Wat is Laissez-Faire leiderschap?

De voors en tegens van de Delegative Leadership Style

Laissez-faire leiderschap, ook wel bekend als delegatief leiderschap, is een type leiderschapsstijl waarin leiders hands-off zijn en groepsleden de mogelijkheid bieden beslissingen te nemen. Onderzoekers hebben ontdekt dat dit over het algemeen de leiderschapsstijl is die leidt tot de laagste productiviteit van groepsleden.

Het is echter belangrijk om te beseffen dat deze leiderschapsstijl zowel voordelen als mogelijke valkuilen kan hebben.

Er zijn ook bepaalde settings en situaties waarin een laissez-faire leiderschapsstijl het meest geschikt is. Het kennen van je dominante leiderschapsstijl kan nuttig zijn voor het begrijpen van je eigen sterke punten en potentiële zwakte.

Kenmerken van Laissez-Faire Leiderschap

Laissez-faire leiderschap wordt gekenmerkt door:

Er zijn in de loop van de geschiedenis een aantal bekende politieke en zakelijke leiders geweest die kenmerken van een laissez-faire leiderschapsstijl hebben tentoongesteld. Steve Jobs stond bekend om het geven van instructies over wat hij graag bij zijn team wilde zien, maar liet ze vervolgens aan zichzelf over om zijn wensen te vervullen.

De voormalige Amerikaanse president Herbert Hoover stond bekend om zijn meer laissez-faire aanpak van regeren, vaak door meer ervaren adviseurs toe te staan ​​taken op te nemen waar hij kennis en expertise ontbeerde.

Voordelen van Laissez-Faire leiderschap

Net als andere leiderschapsstijlen heeft de benadering met delegaties zowel een aantal voordelen als tekortkomingen.

Soms kan deze stijl effectief zijn, vooral als deze op de juiste manier wordt gebruikt in de juiste instellingen en met groepen die goed reageren.

Enkele voorbeelden van situaties waarin deze stijl van leiderschap goed werkt:

Wanneer teamleden de vaardigheden hebben om te slagen. Laissez-faire leiderschap kan effectief zijn in situaties waarin groepsleden zeer bekwaam, gemotiveerd en in staat zijn om zelfstandig te werken. Omdat deze groepsleden experts zijn en de kennis en vaardigheden hebben om zelfstandig te werken, zijn ze in staat om taken met weinig begeleiding te volbrengen.

Wanneer groepsleden experts zijn. De delegatiestijl kan bijzonder effectief zijn in situaties waarin groepsleden feitelijk meer kennis hebben dan de groepsleider. Omdat teamleden experts zijn in een bepaald gebied, laat de laissez-faire-stijl hen hun diepe kennis en vaardigheden demonstreren rond dat specifieke onderwerp.

Wanneer onafhankelijkheid wordt gewaardeerd. Deze autonomie kan sommige groepsleden bevrijden en hen helpen zich meer tevreden te voelen met hun werk. De laissez-faire-stijl kan worden gebruikt in situaties waarin volgers een hoog niveau van passie en intrinsieke motivatie voor hun werk hebben.

Hoewel de conventionele term voor deze stijl 'laissez-faire' is en een volledig hands-off benadering impliceert, blijven veel leiders nog steeds open en beschikbaar voor groepsleden voor raadpleging en feedback.

Ze kunnen aan het begin van een project richting geven, maar dan kunnen groepsleden hun werk met weinig toezicht doen. Deze benadering van leiderschap vereist veel vertrouwen. Leiders moeten erop kunnen vertrouwen dat de leden van hun groep over de vaardigheden, kennis en doorwerking beschikken om een ​​project te voltooien zonder te worden gemicromanaged.

Nadelen van Laissez-Faire Leiderschap

Laissez-faire leiderschap is niet ideaal in situaties waar groepsleden niet over de kennis of ervaring beschikken die ze nodig hebben om taken uit te voeren en beslissingen te nemen. Deze leiderschapsstijl is gekoppeld aan negatieve uitkomsten, waaronder slechte werkprestaties, lage effectiviteit van de leiders en minder groepstevredenheid.

Sommige mensen zijn niet goed in het vaststellen van hun eigen deadlines, het beheren van hun eigen projecten en het zelfstandig oplossen van problemen. In dergelijke situaties kunnen projecten off-track gaan en kunnen deadlines worden gemist wanneer teamleden onvoldoende begeleiding of feedback van leiders krijgen.

Enkele mogelijke negatieve kanten van de laissez-faire-stijl:

Gebrek aan rolbewustzijn. In sommige situaties leidt de laissez-faire-stijl tot slecht gedefinieerde rollen binnen de groep. Omdat teamleden weinig tot geen begeleiding ontvangen, zijn ze misschien niet echt zeker van hun rol binnen de groep en wat ze zouden moeten doen met hun tijd.

