Wat is de diagnostische en statistische handleiding (DSM)?

De diagnostische en statistische handleiding van psychische stoornissen wordt gebruikt door clinici en psychiaters om psychiatrische aandoeningen te diagnosticeren. In 2013 werd een nieuwe versie bekend als de DSM-5 uitgebracht. De DSM wordt uitgegeven door de American Psychiatric Association en omvat alle categorieën psychische aandoeningen voor zowel volwassenen als kinderen. De DSM wordt in de Verenigde Staten op grote schaal gebruikt voor psychiatrische diagnoses, behandelaanbevelingen en verzekeringsdoeleinden.

Het handboek is niet-theoretisch en voornamelijk gericht op het beschrijven van symptomen en op statistieken over welk geslacht het meest wordt beïnvloed door de ziekte, de typische beginleeftijd, de effecten van de behandeling en algemene behandelmethoden.

DSM-updates

De diagnostische en statistische handleiding is een aantal keren in zijn geschiedenis herzien.

De nieuwste versie van de DSM werd in mei 2013 gepubliceerd. De herziening werd met veel discussie en enige controverses beantwoord.

Een belangrijk probleem met de DSM is de validiteit. In reactie hierop heeft het NIMH het Research Domain Criteria (RDoC) -project gelanceerd om de diagnose te transformeren door genetica, beeldvorming, cognitieve wetenschap en andere informatieniveaus op te nemen om de basis te leggen voor een nieuw classificatiesysteem dat volgens hen meer biologisch gebaseerd zal zijn.

Later, NIMH directeur Thomas R. Insel een verklaring in samenhang met de American Psychiatric Association president Jeffrey A. Lieberman opmerkend dat de DSM-5 "... vertegenwoordigt de beste informatie die momenteel beschikbaar is voor de klinische diagnose van psychische stoornissen." De verklaring suggereerde verder dat het eigen systeem van DSM-5 en NIMH, de Research Domain Criteria (of RDoC), "complementaire, niet-concurrerende kaders" vertegenwoordigen voor de classificatie van psychische stoornissen.

De voorganger van de DSM-5: de DSM-IV-TR

De DSM-IV werd oorspronkelijk in 1994 gepubliceerd en vermeldde meer dan 250 psychische stoornissen. Een bijgewerkte versie, de DSM-IV-TR genaamd, werd in 2000 gepubliceerd en bevatte kleine tekstherzieningen in de beschrijvingen van elke stoornis. Geestelijke zorgverleners gebruikten de handleiding om de potentiële behoeften van de klant beter te begrijpen, evenals een hulpmiddel voor beoordeling en diagnose.

De DSM-IV-TR beschreef aandoeningen met vijf verschillende dimensies.

Deze multiaxiale benadering was bedoeld om clinici en psychiaters te helpen uitgebreide evaluaties te maken van het functioneren van een cliënt, omdat psychische aandoeningen vaak invloed hebben op veel verschillende levensgebieden.

Veranderingen in de DSM-5

De DSM-5 bevat een aantal belangrijke wijzigingen ten opzichte van de eerdere DSM-IV. De meest voor de hand liggende verandering is de verschuiving van het gebruik van Romeinse cijfers naar Arabische cijfers.

Misschien wel het meest opvallend, de DSM-5 schakelde het assenstelsel uit, maar gaf in plaats daarvan een lijst met aandoeningen en een aantal verschillende gerelateerde aandoeningen. Enkele voorbeelden van categorieën die zijn opgenomen in de DSM-5 zijn angststoornissen, bipolaire en verwante stoornissen, depressieve stoornissen, voedings- en eetstoornissen, obsessief-compulsieve en verwante stoornissen en persoonlijkheidsstoornissen.

Een paar andere wijzigingen in de DSM-5:

Hoewel de DSM een belangrijk hulpmiddel is, is het belangrijk op te merken dat alleen diegenen die een gespecialiseerde opleiding hebben gevolgd en over voldoende ervaring beschikken, gekwalificeerd zijn om psychische aandoeningen te diagnosticeren en te behandelen. De handleiding is belangrijk voor diagnose en behandeling, maar professionals in de geestelijke gezondheidszorg gebruiken de DSM om patiënten in te delen voor factureringsdoeleinden. Net als bij andere medische aandoeningen, hebben de overheid en veel verzekeringsmaatschappijen een specifieke diagnose nodig om de betaling voor de behandeling goed te keuren.

Lees meer over enkele van de belangrijkste wijzigingen in de DSM-5 in de volgende bronnen:

Referenties

American Psychiatric Association. (2013). Diagnostische en statistische handleiding voor psychische stoornissen (5e druk). Washington, DC: Author.

American Psychiatric Association. (2013). Hoogtepunten van wijzigingen van DSM-IV-TR naar DSM-5. American Psychiatric Publishing. Teruggeplaatst van http://www.dsm5.org/documents/changes%20from%20dsm-iv-tr%20to%20dsm-5.pdf.

American Psychiatric Association. (2000). Diagnostische en statistische handleiding van psychische stoornissen (4de editie, tekst rev.). Washington, DC: Author.

Insel, T. (2013). Blog van de directeur: Transforming Diagnosis. Nationaal instituut voor geestelijke gezondheid. Retrieved from http://www.nimh.nih.gov/about/director/2013/transforming-diagnosis.shtml

Insel, TR, & Lieberman, JA (2013). DSM-5 en RDoC: gedeelde interesses. Nationaal instituut voor geestelijke gezondheid. Teruggeplaatst van http://www.nimh.nih.gov/news/science-news/2013/dsm-5-and-rdoc-shared-interests.shtml.