Wat is democratisch leiderschap?

Kenmerken, voordelen, nadelen en beroemde voorbeelden

Democratisch leiderschap, ook wel bekend als participatief leiderschap of gedeeld leiderschap, is een type leiderschapsstijl waarin leden van de groep een meer participatieve rol spelen in het besluitvormingsproces . Dit type leiderschap kan van toepassing zijn op elke organisatie, van particuliere bedrijven tot scholen en de overheid.

Iedereen krijgt de kans om deel te nemen, ideeën worden vrijuit uitgewisseld en discussie wordt aangemoedigd.

Hoewel het democratische proces zich meestal richt op gelijkheid van de groep en de vrije stroom van ideeën, is de leider van de groep er nog steeds om leiding en controle te bieden. De democratische leider is belast met het beslissen wie deel uitmaakt van de groep en die een bijdrage kan leveren aan de beslissingen die worden genomen.

Onderzoekers hebben ontdekt dat de democratische leiderschapsstijl een van de meest effectieve typen is en leidt tot een hogere productiviteit, betere bijdragen van groepsleden en een groter groepsgevoel.

Kenmerken van democratisch leiderschap

Enkele van de belangrijkste kenmerken van democratisch leiderschap zijn:

Onderzoekers suggereren dat goede democratische leiders specifieke eigenschappen bezitten zoals:

Sterke democratische leiders inspireren vertrouwen en respect onder volgers. Ze zijn oprecht en baseren hun beslissingen op hun moraal en waarden. Volgers hebben de neiging zich geïnspireerd te voelen om actie te ondernemen en een bijdrage te leveren aan de groep. Goede leiders hebben ook de neiging om uiteenlopende meningen te zoeken en proberen niet om afwijkende stemmen de mond te snoeren of degenen die een minder populair gezichtspunt bieden.

Voordelen van democratisch leiderschap

Omdat groepsleden worden aangemoedigd om hun gedachten te delen, kan democratisch leiderschap leiden tot betere ideeën en creatievere oplossingen voor problemen. Groepsleden voelen zich ook meer betrokken en toegewijd aan projecten, waardoor ze waarschijnlijk meer belang hechten aan de eindresultaten. Onderzoek naar leiderschapsstijlen heeft ook aangetoond dat democratisch leiderschap leidt tot een hogere productiviteit van groepsleden.

Nadelen van democratisch leiderschap

Hoewel democratisch leiderschap is beschreven als de meest effectieve leiderschapsstijl, heeft het wel een aantal nadelen. In situaties waarin rollen onduidelijk zijn of tijd van essentieel belang is, kan democratisch leiderschap leiden tot communicatiefouten en onvoltooide projecten. In sommige gevallen beschikken groepsleden mogelijk niet over de noodzakelijke kennis of expertise om kwaliteitsbijdragen te leveren aan het besluitvormingsproces. Democratisch leiderschap kan er ook toe leiden dat teamleden het gevoel hebben dat hun meningen en ideeën niet worden meegewogen, wat de medewerkerstevredenheid en het moreel kan verminderen.

Democratisch leiderschap werkt het best in situaties waarin groepsleden bekwaam zijn en graag hun kennis willen delen. Het is ook belangrijk om voldoende tijd te hebben om mensen een bijdrage te laten leveren, een plan te ontwikkelen en vervolgens te stemmen over de beste manier van handelen.

Beroemde voorbeelden van democratisch leiderschap

In de geschiedenis van de VS zijn er veel bedrijven en leiders geweest die democratisch / participatief leiderschap hebben toegepast, waaronder:

bronnen:

> Gill, E. St. Thomas University Online. Wat is democratisch / participatief leiderschap ?: Hoe samenwerking kan moreel stimuleren. 15 januari 2016.

Martindale, N. Leiderschapsstijlen: hoe omgaan met de verschillende persona's. Strategisch Communicatiemanagement. 2001: 15 (8): 32-35.