Leidraad voor de grondbeginselen van de bipolaire stoornis

Een complexe en vaak verwarrende ziekte demystificeren

Bipolaire stoornis is een vorm van geestesziekte die voor sommigen even angstaanjagend is als verwarrend. Het is belangrijk om de aandoening in de meest fundamentele termen te plaatsen om beter te begrijpen wat het is, hoe het is gediagnosticeerd en wat u kunt doen om het te behandelen.

Overzicht van bipolaire stoornis

Bipolaire stoornis wordt gekenmerkt door schommelingen in emoties die we 'cycli' noemen. Deze cycli kunnen soms extreme oplevingen in emoties (genaamd manie) veroorzaken, afgewisseld met extreme downswings (depressie genoemd).

Dit is de reden waarom de toestand eens manische depressie werd genoemd.

De bipolaire stoornis kan enorm variëren van persoon tot persoon, zowel wat betreft het type als de ernst van het gedrag. Uiteindelijk is het enige kenmerk dat kenmerkend is voor een bipolaire stoornis dat de emotionele cycli het vermogen van een persoon om te functioneren op een dagelijkse basis beïnvloeden.

Gelukkig zijn er nu therapieën die mensen kunnen helpen hun aandoening te beheersen.

Kenmerken van bipolaire stoornis

De twee belangrijkste kenmerken van een bipolaire stoornis zijn manie en depressie die we beschrijven als 'gemoedstoestanden'. De periode van manisch en depressief gedrag wordt op dezelfde manier beschreven als een 'gemoedstoestandaflevering'.

De stemmingen in verband met een bipolaire stoornis kunnen in grote lijnen als volgt worden ingedeeld:

Hoewel noch manie noch depressie als een psychose moet worden beschouwd (een breuk met de realiteit), kan psychose in feite een kenmerk van een bipolaire stoornis zijn. Als in sommige een tijdelijke toestand kan zijn, een langdurige in andere, en een niet-entiteit in de meesten.

Typen van een bipolaire stoornis

Op dezelfde manier dat de kenmerken van een bipolaire stoornis kunnen variëren, kunnen ook de cyclus en de ernst van de stemmingsepisode. Vanuit een breed perspectief kunnen we de bipolaire stoornis verdelen in de vier verschillende categorieën:

We kunnen ook bipolaire stoornis karakteriseren door de snelheid waarmee gemoedstoestanden veranderen. Een dergelijke aandoening wordt een snelle bipolaire stoornis genoemd waarbij er vier of meer gemoedsaanvallen per jaar zijn. Als er vier of meer gemoedsaanvallen per maand zijn, noemen we dat de supersnelle bipolaire stoornis.

Diagnose van bipolaire stoornis

De diagnose van een bipolaire stoornis is gebaseerd op een langdurige gemoedstoestand (of afleveringen) die het functioneren van een persoon belemmert.

Om de diagnose te stellen, moeten alle andere oorzaken eerst worden uitgesloten, inclusief recent trauma, zwangerschap, drugs- of alcoholgebruik, angststoornissen, paniekaanvallen, neurologische aandoeningen en andere ziekten.

Artsen kunnen een diagnose stellen op basis van een overzicht van de symptomen in de diagnostische en statistische handleiding van psychiatrische stoornissen van de American Psychiatric Association. De aanwezigheid van ten minste drie (en idealiter meer) symptomen in het algemeen indicatief voor een bipolaire stoornis.

Behandeling van een bipolaire stoornis

De behandeling kan variëren op basis van het type en de ernst van gemoedstoestanden. Medicatiebehandelingen kunnen het volgende omvatten:

Maar uiteindelijk kan medicatie alleen geen bipolaire stoornis behandelen. Psychotherapie is een belangrijk onderdeel van cognitieve gedragstherapie (CGT) , gezinsgerichte therapie en groepstherapie. Een gezond dieet, veel rust, alcoholmisbruik, regelmatige lichaamsbeweging en een sterk sociaal netwerk worden ook geassocieerd met betere gezondheidsresultaten.

Personen met aanhoudende of ernstige stemmingsafleveringen kunnen baat hebben bij elektroconvulsietherapie (ECT) , vooral als er suïcidale gedachten optreden.

> Bron