Lethologica: de tip van het tongfenomeen

Heeft u ooit een vraag gekregen waar u het antwoord op weet , maar merkt u dat u moeite heeft om aan het juiste woord te denken? "Oh, ik weet dit," zou je kunnen zeggen. "Ik weet dat het begint met een B."

Het is een sensatie waar we allemaal bekend mee zijn, en het blijkt dat deze gemeenschappelijke staat eigenlijk een naam heeft. Het staat bekend als lethologica, of het fenomeen van de punt van de tong.

Psychologen definiëren dit fenomeen als een gevoel dat gepaard gaat met het tijdelijke onvermogen om informatie uit het geheugen op te halen.

Hoewel je weet dat je het antwoord kent, lijkt de ongrijpbare informatie net buiten je mentale bereik te liggen. Dit gevoel kan frustrerend zijn als je het ervaart, maar een van de voordelen van lethologica is dat het onderzoekers in staat stelt verschillende aspecten van het geheugen te analyseren.

Enkele interessante dingen die onderzoekers over lethologica hebben ontdekt zijn onder meer:

Waarom ervaren mensen tip-of-the-tong-staten?

Hoe verklaren onderzoekers lethologica? Taal is een ongelooflijk ingewikkeld proces.

Meestal vindt dit proces zo moeiteloos plaats dat we het nauwelijks een tweede gedachte geven. We denken aan iets, het brein wijst woorden toe die deze abstracte ideeën vertegenwoordigen en we spreken wat ons bezighoudt. Maar omdat dit proces zo complex is, kunnen er allerlei dingen fout gaan, inclusief toptijden.

Als dit gebeurt, heb je misschien het gevoel dat de informatie er net buiten je bereik ligt. Je weet dat je de informatie kent, maar het lijkt tijdelijk opgesloten te zijn achter een soort mentale bakstenen muur. Wanneer iets uiteindelijk het ophalen van het geheugen activeert of wanneer iemand anders de ontbrekende informatie aanbiedt, is de verlichting van die gevoelens van frustratie voelbaar.

Maar waarom gebeurt het?

Onderzoekers geloven dat een aantal factoren een rol kunnen spelen, hoewel de exacte processen niet helemaal duidelijk zijn. Tip-of-the-tongue-gebeurtenissen zullen vaker voorkomen wanneer mensen moe zijn, bijvoorbeeld, hoewel andere functies van het geheugen, zoals hoe goed de informatie is gecodeerd en de aanwezigheid van storende herinneringen, ook van invloed kunnen zijn.

Metacognitieve verklaringen voor het fenomeen suggereren dat tip-of-the-tong-toestanden als een soort alarm dienen. Net als een waarschuwingssignaal in uw auto, kunnen ze u waarschuwen voor een mogelijk probleem dat moet worden aangepakt.

Volgens dergelijke theorieën zijn top-of-the-tongue momenten geen probleem op zich. In plaats daarvan dienen ze om u te waarschuwen dat er iets aan de hand is met het ophaalsysteem en kunt u het probleem verhelpen. Als je merkt dat je deze ervaring herhaaldelijk hebt gehad voorafgaand aan een belangrijk examen of een belangrijke presentatie, zou je weten dat je de informatie misschien meer moet bestuderen om het beter in je geheugen te kunnen vastleggen.

Kun je iets doen om tip-of-the-tong fenomeen te voorkomen?

Sommige onderzoekers hebben ontdekt dat tip-of-the-tong-toestanden een adaptieve rol kunnen spelen in het geheugen en het leerproces.

Sommige studies hebben aangetoond dat hoe meer tijd mensen besteden aan het bijwonen van een tip-of-the-tong ervaring, hoe beter hun leren en geheugen van dat materiaal in de toekomst zal zijn. Dit suggereert dat deze momenten kunnen resulteren in een sterkere codering van het geheugen, waardoor ophalen in de toekomst eenvoudiger wordt.

Andere onderzoekers hebben echter vastgesteld dat tijd besteden aan het proberen herinneren van informatie die op het puntje van je tong lijkt te zijn, inderdaad problematisch kan zijn. Hoewel het verleidelijk kan zijn om wat tijd te besteden aan het vinden van het antwoord, suggereren psychologen Karin Humphreys en Amy Beth Warriner dat hoe meer tijd je spendeert om een ​​woord op het puntje van je tong te onthouden, hoe groter de kans dat je worstelt met het woord opnieuw in de toekomst.

"Je draait je banden in de sneeuw," legde Humphreys uit in een interview met ScienCentral News. "Je jezelf dieper graven."

Humphrey's eigen interesse in het onderwerp kwam van persoonlijke ervaring die worstelde om bepaalde woorden te onthouden die voortdurend een uitdaging leek te vormen.

"Dit kan ongelooflijk frustrerend zijn - je weet dat je het weet, maar je kunt het gewoon niet begrijpen", legde ze uit aan McMaster Daily News. "En als je het eenmaal hebt, is het zo'n opluchting dat je je niet kunt voorstellen het ooit nog een keer te vergeten. Maar dat doe je. Dus we begonnen na te denken over de mechanismen die aan dit fenomeen ten grondslag liggen."

