Droominterpretatie: wat betekenen dromen?

Hoewel er veel theorieën bestaan ​​om uit te leggen waarom we dromen , begrijpt niemand nog volledig hun doel, laat staan ​​hoe de betekenis van dromen te interpreteren. Dromen kunnen mysterieus zijn, maar het begrijpen van de betekenis van onze dromen kan ronduit verbluffend zijn. De inhoud van onze dromen kan plotseling verschuiven, bizarre elementen bevatten of ons bang maken met angstaanjagende beelden. Het feit dat dromen zo rijk en meeslepend kunnen zijn, zorgt ervoor dat velen geloven dat onze dromen betekenis moeten hebben.

Sommige vooraanstaande onderzoekers zoals G. William Domhoff suggereren dat dromen hoogstwaarschijnlijk geen echt doel dienen.

Desondanks is de interpretatie van dromen steeds populairder geworden. Hoewel onderzoek geen doel voor dromen heeft aangetoond, geloven veel experts dat dromen wel degelijk betekenis hebben.

Volgens Domhoff:

"'Betekenis' heeft te maken met coherentie en met systematische relaties met andere variabelen, en in dat opzicht hebben dromen betekenis. Bovendien zijn ze erg 'onthullend' van wat ons bezighoudt. We hebben aangetoond dat 75 tot 100 dromen van iemand geeft ons een heel goed psychologisch portret van dat individu. Geef ons 1000 dromen over een paar decennia en we kunnen je een profiel geven van de geest van de persoon die bijna even geïndividualiseerd en nauwkeurig is als haar of zijn vingerafdrukken. "

Freud: Dreams as the Road to the Unconscious Mind

In zijn boek The " Interpretation of Dreams ", suggereerde Sigmund Freud dat de inhoud van dromen gerelateerd is aan wensvervulling.

Freud geloofde dat de manifeste inhoud van een droom, of de werkelijke beelden en gebeurtenissen van de droom, diende om de latente inhoud of de onbewuste wensen van de dromer te verhullen.

Freud beschreef ook vier elementen van dit proces dat hij 'droomwerk' noemde:

Jung: archetypen en het collectieve onbewuste:

Hoewel Carl Jung enkele overeenkomsten met Freud deelde, was hij van mening dat dromen meer waren dan een uitdrukking van onderdrukte wensen. Jung suggereerde dat dromen zowel het persoonlijke als collectieve onbewuste openbaarden en geloofden dat dromen dienen om te compenseren voor delen van de psyche die in het wakende leven onderontwikkeld zijn. In tegenstelling tot de beweringen van Jung, onthulde later onderzoek door Hall echter dat de eigenschappen die mensen vertonen tijdens het ontwaken dezelfde zijn als die welke in dromen worden uitgedrukt.

Jung suggereerde ook dat archetypen zoals de anima, de schaduw en de animus vaak symbolische objecten of figuren in dromen zijn.

Deze symbolen, zo geloofde hij, vertegenwoordigden houdingen die door de bewuste geest worden onderdrukt. In tegenstelling tot Freud, die vaak suggereerde dat specifieke symbolen specifieke onbewuste gedachten vertegenwoordigen, geloofde Jung dat dromen hoogst persoonlijk kunnen zijn en dat het interpreteren van deze dromen veel over de individuele dromer wist.

Hall: Dreams as a Cognitive Process

Calvin S. Hall stelde voor dat dromen deel uitmaken van een cognitief proces waarin dromen dienen als "concepties" van elementen van ons persoonlijke leven. Hall zocht naar thema's en patronen door duizenden droomdagboeken van deelnemers te analyseren. Uiteindelijk creëerde hij een kwantitatief coderingssysteem dat de dromen verdeelde in een aantal categorieën.

Volgens de theorie van Hall vereist het interpreteren van dromen het volgende:

Het uiteindelijke doel van deze droominterpretatie is niet om de droom te begrijpen, maar om de dromer te begrijpen.

