De bewuste en onbewuste geest

De structuur van de geest volgens Freud

De beroemde psychoanalyticus Sigmund Freud geloofde dat gedrag en persoonlijkheid waren afgeleid van de constante en unieke interactie van tegenstrijdige psychologische krachten die op drie verschillende niveaus van bewustzijn werken: het voorbewuste, het bewuste en het onbewuste. Hij geloofde dat elk van deze delen van de geest een belangrijke rol speelde in het beïnvloeden van gedrag.

Meer informatie over elk van deze niveaus van bewustzijn en de rol die zij spelen bij het vormgeven van menselijk gedrag en denken.

Freud's Three Levels of Mind

Freud vergeleek deze drie niveaus van geest met een ijsberg. De top van de ijsberg die je boven het water kunt zien, vertegenwoordigt de bewuste geest. Het deel van de ijsberg dat onder het water is ondergedompeld maar nog steeds zichtbaar is, is het voorbewuste. Het grootste deel van de ijsberg die onzichtbaar is onder de waterlijn, vertegenwoordigt het onbewuste.

Om de bewuste en onbewuste geest beter te begrijpen, kan het nuttig zijn om de man die de termen en zijn theorieën over hoe de geest werkt, onder de loep te nemen.

Sigmund Freud was de grondlegger van de psychoanalytische theorie. Hoewel zijn ideeën indertijd als schokkend werden beschouwd en nog steeds aanleiding geven tot discussie en controverse, had zijn werk een diepgaande invloed op een aantal disciplines, waaronder psychologie , sociologie, antropologie, literatuur en zelfs kunst.

De term psychoanalyse wordt gebruikt om te verwijzen naar vele aspecten van Freuds werk en onderzoek, waaronder Freudiaanse therapie en de onderzoeksmethodologie die hij gebruikte om zijn theorieën te ontwikkelen. Freud baseerde zich zwaar op zijn waarnemingen en casestudy's van zijn patiënten toen hij zijn theorie van persoonlijkheidsontwikkeling vormde.

Hoe werken de bewuste en onbewuste geest?

Wat gebeurt er precies op elk niveau van bewustzijn? Een manier om te begrijpen hoe de bewuste en onbewuste geest werkt, is kijken naar wat bekend staat als slips of the tongue. Velen van ons hebben op een of ander moment ervaren wat gewoonlijk een freudiaanse slip wordt genoemd . Van deze afwijkingen wordt verondersteld dat ze onderliggende, onbewuste gedachten of gevoelens onthullen.

Beschouw dit voorbeeld:

James is net een nieuwe relatie begonnen met een vrouw die hij op school heeft ontmoet. Terwijl ze op een middag met haar praat, noemt hij haar per ongeluk bij de naam van zijn ex-vriendin.

Als u in deze situatie verkeerde, hoe zou u deze fout verklaren? Velen van ons zullen de afleiding van afleiding de schuld geven of het beschrijven als een eenvoudig ongeluk. Een freudiaanse analist kan je echter vertellen dat dit veel meer is dan een willekeurige verspreking.

De psychoanalytische opvatting stelt dat er buiten je bewustzijn onbewuste, innerlijke krachten zijn die je gedrag sturen. Een psychoanalyticus zou bijvoorbeeld kunnen zeggen dat James een fout heeft gemaakt vanwege onopgeloste gevoelens voor zijn ex of misschien vanwege twijfels over zijn nieuwe relatie.

Freud geloofde dat terwijl het onderbewustzijn grotendeels ontoegankelijk is, de inhoud van het onbewuste soms op onverwachte manieren kan opborrelen, zoals in dromen of onopzettelijke uitglijden van de tong.

Zoals eerder vermeld, omvat het onbewuste gedachten, emoties , herinneringen, verlangens en motivaties die buiten ons bewustzijn liggen, maar desalniettemin een invloed blijven uitoefenen op ons gedrag. Dus door per ongeluk zijn nieuwe vriendin te noemen aan de hand van de naam van zijn ex, onthult James misschien onbewuste gevoelens met betrekking tot die vorige relatie.

The Conscious and Preconscious: A Closer Look

De inhoud van de bewuste geest omvat alle dingen waar je je op een bepaald moment actief van bewust bent. Op dit moment kunt u zich bijvoorbeeld bewust bewust zijn van de informatie die u aan het lezen bent, het geluid van de muziek waarnaar u luistert of een gesprek dat u voert. Alle gedachten die door je geest gaan, de gewaarwordingen en percepties van de wereld om je heen, en de herinneringen die je in je bewustzijn trekt, maken allemaal deel uit van die bewuste ervaring.

Het nauw verwante voorbewuste brein bevat alle dingen die je mogelijk in bewust bewustzijn kunt trekken. Je bent misschien niet bewust bezig met herinneringen aan je afstuderen aan de middelbare school, maar dat is informatie die je gemakkelijk in de bewuste geest zou kunnen brengen als je dat nodig had of wilde doen. Het voorbewustzijn fungeert ook als een soort bewaker en controleert de informatie die in bewust bewustzijn mag komen.

Een ding om te onthouden over het bewustzijn en de voorbewuste geest is dat ze slechts het topje van de ijsberg vertegenwoordigen. Ze zijn beperkt in termen van de hoeveelheid informatie die ze bevatten.

The Unconscious Mind: What Lies Under the Surface of Awareness

Als de bewuste geest het topje van de ijsberg vertegenwoordigt, is het de onbewuste geest die het massieve deel van de ijsberg vormt dat onzichtbaar en onzichtbaar onder de oppervlakte van het water ligt. Herinneringen, gedachten, gevoelens en informatie die te pijnlijk is, beschamend, schandelijk of verontrustend voor bewust gewaarzijn, wordt opgeslagen in het enorme reservoir dat de onderbewuste geest vormt.

Hoewel deze informatie niet bewust toegankelijk is, geloofde Freud nog steeds dat zijn invloed een krachtige rol kon spelen in bewust gedrag en welzijn. Hij bracht psychologische nood in verband met onopgeloste gevoelens van conflict die buiten het bewustzijn lagen, en veel van de therapeutische technieken die hij gebruikte richtten zich op het in bewustheid brengen van onbewuste drang, gevoelens en herinneringen, zodat ze vervolgens effectief konden worden aangepakt.

Een woord van

Hoewel veel van Freuds ideeën uit de gratie zijn geraakt in de psychologie, is het belang van het onbewuste misschien een van zijn belangrijkste en blijvende bijdragen aan de psychologie geworden. Psychoanalytische therapie , die onderzoekt hoe het onderbewustzijn gedrag en gedachten beïnvloedt, is een belangrijk hulpmiddel geworden in de behandeling van psychische aandoeningen en psychische problemen.

> Bronnen:

> Carducci, BJ. The Psychology of Personality: Viewpoints, Research and Applications. New York: John Wiley and Sons; 2009.

> Corsini, RJ, & Wedding, D. Current Psychotherapies (9e ed.). Belmont, CA: Brooks Cole; 2011.