Wat ze zich realiseerden, was dat wanneer mensen eenmaal een tip-of-the-tongue-toestand ingaan, het waarschijnlijker wordt dat die toestand opnieuw optreedt de volgende keer dat iemand probeerde dat woord te onthouden. In plaats van het juiste woord te leren, lijkt het erop dat mensen leren om in de verkeerde staat te gaan wanneer ze het woord opnieuw proberen op te halen.

In de studie toonden onderzoekers 30 vragen van deelnemers die ze kenden, niet wisten of de antwoorden op het puntje van hun tong hadden. Voor die tongentol antwoorden werden de deelnemers vervolgens willekeurig toegewezen aan groepen die 10 of 30 seconden de tijd hadden om met een antwoord te komen. De procedure werd vervolgens twee dagen later herhaald.

Hoe langer deelnemers in die 'tip-of-the-tongue'-staat doorbrengen, hoe groter de kans dat ze dezelfde ervaring zouden hebben de volgende keer dat ze dat woord tegenkwamen. "De extra tijd die mensen besteden aan het baggerwerk, is wat de onderzoekers omschrijven als" incorrect practice "-tijd: in plaats van het juiste woord te leren, leren mensen de fout zelf", suggereert Humphreys.

In een studie uit 2015 gepubliceerd in het tijdschrift Cognition , vonden D'Angelo en Humphreys dat deze herhaling van het fenomeen van het top-of-the-tongue mogelijk een resultaat is van impliciet leren, waarbij het leren van complexe informatie op incidentele manieren zonder enig bewustzijn gebeurt dat het is geleerd.

Wat het onderzoek betekent

De studie heeft belangrijke toepassingen voor studenten en opvoeders. Besteed tijdens je volgende studiesessie aandacht aan het opzoeken van de juiste antwoorden in plaats van te proberen de informatie terug te halen. Voor leraren geeft de studie aan dat het gunstiger is om studenten het juiste antwoord te geven in plaats van hen te laten worstelen om het zelf te herinneren.

Hoe kunt u toekomstige problemen voorkomen na een tip-of-the-tong evenement? Onuitgegeven onderzoek van Warriner, een student aan de McMaster University, suggereert dat de beste manier om de cyclus te doorbreken het woord voor jezelf is, stil of hardop.

Volgens Humphreys creëert deze stap een ander procedureel geheugen dat helpt om het negatieve effect van de eerdere onjuiste oefening te minimaliseren.

Het goede nieuws is dat, hoewel tip-of-the-tongue-toestanden vaak worden geleerd en de neiging hebben om opnieuw te verschijnen, het onjuiste leren correct kan zijn, hetzij door het probleem spontaan op te lossen of door cues te gebruiken om het ophalen van de informatie te activeren. Als je ooit dat ongrijpbare antwoord hebt gehad, kom je plotseling in je hoofd, vaak als je niet eens probeerde erover na te denken, dan heb je de spontane oplossing van lethologica ervaren.

Een woord van

Het fenomeen tip-of-the-tongue kan een ergernis zijn, maar het kan geruststellend zijn om te weten dat het niet noodzakelijkerwijs een teken is dat je geheugen faalt. Dergelijke ervaringen komen vaak voor en zijn in de meeste gevallen slechts een bron van frustratie. Natuurlijk kunnen ze soms ernstiger zijn als je zulke momenten meemaakt tijdens een belangrijk examen of midden in een kritische presentatie.

Onderzoek suggereert dat de wortels van het top-of-the-tongue fenomeen multidimensionaal kunnen zijn en gelinkt aan verschillende oorzaken. Je hebt meer kans om lethologica te ervaren als je uitgeput bent, of misschien was je herinnering aan de informatie op zijn best gewoon zwak . Wat de oorzaak ook mag zijn, moeite om zich te herinneren aan de ongrijpbare informatie kan het herinneren in de toekomst zelfs moeilijker maken. In plaats van te worstelen om de herinnering tevoorschijn te toveren, kan het eenvoudigweg opzoeken van het antwoord een betere manier zijn om uw volgende tip-of-the-tong ervaring op te lossen.

> Bronnen:

> Kerst, J. Wat is dat voor woord? Onderzoeker bestudeert tip-of-the-tongue fenomeen. McMaster Daily News; 2008.

> D'Angelo, MC & Humphreys, KR. Tip-of-the-tong-toestanden komen opnieuw voor vanwege impliciet leren, maar het oplossen van hen helpt. Cognition. 2015; 142: 166-190. doi: 10.1016 / j.cognition.2015.05.019.

> Schwartz, BL & Metcalfe, J. Tip-van-de-tong (TOT) stelt: Ophalen, gedrag en ervaring. Geheugen & Cognitie. 2011; 39 (5): 737-749. doi: 10,3758 / s13421-010-0066-8.

> Warriner, AB & Humphreys, KR Leren mislukken: terugkerende tip-of-the-tong-toestanden. Quarterly Journal of Experimental Psychology. 2008; 61 (4): 535-542.