Waarom kan ik mijn dromen niet onthouden als ik wakker word?

Vivid Dreams of REM Fade snel en voorwaarden kunnen Recall onderdrukken

Als je 's morgens wakker wordt en je teleurgesteld voelt dat je je geen dromen meer herinnert die je vannacht had, vraag je je misschien af: Waarom kan ik mijn dromen niet herinneren? Leer meer over de aard van dromen, de associatie van levendige dromen met snelle oogbewegingen (REM) slaap, normale slaappatronen en het patroon van dromen, triggers van droomherinnering, zoals onbehandelde slaapapneu, en hoe je zou kunnen leren je dromen beter te onthouden.

Wat is een droom?

Bijna iedereen heeft op een bepaald moment in het leven een droom gehad; zelfs van blinde mensen is bekend dat ze dromen. De frequentie van het herinneren van dromen kan variëren of zelfs vervagen op momenten in iemands leven. Een droom is een reeks gedachten, beelden of sensaties die tijdens het slapen in de geest voorkomen. Het is een functie van de hersenen. Dromen kan optreden als specifieke gebieden van de hersenen worden geactiveerd door middel van elektronenpatronen en chemische activiteit.

Levendige dromen, zoals een film die bij jou optreedt als de acteur, worden geassocieerd met een snelle slaap in de ogen (REM). Deze slaaptoestand werd voor het eerst ontdekt door William Dement, MD, PhD, beschouwd als de vader van slaapgeneeskunde. REM wordt geassocieerd met intense activiteit in de hersenen. In feite gebruikt het brein evenveel energie (en glucose) in REM als tijdens het waken. De spieren die de ogen controleren zijn actief, net als het diafragma dat verantwoordelijk is voor het behoud van de ademhaling.

De rest van de belangrijkste skeletspieren van het lichaam zijn tijdens deze toestand verlamd. Dit voorkomt dat het handelen uit dromen optreedt (en afwijkingen in de regulatie ervan verklaren zowel slaapverlamming als REM-slaapgedrag).

Het exacte doel van dromen wordt nog steeds onderzocht. Het lijkt een belangrijke rol te spelen in geheugenconsolidering, inclusief het elimineren van irrelevante ervaringen overdag.

Het is ook belangrijk om te leren en problemen op te lossen.

Vreemd genoeg is het mogelijk om fragmentarische dromen te ervaren tijdens een niet-REM-slaap. Dit omvat de lichtere stadia van de slaap (fase 1 en fase 2 genoemd) en slow-wave slaap (fase 3 genoemd). Er wordt aangenomen dat de droominhoud van niet-REM eenvoudiger is. Het kan de droom zijn van een beeld, een idee of een concept dat meer statisch is. Als REM-gerelateerde dromen een film zijn, kunnen niet-REM-dromen worden vergeleken met een foto.

De aard van dromen en hun specifieke betekenis is al millennia een onderwerp van belang. De beroemde neuroloog en oprichter van de psychiatrie, Sigmund Freud, heeft het onderwerp beroemd besproken in zijn baanbrekende werk uit 1900, The Interpretation of Dreams . Er is geen consensus over de wetenschappelijke basis voor de interpretatie van droominhoud; reflectie en afleiding van betekenis kan het best worden gereserveerd als een persoonlijke oefening.

De normale patronen van dromen in slaap

Het is normaal om te dromen, maar het is gebruikelijk om de dromen die zich voordoen niet te herinneren. De droomtoestand kan worden geïdentificeerd door metingen die zijn gedaan als onderdeel van een diagnostisch polysomnogram, inclusief registratie van het elektro-encefalogram (EEG), het elektro-oculogram (EOG) en het elektromyogram (EMG).

De signalen van REM-slaap zijn onder meer een actief brein, snelle oogbewegingen en een tijdelijk verlies van spierspanning.

REM-slaap vindt met tussenpozen gedurende de nacht plaats. De eerste periode van REM kan worden genoteerd 90 tot 120 minuten in de nacht. Als het vroeg gebeurt, in minder dan 15 minuten, kan dit een teken van narcolepsie zijn. REM-perioden worden langer naar de ochtend toe. Als gevolg hiervan kan het laatste derde deel van de nacht meestal REM-slaap omvatten. Het is normaal om 's ochtends wakker te worden uit de laatste periode van REM.

Alleen omdat ze niet worden opgeroepen, zijn de dromen die geassocieerd worden met REM-slaap waarschijnlijk nog steeds aan de orde.

Er kan variabiliteit zijn van nacht tot nacht en over de gehele levensduur. Wat verklaart het gebrek aan het herinneren van dromen?

