Wat is experimentele psychologie?

Een nadere blik op de experimentele kant van de psychologie

Welke factoren beïnvloeden het gedrag en de gedachten van mensen? Experimentele psychologie gebruikt wetenschappelijke methoden om deze vragen te beantwoorden door onderzoek te doen naar de geest en het gedrag. Experimentele psychologen voeren experimenten uit om meer te leren over waarom mensen bepaalde dingen doen.

Experimentele psychologie: een snel overzicht

Waarom doen mensen de dingen die ze doen? Welke factoren beïnvloeden hoe de persoonlijkheid zich ontwikkelt?

En hoe vormen onze gedragingen en ervaringen ons karakter? Dit zijn slechts een paar van de vragen die psychologen onderzoeken en met experimentele methoden kunnen onderzoekers hypotheses maken en empirisch testen. Door dergelijke vragen te bestuderen, kunnen onderzoekers ook theorieën ontwikkelen waarmee ze menselijk gedrag kunnen beschrijven, verklaren, voorspellen en zelfs veranderen .

Onderzoekers zouden bijvoorbeeld experimentele methoden kunnen gebruiken om te onderzoeken waarom mensen zich bezighouden met ongezond gedrag. Door meer te leren over de onderliggende redenen waarom dit gedrag voorkomt, kunnen onderzoekers vervolgens zoeken naar effectieve manieren om mensen te helpen dergelijke acties te vermijden of ongezonde keuzes te vervangen door meer heilzame keuzes.

Redenen om Experimentele psychologie te studeren

Hoewel studenten vaak worden gevraagd om cursussen voor experimentele psychologie te volgen tijdens een undergraduate en graduate school , moet je over dit onderwerp nadenken als een methodologie in plaats van als een enkelvoudig gebied binnen de psychologie.

Veel van deze technieken worden ook gebruikt door andere subvelden van de psychologie om onderzoek te doen naar alles van ontwikkeling van kinderen tot sociale kwesties.

Experimentele psychologie is belangrijk omdat de bevindingen die door psychologen zijn ontdekt een cruciale rol spelen in ons begrip van de menselijke geest en gedrag.

Door beter te begrijpen wat mensen tikken, kunnen psychologen en andere professionals in de geestelijke gezondheidszorg nieuwe benaderingen verkennen voor de behandeling van psychische problemen en psychische aandoeningen.

Methoden die worden gebruikt in de experimentele psychologie

Dus hoe onderzoeken onderzoekers de menselijke geest en gedrag precies? Omdat de menselijke geest zo complex is, lijkt het een uitdagende taak om de vele factoren te onderzoeken die bijdragen aan hoe we denken, handelen en voelen.

Experimentele psychologen gebruiken een verscheidenheid aan verschillende onderzoeksmethoden en hulpmiddelen om menselijk gedrag te onderzoeken.

1. Experimenten

In sommige gevallen kunnen psychologen experimenten uitvoeren om te bepalen of er een oorzaak-en-gevolg-relatie bestaat tussen verschillende variabelen.

De basis van het uitvoeren van een psychologie-experiment houdt in:

Onderzoekers zouden bijvoorbeeld een studie kunnen uitvoeren om te kijken of slaapgebrek de prestaties van een rijexamen negatief beïnvloedt. De experimentator zou kunnen controleren op andere variabelen die van invloed kunnen zijn op de uitkomst, maar kan vervolgens de hoeveelheid slaap die deelnemers de nacht vóór een rijexamen krijgen, variëren.

Alle deelnemers zouden dan dezelfde rijexamen doen via een simulator of op een gecontroleerde koers.

Door de resultaten te analyseren, kunnen onderzoekers vervolgens bepalen of het veranderingen waren in de onafhankelijke variabele (hoeveelheid slaap) die leidde tot verschillen in de afhankelijke variabele (prestaties bij een rijexamen).

Experimentering blijft de primaire standaard, maar andere technieken zoals casestudies, correlationeel onderzoek en naturalistische observatie worden vaak gebruikt in psychologisch onderzoek.

