Bijwerkingen van Prozac (Fluoxetine) voor een bipolaire stoornis

Bijwerkingen Wanneer Prozac wordt gebruikt voor de behandeling van een bipolaire stoornis

Als uw arts Prozac (fluoxetine) heeft voorgeschreven voor een bipolaire stoornis (of Symbyax, een medicijn dat Prozac combineert met een ander medicijn), welke symptomen mag u dan verwachten? Welke bijwerkingen komen vaak voor en zijn minder vaak voorkomend, maar niet minder belangrijk? Wat moet u weten over overdoses van dit middel en welke ontwenningsverschijnselen kunt u ervaren?

Prozac voor bipolaire stoornis

Prozac wordt vaak gebruikt voor de behandeling van angststoornissen waarvan wordt gedacht dat ze voorkomen bij ten minste de helft van de mensen met een bipolaire stoornis, evenals bij een reeds bestaande depressie.

Het in het VK gevestigde National Institute for Health and Care Excellence (NICE) heeft eind 2014 een bijgewerkte klinische richtlijn gepubliceerd waarin staat dat Prozac (fluoxetine) het enige effectieve antidepressivum is voor de behandeling van bipolaire stoornissen, maar alleen wanneer het samen met het antipsychoticum Zyprexa (olanzapine) wordt gebruikt. ). In het verleden had NICE altijd medicijnklassen als geheel geadviseerd en niet op specifieke soorten gericht.

Meer specifiek toonde een studie die NICE leidde aan dat de combinatie van Prozac en Zyprexa het meest klinisch nuttig was, evenals de meest kosteneffectieve. De studie toonde ook aan dat andere antidepressiva alleen niet effectief waren en dat Zyprexa alleen effectief was, maar effectiever in combinatie met Prozac.

Een medicijn dat deze twee medicijnen - Prozac en Zyprexa - in één pil combineert, is nu verkrijgbaar onder de naam Symbyax .

Prozac (Fluoxetine) voor paniekstoornis

Prozac (fluoxetine) is een selectieve serotonineheropnameremmer (SSRI), een klasse van antidepressiva die kan worden voorgeschreven voor de behandeling van depressie , bipolaire stoornis en andere psychische aandoeningen.

De bijwerkingen zijn uiteenlopend van licht tot ernstig. Als u Prozac inneemt, moet u zich bewust zijn van de mogelijke bijwerkingen.

Dit is belangrijk voor mensen met een bipolaire stoornis die ook Symbyax gebruiken, omdat dit medicijn een combinatie is van Prozac (fluoxetine) en het antipsychoticum Zyprexa.

Vaak voorkomende bijwerkingen van Prozac

De volgende bijwerkingen komen vrij vaak voor tijdens het gebruik van Prozac. Raadpleeg uw arts als een van de volgende bijwerkingen van Prozac niet verdwijnt of hinderlijk is:

Zeldzame bijwerkingen van Prozac

Minder vaak voorkomende bijwerkingen tijdens het gebruik van Prozac kunnen zijn:

Laat uw arts weten over deze bijwerkingen

Sommige bijwerkingen op Prozac zijn meer zorgwekkend dan andere en kunnen een medisch noodgeval zijn.

Als u een van de volgende bijwerkingen heeft, moet u dit onmiddellijk aan uw arts laten weten. Ze bevatten:

Mogelijke ontwenningsverschijnselen van Prozac

Ga nooit van Prozac af zonder eerst met uw arts te overleggen en geleidelijk af te bouwen. Selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI's) zoals Prozac kunnen ontwenningsverschijnselen veroorzaken wanneer ze worden stopgezet. Deze aandoening, bekend als het SSRI-discontinuatiesyndroom, kan erg ongemakkelijk zijn, maar is meestal niet gevaarlijk.

SSRI-discontinuatiesyndroom komt vaker voor met antidepressiva met een kortere halfwaardetijd dan Prozac, zoals Paxil of Zoloft, maar kan soms nog steeds voorkomen, vooral voor degenen die al langere tijd op het medicijn zitten. Als u een van deze ontwenningsverschijnselen heeft, neem dan contact op met uw arts:

Prozac overdosis effecten

De gevolgen van een overdosis Prozac zijn over het algemeen ernstiger dan de bijwerkingen die u kunt ervaren bij een normale dosis. Overdosering met Prozac is meestal ongemakkelijker dan gevaarlijk, maar het is belangrijk om contact op te nemen met uw arts als u een van deze bijwerkingen ervaart, waaronder:

Andere mogelijke bijwerkingen

Iedereen is anders en reageert anders op medicijnen, inclusief de bijwerkingen van die medicijnen. Er zijn veel ongebruikelijke bijwerkingen die hier niet worden vermeld, maar die incidenteel zijn gemeld. Als u bijwerkingen opmerkt tijdens het gebruik van uw medicatie, of u nu vermoedt dat ze te wijten zijn aan uw medicatie of niet, neem dan contact op met uw arts.

Bottom Line op bijwerkingen van Prozac (Fluoxetine) voor bipolaire stoornis

Net als bij andere lichamelijke of psychische aandoeningen, zijn bijwerkingen vaak voorkomend en kunnen ze de kwaliteit van leven verstoren. Vaak moet u een beslissing nemen op basis van het feit of de bijwerkingen die u ervaart acceptabel zijn, gezien de voordelen die u van een geneesmiddel krijgt.

bronnen:

Fava, G., Gatti, A., Belaise, C., Guidi, J. en E. Offidani. Ontwenningssymptomen na stopzetting van selectieve serotonineheropnameremmer: een systematische review. Psychotherapie en psychosomatiek . 2015. 84 (2): 72-81.

Nationaal centrum voor gezondheids- en zorgexcellence (NICE). Bipolaire stoornisbeoordeling en -management. Bijgewerkt op 02/16

US National Library of Medicine. Medline Plus. Fluoxetine. Bijgewerkt op 15-11-14. https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a689006.html