Een beloningssysteem gebruiken om het ADHD-gedrag te verbeteren

"Doe geweldig werk en je krijgt een prijs!" Klinkt bekend? Deze benadering van gedragsbeheer wordt overal gebruikt, voor volwassenen en kinderen - thuis, op school, op het werk of in de sportschool. Wanneer het consistent en op een gestructureerde manier wordt gebruikt voor kinderen met speciale behoeften, wordt het vaak 'gedragsbeheer' genoemd.

Gedragsmanagement is eigenlijk net zo simpel als het klinkt:

  1. Identificeer het probleemgedrag dat moet worden gewijzigd
  2. Stel een set van verdiensten vast voor goed gedrag
  3. Blijf bij het plan

Meestal worden gedragsbeheersystemen opgezet door specialisten in een schoolomgeving. Idealiter worden ze thuis ondersteund, zodat kinderen dezelfde berichten ontvangen in verschillende situaties.

1. Identificeer doelgedrag

De eerste stap is het identificeren van het gedrag dat u wilt zien en het gedrag dat u wilt verminderen of elimineren. Duidelijk omschreven doelgedrag werkt het beste. Idealiter zouden de gedragingen concreet, meetbaar en gemakkelijk te identificeren moeten zijn. Bijvoorbeeld:

Goed: "Steek uw hand op in plaats van antwoorden in Math-klas vandaag uit te vagen."

Slecht: "Stop met vervagen."

2. Identificeer effectieve beloningen

Beloningen moeten motiverend zijn om effectief te zijn. Het is belangrijk om te identificeren wat het kind eigenlijk wil, door te vragen of door te observeren. Vaak kan een beloning de vorm aannemen van een gelegenheid om iets wenselijks te doen - aan het begin van een regel staan, mededelingen doen over de luidspreker, enz.

- maar het kan ook iets concreets zijn, zoals een stuk speelgoed of een koekje. Voor oudere kinderen kan het nuttig zijn om een ​​tokensysteem te implementeren: een kind verdient een sticker voor elke periode van goed gedrag. Wanneer een bepaald aantal stickers wordt verdiend, wordt de beloning geïmplementeerd.

In het verleden waren de gevolgen ook een onderdeel van programma's voor gedragsbeheer, maar over het algemeen heeft een belonings- / geen-beloningsprogramma de voorkeur.

Als de gevolgen worden geïmplementeerd, moeten ze zorgvuldig worden geselecteerd om het kind te ontmoedigen zonder meer problemen te veroorzaken dan ze oplossen. Bijvoorbeeld, het nemen van een uitsparing weg van een hyperactief kind kan serieuze problemen veroorzaken; het hebben van een kind dat na school blijft, kan in sommige gevallen zelfs een beloning zijn.

3. Dwing het Plan af

Om een ​​gedragswijzigingplan succesvol te laten zijn, moet het consequent worden gehandhaafd. Beloningen en consequenties moeten zo snel mogelijk worden gegeven nadat het doelgedrag is opgetreden. Negatief gedrag moet ook meteen gevolgen hebben (als de consequenties deel uitmaken van het plan). Regelmatige monitoring en feedback zijn ook nuttig, net als het implementeren van het plan in verschillende omgevingen zoals school / werk en thuis.

Gedragsinterventies voor volwassenen

Volwassenen kunnen ook profiteren van een beloningssysteem. Het is gemakkelijk om verzanden in de negatieve aspecten van ADHD. Aanmoediging, de nadruk leggen op het positieve en jezelf belonen voor successen zijn allemaal belangrijke strategieën.

Gebruik lijsten om jezelf geconcentreerd en op schema te houden. Vink elk item af terwijl je een taak voltooit. Stel een kleurcoderingssysteem in om u georganiseerd te houden. Gebruik een dagrooster of planner, gebruik Post-its of dry wase board voor herinneringsnotities.

Ongeacht de leeftijd kunnen mensen met ADHD profiteren van regelmatig geplande pauzes, frequente feedback, werk in kleine stappen, minder rommel en afleidingen, meer tijd om het werk te voltooien en hulp bij het organiseren van taken . Dit zijn allemaal manieren om invloed uit te oefenen op uw omgeving, het te structureren om uzelf de beste kans op succes te geven.