontworpen om mensen sneller te laten denken en redeneren, maar ze introduceren vaak misrekeningen en fouten.

Voorbeelden

Invloedrijke factoren

Dus, waarom komt het muziekkarakteristiek precies voor?

Individuen worden sterk beïnvloed door de druk en normen die door groepen worden uitgeoefend. Wanneer het erop lijkt dat de meerderheid van de groep een bepaald iets doet, wordt het niet moeilijker om dat ding te doen. Deze druk kan invloed hebben op veel verschillende aspecten van gedrag, van wat mensen dragen tot wie ze stemmen in politieke races.

Enkele van de factoren die het bandwagon-effect kunnen beïnvloeden, zijn:

groepsdenken

Het bandwagon-effect is in wezen een soort groepsdenken . Naarmate meer mensen een bepaalde rage of trend aannemen, is de kans groter dat andere mensen ook "op de trein zullen springen". Wanneer het lijkt alsof iedereen iets doet, is er een enorme druk om zich te conformeren , wat misschien de reden is waarom het muziekgedrag zich zo gemakkelijk vormt.

Een verlangen om gelijk te hebben

Mensen willen gelijk hebben. Ze willen deel uitmaken van de winnende partij. Een deel van de reden waarom mensen zich conformeren, is dat ze naar andere mensen in hun sociale groep kijken voor informatie over wat goed of acceptabel is. Als het lijkt alsof iedereen iets aan het doen is, dan blijft de indruk bestaan ​​dat het juist is om te doen.

Een noodzaak om te worden opgenomen

Angst voor uitsluiting speelt ook een rol bij het muziekeffect. Mensen willen over het algemeen geen vreemde eend in de bijt op zijn, dus het volgen van wat de rest van de groep aan het doen is, is een manier om inclusie en sociale acceptatie te garanderen. De behoefte om erbij te horen drukt mensen ertoe de normen en attitudes van de meerderheid over te nemen om acceptatie en goedkeuring van de groep te krijgen.

Hoewel het bandwagon-effect zeer krachtig kan zijn en tot de gemakkelijke ontwikkeling van trends leidt, zijn deze gedragingen ook vaak enigszins fragiel.

Mensen springen snel op de muziekwagen, maar ze springen er ook net zo snel vanaf. Dit is misschien de reden waarom trends vaak zo vluchtig zijn.

Negatieve en gevaarlijke effecten

De impact van deze bandwagentrends is vaak relatief ongevaarlijk, zoals in mode, muziek of popcultuur-rages. Soms kunnen ze veel gevaarlijker zijn. Wanneer bepaalde ideeën de kop opsteken, zoals bepaalde attitudes ten aanzien van gezondheidskwesties, kunnen wagenwagentheugens ernstige en schadelijke gevolgen hebben.

Enkele negatieve of zelfs gevaarlijke voorbeelden van het muziekkarakteristiek effect:

Een woord van

Hoewel het bandwagon-effect gevaarlijke gevolgen kan hebben, kan het ook leiden tot het aannemen van gezond gedrag. Als het erop lijkt dat de meerderheid van de mensen ongezond gedrag afwijst (zoals roken) en gezonde keuzes omarmt (zoals sporten en trainen), dan kunnen mensen risicovolle keuzes vaker vermijden en zich bezighouden met gezonde acties.

> Bronnen

> Kiss, A & Simonovits, G. Identificatie van het muziekeffect in tweevoudige verkiezingen. Openbare keuze. 2014; 160 (3-4): 327-344.