Een overzicht van leertheorieën in de psychologie

In het begin van de twintigste eeuw raakte een aantal psychologen steeds meer geïnteresseerd in het veranderen van de psychologie in een meer wetenschappelijke onderneming. Om meer wetenschappelijk te zijn, redeneerden ze, moest de psychologie alleen die dingen bestuderen die konden worden gemeten en gekwantificeerd.

Een aantal verschillende leertheorieën ontstonden om uit te leggen hoe en waarom mensen zich gedragen zoals ze doen.

De leertheorieën over ontwikkeling zijn gecentreerd op de omgevingsinvloeden op het leerproces . Dergelijke omgevingsinvloeden omvatten associaties, versterkingen, straffen en observaties.

Enkele van de primaire leertheorieën over ontwikkeling zijn:

Laten we beginnen met het van dichterbij bekijken van elke theorie en deze vervolgens met elkaar vergelijken.

Leren door middel van klassieke conditionering

Het concept van klassieke conditionering heeft een grote invloed gehad op het gebied van de psychologie, maar de man die het ontdekte was helemaal geen psycholoog. Een Russische fysioloog genaamd Ivan Pavlov ontdekte voor het eerst de principes van klassieke conditionering tijdens zijn experimenten met het spijsverteringsstelsel van honden . Pavlov merkte dat de honden in zijn experimenten begonnen te kwijlen wanneer ze de witte jassen van zijn lab-assistenten zagen voordat ze werden gevoerd.

Dus hoe verklaart klassieke kennis het leren precies? Volgens de principes van klassieke condoning vindt leren plaats wanneer een verband wordt gevormd tussen een voorheen neutrale stimulus en een natuurlijk voorkomende stimulus. In de experimenten van Pavlov bijvoorbeeld, koppelde hij de natuurlijke stimulus van voedsel aan het geluid van een bel.

De honden zouden natuurlijk kwijlen als reactie op voedsel, maar na meerdere associaties zouden de honden alleen maar kwijlen op het geluid van de bel.

Leren door operante conditionering

Operante conditionering werd voor het eerst beschreven door de gedragspsycholoog BF Skinner. Het wordt ook wel Skinneriaanse conditionering en instrumentele conditionering genoemd . Skinner geloofde dat klassieke conditionering eenvoudigweg niet alle soorten van leren kon verklaren en in plaats daarvan meer geïnteresseerd was om te leren hoe de consequenties van acties gedrag beïnvloeden.

Net als klassieke conditionering, is operante conditionering afhankelijk van het vormen van associaties. Bij operante conditionering worden echter associaties gemaakt tussen een gedrag en de gevolgen van dat gedrag. Wanneer een gedraging tot een wenselijk gevolg leidt, is de kans groter dat het gedrag in de toekomst opnieuw zal worden herhaald. Als de acties echter tot een negatief resultaat leiden, zal het gedrag minder snel optreden.

Leren door observatie

Albert Bandura geloofde dat associaties en directe versterkingen eenvoudigweg niet alle leeractiviteiten konden verklaren. "Leren zou buitengewoon arbeidsintensief zijn, om nog maar te zwijgen van gevaarlijk, als mensen alleen op de effecten van hun eigen acties zouden moeten vertrouwen om hen te informeren wat ze moesten doen," schreef hij in zijn boek The Social Learning Theory uit 1977.

In plaats daarvan stelde hij voor dat veel van het leren plaatsvindt door observatie. Kinderen observeren de acties van degenen om hen heen, met name verzorgers en broers en zussen, en imiteren dit gedrag vervolgens. In zijn bekende Bobo-pop-experiment onthulde Bandura hoe gemakkelijk kinderen konden worden geleid om zelfs negatieve acties te imiteren. Kinderen die een video van een volwassene zagen die een grote opblaaspop sloeg, zouden diezelfde acties veel vaker kopiëren als ze een kans kregen.

Het belangrijkste is misschien dat Bandura merkte dat het leren van iets niet noodzakelijk leidt tot gedragsverandering. Kinderen leren vaak nieuwe dingen door observatie, maar zullen zich misschien niet in dergelijk gedrag bezighouden totdat er daadwerkelijk een behoefte of motivatie is om de informatie te gebruiken.

Belangrijkste verschil in leertheorieën

Klassieke conditionering

Operante conditionering

Sociaal leren

Leren vindt plaats door het vormen van associaties tussen in de natuur voorkomende stimuli en een eerder neutrale stimuli

Leren treedt op wanneer gedragingen worden gevolgd door versterking of bestraffing

Leren gebeurt door observatie

De neutrale stimulus moet onmiddellijk vóór de natuurlijk voorkomende prikkel optreden

De gevolgen moeten snel het gedrag volgen

Waarnemingen kunnen op elk moment plaatsvinden

Richt zich op automatisch, van nature voorkomend gedrag

Richt zich op vrijwillig gedrag

Richt zich op de 'give-and-take'-interactie tussen sociale, cognitieve en omgevingsinvloeden