5 componenten van emotionele intelligentie

Heb je ooit mensen gekend die altijd cool lijken te blijven, die in staat zijn om zelfs de meest ongemakkelijke sociale situaties met gratie aan te kunnen, en die altijd lijken te zorgen dat anderen zich op hun gemak voelen? De kans is groot dat die personen beschikken over wat psychologen emotionele intelligentie noemen.

Emotionele intelligentie houdt het vermogen in om emoties te begrijpen en te beheren. Deskundigen zijn het erover eens dat dit soort intelligentie een belangrijke rol speelt bij succes, en sommigen hebben gesuggereerd dat emotionele intelligentie zelfs belangrijker zou kunnen zijn dan IQ . Onderzoek heeft in elk geval gesuggereerd dat emotionele intelligentie is gekoppeld aan alles van besluitvorming tot academische prestaties.

Dus wat is er nodig om emotioneel intelligent te zijn? Psycholoog en bestsellerauteur Daniel Goleman heeft gesuggereerd dat er vijf componenten cruciaal zijn voor emotionele intelligentie. Bekijk deze vijf factoren eens en kijk of er dingen zijn die u kunt doen om uw vaardigheden op elk gebied te verbeteren. Als je klaar bent met dit artikel, volg dan onze Emotionele Intelligentie-quiz en zie hoe je het doet!

1 - Zelfbewustzijn

Zelfbewustzijn , of het vermogen om je eigen emoties te herkennen en te begrijpen, is een cruciaal onderdeel van emotionele intelligentie. Voorbij het alleen herkennen van je emoties, is het zich bewust zijn van het effect van je eigen acties, stemmingen en emoties van andere mensen.

Om zelfbewust te worden, moet je in staat zijn om je eigen emoties in de gaten te houden, verschillende emotionele reacties te herkennen en vervolgens elke specifieke emotie correct te identificeren. Zelfbewuste personen herkennen ook de relaties tussen de dingen die zij voelen en hoe zij zich gedragen. Deze personen zijn ook in staat om hun eigen sterke en zwakke punten te herkennen, staan ​​open voor nieuwe informatie en ervaringen en leren van hun interacties met anderen.

Goleman suggereert dat mensen die over dit zelfbewustzijn beschikken een goed gevoel voor humor hebben, vertrouwen hebben in zichzelf en hun capaciteiten en zich bewust zijn van hoe andere mensen ze waarnemen.

2 - zelfregulering

Naast het feit dat je je bewust bent van je eigen emoties en de invloed die je op anderen hebt, vereist emotionele intelligentie dat je je emoties kunt reguleren en beheren. Dit betekent niet dat je emoties opsluiten en je ware gevoelens verbergen - het betekent gewoon wachten op de juiste tijd, plaats en weg om je emoties te uiten. Bij zelfregulering moet je je emoties op de juiste manier uiten.

Degenen die vaardig zijn in zelfregulering zijn over het algemeen flexibel en passen zich goed aan aan verandering. Ze zijn ook goed in het managen van conflicten en het verspreiden van gespannen of moeilijke situaties. Goleman suggereert ook dat mensen met sterke zelfregulerende vaardigheden een hoge mate van consciëntieusheid hebben. Ze zijn attent op hoe ze anderen beïnvloeden en verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen acties.

3 - Sociale vaardigheden

Het is een ander belangrijk aspect van emotionele intelligentie om goed met anderen om te kunnen gaan. Echt emotioneel begrip omvat meer dan alleen het begrijpen van je eigen emoties en de gevoelens van anderen - je moet ook in staat zijn om deze informatie te gebruiken in je dagelijkse interacties en communicatie.

In professionele omgevingen profiteren managers van het kunnen opbouwen van relaties en verbindingen met werknemers, terwijl werknemers baat kunnen hebben bij het kunnen ontwikkelen van een sterke band met leiders en collega's. Enkele belangrijke sociale vaardigheden zijn onder meer actief luisteren, verbale communicatievaardigheden, non-verbale communicatievaardigheden , leiderschap en overtuigingskracht.

4 - Empathie

Empathie, of het vermogen om te begrijpen hoe anderen zich voelen, is absoluut cruciaal voor emotionele intelligentie. Maar het gaat om meer dan alleen het herkennen van de emotionele toestanden van anderen - het gaat ook om je reacties op mensen op basis van deze informatie. Wanneer u bijvoorbeeld voelt dat iemand zich verdrietig of hopeloos voelt, zal dit waarschijnlijk van invloed zijn op hoe u op dat individu reageert. Je zou ze met extra zorg en zorg kunnen behandelen of je zou een poging kunnen doen om hun humeur te boeien.

Door empathisch te zijn, kunnen mensen ook de krachtdynamiek begrijpen die vaak sociale relaties beïnvloedt, vooral op de werkplek. Degenen die competent zijn op dit gebied kunnen voelen wie macht heeft in verschillende relaties, begrijpen hoe deze krachten gevoelens en gedrag beïnvloeden en nauwkeurig verschillende situaties interpreteren die aan dergelijke machtsdynamiek hangen.

5 - Motivatie

Intrinsieke motivatie speelt ook een sleutelrol in emotionele intelligentie. Mensen die emotioneel intelligent zijn, worden gemotiveerd door dingen die verder gaan dan externe beloningen zoals roem, geld, erkenning en bijval. In plaats daarvan hebben ze een passie om hun eigen innerlijke behoeften en doelen te vervullen. Ze zoeken dingen die leiden tot interne beloningen, de ervaring vloeit voort uit een volledige afstemming met een activiteit en streeft naar piekervaringen .

Degenen die competent zijn op dit gebied zijn meestal actiegericht. Ze stellen doelen, hebben een hoge behoefte aan prestaties en zijn altijd op zoek naar manieren om het beter te doen. Ze neigen ook zeer toegewijd te zijn en zijn goed in het nemen van het initiatief wanneer een taak aan hen wordt voorgelegd.

Referenties

Goleman, D. (1998). Werken met Emotionele Intelligentie. New York: Bantam.

Het Consortium voor onderzoek naar emotionele intelligentie in organisaties. (nd). Het kader voor emotionele competentie. Teruggehaald van www.eiconsortium.org.