Updates voor de DSM-5 en hoe we de diagnose van depressie stellen

Hoe verschilt de DSM-5 van de DSM-IV?

De diagnostische en statistische handleiding voor psychische stoornissen is een handboek met richtlijnen voor artsen bij het diagnosticeren van psychiatrische aandoeningen. Elke psychische aandoening wordt gecategoriseerd en krijgt duidelijke criteria waaraan moet worden voldaan om de diagnose te stellen.

De nieuwste editie, algemeen bekend als de DSM-5 , werd vrijgegeven door de American Psychiatric Association op 18 mei 2013 tijdens de jaarlijkse bijeenkomst in San Francisco.

Het vervangt de DSM-IV , die sinds 1994 in gebruik was.

Zoals het geval is met elke nieuwe editie van de DSM , zijn er enkele wijzigingen aangebracht in de diagnostische criteria voor bepaalde aandoeningen, waaronder depressiediagnoses. Sommige stoornissen zijn ook helemaal weggenomen, terwijl sommige nieuwe stoornissen zijn toegevoegd.

Welke nieuwe stemmingsstoornissen zijn eraan toegevoegd?

Een belangrijk gebied van verandering in de DSM-5 is de toevoeging van twee nieuwe depressieve stoornissen; disruptieve stemming ontregeling van de stemming en premenstruele dysfore stoornis

Disruptive mood dysregulation disorder is een diagnose die is gereserveerd voor kinderen tussen 6 en 18 jaar oud die aanhoudende prikkelbaarheid en frequente episoden van ongecontroleerd gedrag vertonen. Deze nieuwe diagnose is toegevoegd om tegemoet te komen aan de bezorgdheid dat een bipolaire stoornis bij kinderen te veel werd gediagnosticeerd.

Premenstruele dysfore stoornis (PMDD), verscheen eerder in aanhangsel B van de DSM-IV onder "Criteriumsets en assen voor verdere studie." In de DSM-5 verschijnt PMDD in de sectie over depressieve stoornissen.

PMDD is een meer ernstige vorm van premenstrueel syndroom (PMS), die wordt gekenmerkt door sterke emotionele symptomen zoals depressie, angstgevoelens, humeurigheid en prikkelbaarheid.

Dysthymia is verwijderd

Een ander gebied van verandering is de manier waarop chronische vormen van depressie worden geconceptualiseerd en onderscheiden van episodische depressie.

Wat ooit dysthymia of dysthyme stoornis werd genoemd, wordt nu opgenomen onder de paraplu van persistent depressive disorder (PDD).

Aanhoudende depressieve stoornis omvat ook chronische ernstige depressie. Dit werd toegevoegd omdat onderzoekers een significant genoeg verschil tussen dysthymie en chronische zware depressie niet konden vinden.

Depressieve stoornis blijft relatief hetzelfde

Er zijn geen belangrijke wijzigingen aangebracht in de diagnostische criteria voor de depressieve stoornis . De kernsymptomen, evenals de eis dat de symptomen minstens twee weken hebben geduurd, blijven hetzelfde.

De uitsluiting van de rouwverwerking is verwijderd

De DSM-5 verwijderde wat bekend stond als de uitsluiting van rouw voor depressieve episoden. In het verleden werd elke ernstige depressieve episode na de dood van een geliefde die minder dan twee maanden duurde, niet geclassificeerd als een depressieve episode.

Door deze uitsluiting buiten beschouwing te laten, erkent de nieuwe editie van de DSM dat er geen wetenschappelijk geldige reden is om het rouwproces anders te behandelen dan elke andere stressor die een depressieve episode zou kunnen veroorzaken.

Bovendien erkent het dat de symptomen van rouw veel langer dan twee maanden kunnen duren.

Het verliezen van een geliefde kan zelfs leiden tot depressieve symptomen die jaren duren.

In plaats van de uitsluiting voor rouwverwerking bevat de nieuwe editie een gedetailleerde voetnoot om clinici te helpen onderscheid te maken tussen normaal verdriet en een depressieve episode, zodat zij beter kunnen beslissen of een bepaald individu baat kan hebben bij de behandeling.

Wanneer een depressieve episode wordt veroorzaakt door sterfgeval, kan deze reageren op dezelfde behandeling als andere episoden van depressie. Therapie en / of medicatie kunnen de symptomen verminderen.

Nieuwe specificaties voor depressie zijn toegevoegd

De DSM-5 heeft een aantal nieuwe specifiers toegevoegd om de diagnose verder te verduidelijken:

Daarnaast werd aan clinici begeleiding geboden voor de beoordeling van zelfmoordgedachten, -plannen en risicofactoren, zodat deze beter kunnen bepalen hoe prominent een rol bij de behandeling van zelfmoord bij de behandeling van een individuele patiënt moet spelen.

> Bronnen:

> Diagnostisch en statistisch handboek voor psychische stoornissen: DSM-5 . Washington: American Psychiatric Publishing; 2014.

> "Hoogtepunten van wijzigingen van DSM-IV-TR naar DSM-5". American Psychiatric Association . 17 mei 2013.