Domhoff: Dromen als een weerspiegeling van het wakende leven

G. William Domhoff is een prominente droomonderzoeker die studeerde bij Calvin Hall aan de universiteit van Miami. In grootschalige studies over de inhoud van dromen heeft Domhoff ontdekt dat dromen de gedachten en zorgen van het wakkere leven van een dromer weerspiegelen. Domhoff suggereert een neurocognitief droommodel waarin het proces van dromen het resultaat is van neurologische processen en een systeem van schema's . Droominhoud, hij suggereert resultaten van deze cognitieve processen.

Popularisering van droominterpretatie

Sinds de jaren zeventig is de interpretatie van dromen steeds populairder geworden dankzij het werk van auteurs zoals Ann Faraday. In boeken als 'The Dream Game' heeft Faraday technieken en ideeën geschetst die iedereen kan gebruiken om hun eigen dromen te interpreteren. Tegenwoordig kunnen consumenten een grote verscheidenheid aan boeken kopen met droomwoordenboeken, symboolgidsen en tips voor het interpreteren en begrijpen van dromen.

Droomonderzoek zal ongetwijfeld blijven groeien en belangstelling wekken bij mensen die geïnteresseerd zijn in het begrijpen van de betekenis van hun dromen. Droomexpert G. William Domhoff beveelt echter aan: "... tenzij je je dromen leuk, intellectueel interessant of artistiek inspirerend vindt, voel je dan vrij om je dromen te vergeten." Anderen, zoals Cartwright en Kaszniak, stellen dat de droominterpretatie misschien meer over de interpretator zal onthullen dan over de betekenis van de droom zelf.

De betekenis van een droom kan afhangen van uw vooroordelen

Onderzoekers Carey Morewedge en Michael Norton hebben de dromen van meer dan 1.000 personen uit de Verenigde Staten, India en Zuid-Korea bestudeerd. Wat ze ontdekten, was dat maar weinig studenten die deelnamen aan het onderzoek geloofden dat hun dromen simpelweg de reactie van het brein waren op willekeurige stimulatie. In plaats daarvan onderschreef de meeste Freud's idee dat dromen onbewuste wensen en driften onthullen.

Wat ze echter ook ontdekten, is dat het gewicht en het belang dat mensen hechten aan hun dromen grotendeels afhankelijk is van hun vooroordelen. Mensen zullen eerder negatieve dromen onthouden als ze mensen betreffen die ze al niet leuk vinden. Ze nemen ook vaker positieve dromen serieus als ze vrienden of geliefden betrekken.

Met andere woorden, mensen zijn gemotiveerd om hun dromen te interpreteren op manieren die hun reeds bestaande overtuigingen over zichzelf, de wereld en de mensen om hen heen ondersteunen. De onderzoekers vonden dat zaken als de voorkeur voor bevestiging en de neiging tot zelfingenomenheid zelfs van invloed zijn op hoe mensen reageren op hun eigen dromen.

Omdat mensen hun dromen serieus nemen, suggereren de onderzoekers, kunnen deze dromen ook een soort self-fulfilling prophecy worden. Als je droomt dat je een examen niet haalt, ben je misschien minder gemotiveerd om te studeren of wordt je zelfs zo gestresst dat je slecht presteert.

Dromen hebben wel of geen betekenis, maar het feit blijft dat het interpreteren van dromen een populair verleden is geworden. Sommige mensen baseren zelfs belangrijke levensbeslissingen op de inhoud van hun dromen. Lees meer over wat sommige moderne droominterpretatoren te zeggen hebben over enkele van de meest voorkomende dromen en wat ze zogenaamd zouden betekenen .

> Bronnen:

> Cartwright RD & Kaszniak, A. (1991). De sociale psychologie van droomrapportage. In SJ Ellman & JS Antrobus (red.), The mind in sleep: Psychology and psychophysiology, (2nd ed.) . New York: Wiley.

> Freud, S. (1900). De interpretatie van dromen.

> Domhoff, GW (2002). "Toward a Neurocognitive Model of Dreams." The Scientific Study of Dreams.

> Domhoff, GW (1996). Betekenis vinden in dromen: een kwantitatieve benadering. New York en Londen: Plenum Press.

> Jung, Carl (1966). "The Practical Use of Dream-analysis." The Practice of Psychotherapy: Essays on the Psychology of Transference.