Wernicke's locatie en functie van het gebied

Het gebied van Wernicke is de regio van de hersenen die belangrijk is voor taalontwikkeling. Het bevindt zich in de temporale kwab aan de linkerkant van de hersenen en is verantwoordelijk voor het begrip van spraak, terwijl Broca's gebied gerelateerd is aan de productie van spraak. Taalontwikkeling of -gebruik kan ernstig worden geschaad door schade aan het hersendeel van Wernicke.

Wanneer dit deel van de hersenen is beschadigd, kan dit leiden tot een stoornis die bekend staat als de afasie van Wernicke, waarbij de persoon in frases kan spreken die vloeiend en toch betekenisloos klinken.

Plaats

Het gebied van Wernicke bevindt zich meestal in het achterste deel van de temporale kwab, hoewel de exacte locatie kan variëren. Het wordt het vaakst gevonden in de linkerhersenhelft van de hersenen , maar niet altijd.

Hoe Wernicke's gebied werd ontdekt

Vroege neurowetenschappers waren geïnteresseerd in het ontdekken waar bepaalde vermogens in het brein waren gelokaliseerd. Deze lokalisatie van de hersenfunctie suggereert dat bepaalde vermogens, zoals het produceren en begrijpen van taal, worden gecontroleerd door bepaalde delen van de hersenen.

Een van de pioniers van dit onderzoek was een Franse neuroloog genaamd Paul Broca. Tijdens de vroege jaren 1870 ontdekte Paul Broca een hersengebied dat verband houdt met de productie van gesproken taal. Hij ontdekte dat schade aan dit gebied resulteerde in problemen met het produceren van taal.

Broca beschreef een patiënt die bekend staat als Leborgne, die taal kon verstaan, hoewel hij niet kon spreken behalve losse woorden en een paar andere uitingen. Toen Leborgne stierf, voerde Broca een post-mortem-onderzoek uit naar de hersenen van de man en vond een laesie in een gebied van de frontale kwab. Dit deel van de hersenen wordt nu Broca's gebied genoemd en wordt geassocieerd met de productie van spraak.

Ongeveer 10 jaar later identificeerde een neuroloog genaamd Carl Wernicke een soortgelijk type probleem waarbij patiënten konden spreken maar niet in staat waren om taal echt te begrijpen. Onderzoek naar de hersenen van patiënten die aan dit taalprobleem leed, onthulde laesies op een kruispunt van de pariëtale, temporale en occipitale lobben. Deze regio van de hersenen is nu bekend als het gebied van Wernicke en wordt geassocieerd met het begrijpen van gesproken en geschreven taal.

Afasie van Wernicke

Wanneer het gebied van Wernicke wordt beschadigd door trauma of ziekte, kan een taalafasie ontstaan. Een afasie is een taalverslechtering die van invloed is op het vermogen van een persoon om zowel gesproken als geschreven communicatie te begrijpen en produceren. Affagen zijn vaak het resultaat van een beroerte, maar ze kunnen ook het gevolg zijn van infecties, tumoren en hoofdtrauma. Dit type afasie staat bekend als de afasie van Wernicke, maar wordt ook wel aangeduid als vloeiende afasie, sensorische afasie of receptieve afasie.

De afasie van Wernicke is een taalstoornis die het taalbegrip en de productie van betekenisvolle taal beïnvloedt als gevolg van schade aan het hersengebied van Wernicke. Personen met Wernicke's afasie hebben moeite met het verstaan ​​van gesproken taal, maar kunnen geluiden, zinsdelen en woordsequenties produceren.

Hoewel deze uitingen hetzelfde ritme hebben als normale spraak, zijn ze geen taal omdat er geen informatie wordt overgebracht. Dit type afasie beïnvloedt zowel gesproken als geschreven taal.

Volgens de National Aphasia Association kunnen mensen met de afasie van Wernicke vaak spraak produceren die normaal en grammaticaal correct klinkt. De feitelijke inhoud van deze toespraak heeft weinig zin. Niet-bestaande en irrelevante woorden worden vaak opgenomen in de zinnen die deze personen produceren.

Om beter te begrijpen hoe schade aan het gebied van Wernicke de taal beïnvloedt, kan het nuttig zijn om een ​​videoclip van een persoon met de afasie van Wernicke te bekijken.

bronnen:

> Wernicke's (afleidende) afasie. Nationale Afasie Vereniging. https://www.aphasia.org/aphasia-resources/wernickes-aphasia/.

> Wright, A. Hoofdstuk 8: Hogere corticale functies: taal. Neuroscience online. University of Texas Health Science Center. https://nba.uth.tmc.edu/neuroscience/s4/chapter08.html.