2. Case Studies

Casestudies stellen onderzoekers in staat om één persoon of groep mensen op grote diepte te bestuderen.

Bij het uitvoeren van een casestudy verzamelt de onderzoeker elk stuk gegevens dat mogelijk is over het onderwerp, waarbij de belanghebbende vaak gedurende een periode en in verschillende situaties wordt geobserveerd. Er wordt ook gedetailleerde informatie verzameld over de achtergrond van het individu, waaronder familiegeschiedenis, onderwijs, werk en het sociale leven.

Dergelijke onderzoeken worden vaak uitgevoerd in gevallen waarin experimenten niet mogelijk zijn. Een wetenschapper kan bijvoorbeeld een case study uitvoeren wanneer de persoon van belang een unieke of zeldzame ervaring heeft gehad die niet kon worden gerepliceerd in een laboratorium.

3. Correlationeel onderzoek

Correlationele studies maken het mogelijk dat onderzoekers naar relaties tussen verschillende variabelen kijken. Een psycholoog kan bijvoorbeeld opmerken dat als een variabele toeneemt, een andere meer neigt te dalen. Hoewel dergelijke studies naar relaties kunnen kijken, kunnen ze niet worden gebruikt om causale relaties te impliceren. De gouden regel is dat correlatie niet gelijk is aan causaliteit.

4. Naturalistische waarneming

Naturalistische observatie biedt onderzoekers de mogelijkheid om mensen in hun natuurlijke omgeving te observeren. Deze techniek kan vooral nuttig zijn in gevallen waarin de onderzoekers denken dat een laboratoriuminstelling een ongepaste invloed kan hebben op het gedrag van de deelnemer.

Wat doen experimentele psychologen?

Experimentele psychologen werken in een breed scala van instellingen, waaronder hogescholen, universiteiten, onderzoekscentra, overheids- en particuliere bedrijven. Sommige van deze professionals kunnen zich richten op het onderwijzen van experimentele methoden aan studenten, terwijl anderen onderzoek doen naar cognitieve processen, dierlijk gedrag, neurowetenschappen, persoonlijkheid en vele andere vakgebieden.

Degenen die in een academische omgeving werken, geven vaak naast psychologie cursussen aan het uitvoeren van onderzoek en publiceren hun bevindingen in professionele tijdschriften. Andere experimentele psychologen werken samen met bedrijven om manieren te vinden om werknemers productiever te maken of om een ​​veiligere werkplek te creëren, een specialiteit die bekend staat als menselijke factorenpsychologie .

De geschiedenis van de experimentele psychologie

Om te begrijpen hoe de experimentele psychologie moet zijn waar het vandaag is, kan het nuttig zijn om te kijken naar hoe het is ontstaan. Psychologie is een relatief jonge discipline, ontstaan ​​in de late jaren 1800. Hoewel het begon als onderdeel van filosofie en biologie, werd het officieel zijn eigen vakgebied toen de vroege psycholoog Wilhelm Wundt het eerste laboratorium oprichtte dat zich toelegde op de studie van de experimentele psychologie.

Enkele van de belangrijke gebeurtenissen die hebben bijgedragen aan het vormen van experimentele psychologie zijn:

Een woord van

Hoewel experimentele psychologie soms wordt gezien als een afzonderlijke tak of een deel van de psychologie, worden experimentele methoden op grote schaal gebruikt in alle gebieden van de psychologie. Ontwikkelingspsychologen gebruiken experimentele methoden om te bestuderen hoe mensen door hun kinderjaren en in de loop van hun leven groeien. Sociaal psychologen gebruiken experimentele technieken om te bestuderen hoe mensen worden beïnvloed door groepen. Gezondheidspsychologen vertrouwen op experimenten en onderzoek om de factoren die bijdragen aan welzijn en ziekte beter te begrijpen.

> Bronnen:

> Kantowitz, BH, Roediger, HL, & Elmes, DG. Experimentele psychologie. Stanford, CT: Cengage Learning; 2015.

> Weiner, IB, Healy, AF, Proctor, RW. Handbook of Psychology: Volume 4, Experimental Psychology. New York: John Wiley & Sons, 2012.