Waarom dromen kunnen worden vergeten

Er zijn een paar mogelijke verklaringen voor dromen die niet onthouden kunnen worden. Ten eerste is het mogelijk dat de REM-slaap niet optreedt (of in ieder geval niet zoveel voorkomt als normaal). Medicijnen kunnen de REM-slaap onderdrukken. In het bijzonder lijken antidepressiva een krachtige invloed te hebben door het begin van de behandeling te vertragen of de hoeveelheid REM-slaap te verminderen. Alcohol kan ook als REM-onderdrukker werken, tenminste tot het afslijt.

Als de REM-slaap plaatsvindt, worden de levendige dromen die eraan zijn verbonden mogelijk niet opgeroepen. Als er een overgang is van REM-slaap naar een andere slaaptoestand (meestal fase 1 of fase 2), kunnen de dromen worden vergeten voordat ze weer bij bewustzijn komen.

Over het algemeen verdwijnen dromen snel na het ontwaken. De elektrische signalen en chemische handtekeningen die de beleving van de droom vormen, kunnen verdwijnen als er wakker wordt, zoals een boodschap geschreven op een beslagen spiegel die verdwijnt als de stoom verdampt. Het is mogelijk dat elementen van de droom later op de dag worden opgeroepen, misschien veroorzaakt door een ervaring die hetzelfde deel van de hersenen opnieuw activeert dat de droom van de ene op de andere dag heeft gecreëerd.

Vooral gedenkwaardige dromen kunnen een indruk wekken die tientallen jaren aanhoudt. Het vertellen van de droom aan een andere persoon kan helpen om het geheugen te stabiliseren. Dromen (of nachtmerries) die gepaard gaan met intense emoties, waaronder angst, kunnen ook in de geest blijven hangen. De amygdala is een deel van de hersenen dat kan helpen deze emotionele dromen te ontlokken.

Het is waarschijnlijker dat dromen worden herinnerd als de toestand van de REM-slaap versnipperd is. Wekkers klokken de REM-slaap ernstig tegen de ochtend in. Het is mogelijk om in slaap te vallen en dezelfde droomervaring herhaaldelijk opnieuw te betreden.

Slaapstoornissen kunnen van invloed zijn op het herinneren van dromen. Onbehandelde obstructieve slaapapneu kan ook bijdragen aan gefragmenteerde REM-slaap omdat verstoorde ademhaling optreedt als gevolg van ontspanning van de luchtwegspieren. Voor sommigen kan dit leiden tot een verhoogde herinnering van de droom (inclusief dromen van verdrinking of verstikking). Slaapapneu kan eveneens leiden tot REM-slaapdeprivatie en een effectieve CPAP-therapie kan een diepe rebound van REM-slaap veroorzaken. Mensen met narcolepsie ervaren ook plotselinge slaapovergangen die bijdragen aan droomherinnering, slaapgerelateerde hallucinaties en slaapverlamming. Slechte slaapgewoonten, stress en psychiatrische aandoeningen kunnen ook de slaap fragmenteren en het dromen en herinneren bevorderen.

Manieren om Dromen beter te onthouden

Als u geïnteresseerd bent in het verbeteren van uw droomherinnering, overweeg dan een eenvoudige verandering: houd een droomdagboek bij. Door een pen en een stuk papier (of misschien een legaal notitieblok of een blanco notitieblok) op het nachtkastje naast het bed te bewaren, wordt het gemakkelijk om snel dromen vast te leggen bij het ontwaken, voordat ze de kans hebben gehad om te vervagen. Dit kan verbeteringen in het herinneren van dromen stimuleren. Als de gekrabbelde aantekeningen later in de ochtend kunnen worden geïnterpreteerd, kan het mogelijk zijn om na te denken over de betekenis van de dromen.

Een woord van

Dromen zijn een fascinerend onderdeel van slaap en het leven wordt versterkt door een verrijkte ervaring van deze verschijnselen. Hoewel u zich misschien verontrust voelt door dromen niet te onthouden, kunt u er zeker van zijn dat deze slaaptoestand waarschijnlijk nog steeds optreedt. De voordelen, van geheugenverwerking tot leren en probleemoplossing, liggen waarschijnlijk net onder de oppervlakte van het bewustzijn. Terwijl je in slaap valt, beeld je een wereld in die misschien is, en die kan in de nacht naar je toekomen.

> Bronnen:

> Dement, W en Kleitman, N. "De relatie van oogbewegingen tijdens slaap tot droomactiviteit: een objectieve methode voor het bestuderen van dromen." Journal of Experimental Psychology . 1957 mei; 53 (5): 339-346.

> Freud, S. The Interpretation of Dreams . Vertaald door James Strachey. Basic Books, Inc. , 1955.