Slechte betrokkenheid bij de groep. Laissez-faire-leiders worden vaak gezien als niet-betrokken en teruggetrokken, wat kan leiden tot een gebrek aan samenhang binnen de groep. Omdat de leider zich geen zorgen maakt over wat er gebeurt, nemen volgers dit soms op en drukken ze minder zorg en zorg uit voor het project.

Lage verantwoordelijkheid. Sommige leiders zouden zelfs van deze stijl kunnen profiteren als een manier om persoonlijke verantwoordelijkheid voor de mislukkingen van de groep te vermijden. Wanneer doelen niet worden bereikt, kan de leider de leden van het team de schuld geven van het niet voltooien van taken of het voldoen aan de verwachtingen.

Passiviteit en vermijding. In het ergste geval vertegenwoordigt het laissez-faire leiderschap passiviteit of zelfs een regelrechte vermijding van echt leiderschap. In dergelijke gevallen doen deze leiders niets om te proberen volgers te motiveren, herkennen ze de inspanningen van teamleden niet en doen ze geen pogingen tot betrokkenheid bij de groep.

Als groepsleden onbekend zijn met de taak of het proces dat nodig is om de taak te volbrengen, kunnen leiders beter een meer praktijkgerichte aanpak volgen. Uiteindelijk, als volgers meer expertise verwerven, kunnen leiders dan terugschakelen naar een meer gedelegeerde benadering die groepsleden meer vrijheid geeft om zelfstandig te werken.

Waar Laissez-Faire-leiders kunnen gedijen

Als je een meer laissez-faire benadering van leiderschap hebt, zijn er gebieden en situaties waar je de neiging hebt om het beter te doen. Werken in een creatief vakgebied waar mensen de neiging hebben om zeer gemotiveerd, bekwaam, creatief en toegewijd aan hun werk te zijn, kan bevorderlijk zijn voor het behalen van goede resultaten met deze stijl.

Een delegatieve leider kan bijvoorbeeld uitblinken op het gebied van productontwerp. Omdat teamleden goed opgeleid en zeer creatief zijn, hebben ze waarschijnlijk weinig management nodig. In plaats daarvan kan een effectieve leider een minimale controle en begeleiding bieden en toch resultaten van hoge kwaliteit produceren.

Laissez-faire-leiders blinken meestal uit in het bewijzen van informatie en achtergrond aan het begin van een project, wat vooral handig kan zijn voor teams die zelf worden geleid. Door teamleden alles te geven wat ze nodig hebben aan het begin van een opdracht, hebben ze dan de kennis die ze nodig hebben om de taak te voltooien zoals aangegeven.

Zelfs op dergelijke gebieden kan het betalen om verschillende leiderschapsbenaderingen te gebruiken in verschillende fasen van het werkproces. Laissez-faire leiderschap kan bijvoorbeeld het meest effectief zijn tijdens de vroege fasen waarin een product of idee wordt gebrainstormd of gemaakt. Zodra het ontwerp op zijn plaats is en klaar is voor productie, is het misschien het beste om over te schakelen naar een stijl die meer richting en overzicht vereist.

Een leider met deze stijl kan worstelen in situaties die een groot overzicht, precisie en aandacht voor detail vereisen. In high stakes en hogedrukwerkomgevingen waarbij elk detail perfect moet zijn en tijdig moet worden voltooid, is een meer autoritaire of managementstijl wellicht meer geschikt. Het gebruik van een laissez-faire aanpak in dit soort scenario kan leiden tot gemiste deadlines en slechte prestaties, vooral als groepsleden niet zeker weten wat ze moeten doen of niet over de vaardigheden beschikken die ze nodig hebben om taken uit te voeren met weinig of geen richting.

Een woord van

De laissez-faire stijl van leiderschap wordt vaak afgedaan als een die leidt tot slechte groepsuitkomsten, maar het kan passend en effectief zijn in verschillende situaties. In de setting waar groepsleden zeer bekwaam en gemotiveerd zijn, kan het feitelijk uitstekende resultaten opleveren. Omdat teamleden veel vrijheid kunnen uitoefenen zonder te veel te hoeven micromanagen, voelen ze zich vaak meer geïnspireerd en creatief.

Als je meer een laissez-faire-leider bent, zou je het kunnen helpen nadenken over het soort situaties waarin je misschien uitblinkt in een leiderschapsrol. In omgevingen waar de groep meer overzicht of aansturing nodig heeft, zult u merken dat u zich bewust moet concentreren op het aannemen van een meer autoritaire of democratische benadering . Door je eigen stijl te onderzoeken, kun je je vaardigheden verbeteren en een betere leider worden .

> Bronnen:

> Cragen, JF, Wright, DW, & Kasch, CR. Communicatie in kleine groepen: theorie, proces en vaardigheden. Boston: Wadsworth; 2009.

> Schyns, B & Hansbrough, T. Wanneer leiderschap verkeerd gaat: destructief leiderschap, fouten en ethische fouten. Charlotte: NC: 2010.