Een overzicht van de behandelingen voor depressie

Depressie is behandelbaar en de meeste mensen zien verbeteringen in hun symptomen wanneer ze worden behandeld met medicatie, psychotherapie of een combinatie van beide.

Maar de behandeling moet worden geïndividualiseerd. Wat voor een persoon werkt, hoeft niet noodzakelijk voor een ander te werken. Het is belangrijk om met uw arts en behandelteam te bespreken welke opties het meest effectief zijn om uw depressie te verminderen.

7 soorten psychotherapie die effectief zijn voor depressie

Het woord "therapie" wordt gebruikt om veel verschillende soorten behandelingen te beschrijven. Psychotherapeuten gebruiken vaak een specifiek type therapie om depressie te behandelen. Sommigen van hen gebruiken een eclectische benadering, gebaseerd op de behandelingsbehoeften van een cliënt.

Hoewel er veel verschillende soorten therapie zijn, onderzocht een 2013-onderzoek welke therapieën het meest effectief zijn voor depressie. Onderzoekers ontdekten dat de volgende therapieën even effectief waren in het verminderen van depressie:

  1. Interpersoonlijke therapie heeft een relatief korte duur. Sessies zijn zeer gestructureerd. Het is gebaseerd op het idee dat uw relaties de voorhoede van depressie zijn. Het doel van de behandeling is om patiënten te helpen hun vaardigheden te verbeteren, zoals communicatievaardigheden en conflictoplossingsvaardigheden.
  2. Cognitieve gedragstherapie richt zich op het helpen van mensen bij het identificeren en vervangen van cognitieve verstoringen en gedragspatronen die depressieve gevoelens versterken. Het is meestal korte termijn en het richt zich op de huidige problemen en het aanleren van vaardigheden.
  1. Sociale vaardigheidstherapie leert patiënten hoe ze een gezonde relatie kunnen opbouwen. Het doel is dat patiënten de communicatie verbeteren en leren hoe ze een sterk sociaal netwerk kunnen opbouwen met individuen op basis van eerlijkheid en respect.
  2. Psychodynamische therapie is vaak te zien in films of in de popcultuur. Het omvat het helpen van patiënten bij het verkennen van hun onbewuste en niet-genezen emotionele wonden uit het verleden. Het doel is om mensen te helpen leren hoe hun depressie is gerelateerd aan ervaringen uit het verleden en onopgeloste conflicten. De therapeut helpt patiënten deze problemen aan te pakken, zodat ze op een productieve manier vooruitgang kunnen boeken.
  1. Ondersteunende counseling is ongestructureerd en gericht op het luisteren naar de patiënt. Patiënten worden uitgenodigd om de problemen aan te pakken waarover ze willen praten en de therapeut gebruikt empathie om begrip en ondersteuning te bieden.
  2. Gedragsactivering verhoogt het bewustzijn van prettige activiteiten. De therapeut probeert positieve interacties tussen de patiënt en de omgeving te vergroten. Door actief te worden en meer plezierige activiteiten te ondernemen, kunnen de symptomen van depressie verminderen.
  3. Probleemoplossende therapie is bedoeld om de problemen van een patiënt te definiëren. Vervolgens worden meerdere oplossingen aangeboden. De therapeut helpt de patiënt opties te evalueren en een oplossing te kiezen.

Familie- of koppeltherapie

Familie- of paarstherapie kan overwogen worden wanneer depressie anderen in het huishouden treft. Therapie waarbij andere familieleden betrokken zijn, richt zich op de interpersoonlijke relaties.

De rollen die verschillende familieleden bij de depressie van een patiënt spelen, kunnen worden onderzocht. Onderwijs over depressie op een algemene manier kan ook een onderdeel zijn van gezinstherapie.

ziekenhuisopname

Ziekenhuisopname kan noodzakelijk worden wanneer wordt aangenomen dat een patiënt een gevaar voor zichzelf of anderen is geworden. Een patiënt die serieus overweegt zelfmoord te plegen, kan bijvoorbeeld een opname in een ziekenhuis vereisen.

Ziekenhuisopname kan individuele therapie, gezinstherapie en groepstherapie inhouden. Aan een patiënt kan ook medicatie worden voorgeschreven.

Zodra een patiënt veilig is om het ziekenhuis te verlaten, kan een intensief polikliniekprogramma, zoals een gedeeltelijk ziekenhuis, worden aanbevolen. Deze diensten vinden elke dag enkele uren plaats om het herstel van een persoon van hun depressie te ondersteunen.

medicijnen

Er zijn veel verschillende medicijnen die de symptomen van depressie kunnen helpen verminderen. De meeste studies hebben aangetoond dat medicatie het meest effectief is wanneer het in combinatie met therapie wordt gebruikt. Hier zijn enkele medicijntypen die vaak worden gebruikt om depressie te behandelen:

Zelfhulpstrategieën

Zelfhulpmethoden voor de behandeling van depressie kunnen nuttig zijn voor iemand die geen toegang heeft tot professionele hulpmiddelen of tot iemand met milde symptomen. Zelfhulpstrategieën kunnen het volgende omvatten:

> Bronnen:

> Arroll B, Elley CR, Fishman T, Goodyear-Smith FA, Kenealy T, Blashki G et al. Antidepressiva versus placebo voor depressie in de eerste lijn. Cochrane Database Syst Rev 2009; (3).

> Barth JCBC, Munder T, Gerger H, et al. Vergelijkende werkzaamheid van zeven psychotherapeutische interventies voor patiënten met depressie: een netwerk-meta-analyse. Plos . 2013; 14 (2): 229-243.