Concrete operationele fase van cognitieve ontwikkeling

3e fase in de theorie van Piaget

De concrete operationele fase is de derde Piaget-theorie van cognitieve ontwikkeling . Deze periode omvat de tijd van de middelbare kindertijd en wordt gekenmerkt door de ontwikkeling van logisch denken. Terwijl kinderen op deze leeftijd logischer worden over concrete en specifieke dingen, worstelen ze nog steeds met abstracte ideeën.

Meer informatie over enkele van de belangrijkste dingen die gebeuren tijdens de concrete operationele fase.

Kenmerken van de concrete operationele fase

De concrete operationele fase begint rond de leeftijd van zeven en gaat door tot ongeveer de leeftijd van elf. Gedurende deze tijd krijgen kinderen een beter begrip van mentale operaties. Kinderen beginnen logisch na te denken over concrete gebeurtenissen, maar hebben moeite met het begrijpen van abstracte of hypothetische concepten.

Logica

Piaget bepaalde dat kinderen in de concrete operationele fase redelijk goed waren in het gebruik van inductieve logica (inductief redeneren). Inductieve logica houdt in dat je van een specifieke ervaring naar een algemeen principe gaat. Een voorbeeld van inductieve logica zou zijn dat elke keer dat je in de buurt van een kat bent, je jeukende ogen hebt, een loopneus en een opgezwollen keel. U kunt dan uit die ervaring redeneren dat u allergisch bent voor katten.

Aan de andere kant hebben kinderen op deze leeftijd moeite met het gebruik van deductieve logica , waarbij een algemeen principe wordt gebruikt om de uitkomst van een specifieke gebeurtenis te bepalen.

Een kind kan bijvoorbeeld leren dat A = B en B = C, maar het kan nog steeds moeilijk zijn om te begrijpen dat A = C.

reversibiliteit

Een van de belangrijkste ontwikkelingen in deze fase is het begrijpen van omkeerbaarheid of het besef dat acties kunnen worden teruggedraaid. Een voorbeeld hiervan is het kunnen omkeren van de volgorde van relaties tussen mentale categorieën.

Een kind kan bijvoorbeeld herkennen dat zijn of haar hond een Labrador is, dat een Labrador een hond is en dat een hond een dier is.

Andere belangrijke kenmerken

Een andere belangrijke ontwikkeling in deze fase is het inzicht dat wanneer iets in vorm of uiterlijk verandert, het nog steeds hetzelfde is, een concept dat bekend staat als conservatie. Kinderen begrijpen in dit stadium dat als je een snoepreep in kleinere stukjes breekt, het nog steeds hetzelfde bedrag is als wanneer het snoepje heel was. Dit is een contrast met jongere kinderen die vaak geloven dat het gieten van dezelfde hoeveelheid vloeistof in twee kopjes betekent dat er meer is.

Stel je bijvoorbeeld voor dat je twee snoeprepen van exact dezelfde grootte hebt. Je breekt een snoepreep in twee stukken van gelijke grootte en de andere snoepreep naar boven in vier kleinere delen van dezelfde grootte. Een kind dat zich in de concrete operationele fase bevindt, zal begrijpen dat beide snoeprepen nog steeds dezelfde hoeveelheid bevatten, terwijl een jonger kind zal geloven dat de snoepreep met meer stukjes groter is dan die met slechts twee stukken.

De concrete operationele fase wordt ook gekenmerkt door afname van egocentrisme. Terwijl kinderen in de voorafgaande fase van ontwikkeling (de pre-operatieve fase) moeite hebben om het perspectief van anderen te nemen, kunnen kinderen in de concrete fase over dingen nadenken zoals anderen ze zien.

In de Three-Mountain-taak van Piaget kunnen kinderen in de concrete operationele fase bijvoorbeeld beschrijven hoe een bergtafereel eruit zou zien voor een waarnemer die tegenover hen zit.

Met andere woorden, kinderen kunnen niet alleen gaan nadenken over hoe andere mensen de wereld zien en ervaren, ze beginnen zelfs dit soort informatie te gebruiken bij het nemen van beslissingen of het oplossen van problemen.

Waarnemingen over het concrete operationele stadium

Een van de belangrijkste kenmerken van het concrete operationele stadium is het vermogen om zich te concentreren op vele delen van een probleem. Terwijl kinderen in de pre-operatieve fase van ontwikkeling zich meestal richten op slechts één aspect van een situatie of probleem, kunnen degenen in de concrete operationele fase deelnemen aan wat bekend staat als 'decentratie'. Ze kunnen zich tegelijkertijd op veel aspecten van een situatie concentreren, wat een cruciale rol speelt in het begrip van behoud.

Deze fase van cognitieve ontwikkeling dient ook als een belangrijke overgang tussen de preoperationele en formele operationele stadia. Omkeerbaarheid is een belangrijke stap in de richting van meer geavanceerd denken, hoewel het in dit stadium alleen van toepassing is op concrete situaties.

Terwijl kinderen in eerdere stadia van ontwikkeling egocentrisch zijn, worden degenen in de concrete operationele fase sociocentrischer. Met andere woorden, ze kunnen begrijpen dat andere mensen hun eigen gedachten hebben. Kinderen op dit moment zijn zich ervan bewust dat andere mensen unieke perspectieven hebben, maar ze kunnen nog niet precies raden hoe of wat die andere persoon ervaart. Dit groeiend vermogen om informatie mentaal te manipuleren en na te denken over de gedachten van anderen, zal een cruciale rol spelen in de formele operationele fase van ontwikkeling wanneer logica en abstract denken kritisch worden.

Een woord van

De concrete operationele fase van ontwikkeling markeert kritische verschuivingen en vooruitgang in hoe kinderen denken. Hoewel hun denken nog steeds erg concreet is, worden kinderen in deze fase van ontwikkeling veel logischer en geavanceerder in hun denken. Hoewel dit een belangrijke fase op zich is, dient het ook als een belangrijke overgang tussen eerdere ontwikkelingsstadia en de volgende fase waarin kinderen leren hoe ze abstracter en hypothetischer kunnen denken.

> Bronnen :

> Rathus, SA. Kinderen en adolescentie: Voyages in Development Belmont, CA: Thomson Wadsworth; 2008.

> Santrock, JW. Een actuele benadering van de levensduurontwikkeling (4 ed.). New York City: McGraw-Hill; 2008.