Wat is de behoefte om te horen?

De behoefte om erbij te horen , ook vaak 'bijzijn' genoemd, verwijst naar een menselijke emotionele behoefte om zich aan te sluiten bij en te worden geaccepteerd door leden van een groep. Dit kan de noodzaak inhouden om bij een peergroup op school te horen, om door collega's te worden geaccepteerd, om deel uit te maken van een atletisch team en om deel uit te maken van een kerkelijke groep. Het gaat om meer dan alleen maar kennis maken met andere mensen.

Het is in plaats daarvan gericht op het verkrijgen van acceptatie, aandacht en steun van leden van de groep en het geven van dezelfde aandacht aan andere leden.

Hoe de behoefte om te behoren gedrag kan beïnvloeden

In de sociale psychologie is de behoefte om erbij te horen een intrinsieke motivatie om met anderen te associëren en sociaal geaccepteerd te zijn. Deze behoefte speelt een rol bij een aantal sociale verschijnselen zoals zelfpresentatie en sociale vergelijking. Deze behoefte om tot een groep te behoren kan ook leiden tot veranderingen in gedrag, overtuigingen en attitudes als mensen ernaar streven zich te conformeren aan de normen en normen van de groep.

Mensen presenteren zich bijvoorbeeld vaak op een bepaalde manier om tot een specifieke sociale groep te behoren. Een nieuw lid van het voetbalteam van de middelbare school kan bijvoorbeeld de kleding en maniertjes van de andere teamleden aannemen om in de rest van de groep te passen. Mensen zullen ook veel tijd besteden aan het vergelijken met andere leden van de groep om te bepalen hoe goed ze in elkaar passen.

Deze sociale vergelijking kan ertoe leiden dat een individu hetzelfde gedrag en dezelfde houding van de meest prominente leden van de groep overneemt om zich aan te passen en meer acceptatie te krijgen.

Dus wat inspireert mensen om specifieke groepen op te zoeken? In veel gevallen komt de noodzaak om tot bepaalde sociale groepen te behoren voort uit het delen van enig punt van gemeenschappelijkheid.

Tieners die dezelfde smaak delen in kleding, muziek en andere interesses, kunnen elkaar bijvoorbeeld opzoeken om vriendschappen te sluiten. In andere gevallen kunnen factoren zoals gedeelde doelen, sociaaleconomische status, religieuze overtuigingen, politieke overtuigingen en interesses van de popcultuur ertoe leiden dat individuen op zoek gaan naar groepen die deze interesses delen.

Waarom de noodzaak om te horen een belangrijke motivator is

Onze behoefte om erbij te horen, is wat ons drijft om stabiele, langdurige relaties met andere mensen te zoeken. Het motiveert ons ook om deel te nemen aan sociale activiteiten zoals clubs, sportteams, religieuze groepen en maatschappelijke organisaties.

Door tot een groep te behoren, voelen we ons alsof we deel uitmaken van iets dat groter en belangrijker is dan onszelf.

In Abrahams Maslow's hiërarchie van behoeften maakt behorenhorigheid deel uit van een van zijn belangrijkste behoeften die menselijk gedrag motiveren. De hiërarchie wordt meestal afgeschilderd als een piramide, met meer basisbehoeften aan de basis en meer complexe behoeften bij de piek. De behoefte aan liefde en verbondenheid ligt in het centrum van de piramide als onderdeel van de sociale behoeften. Hoewel Maslow suggereerde dat deze behoeften minder belangrijk waren dan de fysiologische en veiligheidsbehoeften, geloofde hij dat de behoefte aan verbondenheid mensen hielp om gezelschap en acceptatie te ervaren door familie, vrienden en andere relaties.