Kan je teveel zelfvertrouwen hebben?

Wanneer teveel zelfvertrouwen een slechte zaak is

Onder de meeste omstandigheden is zelfvertrouwen een goede zaak. Zelfbewuste mensen hebben de neiging om meer succesvol te zijn in een breed scala van domeinen. Het is dit sterke gevoel van zelfvertrouwen en zelfrespect dat mensen in staat stelt de wereld in te gaan en hun doelen te bereiken. In zijn boek Self-Efficacy: The Exercise of Control legde psycholoog Albert Bandura uit dat vertrouwen, meer dan enige andere kwaliteit, bijdraagt ​​aan positieve resultaten bij het nastreven van doelen.

Maar kun je te veel zelfvertrouwen hebben? Is het mogelijk om te veel van het goede te hebben? In de meeste gevallen zijn bewondering voor uw sterke punten en de zekerheid om uit te gaan en risico's te nemen bewonderenswaardige eigenschappen. Maar wanneer dit vertrouwen u onbuigzaam maakt, in tegenstelling tot nieuwe dingen uitproberen, en niet in staat bent om naar anderen te luisteren, kan het schadelijk worden voor succes en welzijn.

De gevolgen van teveel zelfvertrouwen

Overmatig zelfvertrouwen kan een aantal problemen veroorzaken in het persoonlijke, sociale en professionele leven van een persoon.

In één overzicht van eerdere onderzoeken naar zelfwaardering, ontdekten onderzoekers dat een hoge zelfwaardering soms ongewenste gevolgen kon hebben. Kinderen met een hoger zelfbeeld waren meer geneigd risico's te nemen. Mensen met een hoge zelfwaardering neigden ook naar slechtere relaties omdat zij hun partners de schuld gaven voor problemen met de relatie.

Hoog zelfrespect was ook gekoppeld aan een hogere frequentie van gewelddadig en agressief gedrag.

Dat wil niet zeggen dat zelfrespect en zelfvertrouwen slechte dingen zijn. In sommige situaties kan zelfs overmatig zelfvertrouwen zelfs tot enig succes leiden. Hoog zelfbewuste mensen kunnen soms door situaties heen bluffen, anderen overtuigen dat ze echt de capaciteiten hebben achter hun opgeblazen gevoel van eigenwaarde. In andere gevallen kan overtollig vertrouwen worden gezien als bedrog of zelfs narcisme, kwaliteiten die een werknemer minder aantrekkelijk kunnen maken voor huidige en toekomstige werkgevers.

Overmoed in eigen kunnen is iets dat af en toe met iedereen gebeurt. U kunt uw vermogen om een ​​project af te ronden overschatten op een bepaalde datum, alleen om de tijd te hebben voordat het project op is. Het goede ding is dat zo'n overmoed vaak zelfcorrigerend is. Slechts een paar keer dat je laat of slecht werk binnenhaalt, is waarschijnlijk genoeg om je tijdmanagementvaardigheden serieus te bekijken. De volgende keer dat een project moet worden ingeleverd, is de kans groter dat u uw tijd verstandig beheert en realistischer bent over hoe lang het duurt om het werk te voltooien.

Het is wanneer deze overmoed gewoon is dat er meer ernstige en vaak blijvende gevolgen kunnen ontstaan.

Wat veroorzaakt teveel vertrouwen?

Een aantal verschillende factoren kan bijdragen aan buitensporige niveaus van zelfvertrouwen. Opvoeding, cultuur, persoonlijkheid en ervaringen uit het verleden kunnen allemaal een rol spelen bij het vormgeven van hoe het zelfgevoel van een persoon zich ontwikkelt. We zijn allemaal in wezen het centrum van onze eigen universums, dus het is niet echt verrassend dat onze eigen waarnemingen, ervaringen, gedachten, behoeften en wensen de grootste in onze gedachten opdoemen. Maar waarom lijken sommige mensen zo'n overdreven zelfgevoel te vormen?

Onderzoek suggereert dat bepaalde cognitieve vooroordelen een rol kunnen spelen bij het bijdragen aan te veel zelfvertrouwen in de eigen meningen en ideeën.

Deze vooroordelen zorgen ervoor dat mensen gebeurtenissen en ervaringen interpreteren op manieren die een voorkeur hebben voor hun eigen bestaande overtuigingen, attitudes en meningen. Dientengevolge geloven mensen vaak dat hun eigen manier van denken en handelen superieur en "correct" is. Dit kan ertoe leiden dat mensen er niet in slagen om na te denken over de manier waarop andere ideeën nuttig kunnen zijn en om eventuele nadelen van hun eigen aanpak niet te zien. Het is deze illusie van persoonlijke onfeilbaarheid die kan bijdragen aan het hebben van te veel vertrouwen.

Percepties van vertrouwen

Dus hoe bepalen we welke niveaus van zelfvertrouwen geschikt zijn? En zijn dergelijke niveaus hetzelfde voor verschillende mensen en in verschillende situaties? Zelfvertrouwen is niet alleen een psychologisch construct; het wordt ook sterk beïnvloed door cultuur. Individualistische culturen hebben bijvoorbeeld de neiging meer zelfvertrouwen te geven dan collectivistische culturen. De verwachtingen van de samenleving voor hoeveel vertrouwen mensen moeten hebben, oefenen een krachtige invloed uit op hoe we vertrouwen ervaren, zowel in onszelf als in anderen.

Bijvoorbeeld, tijdens de eerste helft van de 20e eeuw werd zelfvertrouwen soms als een nadeel gezien, afhankelijk van wie je was. Van mensen werd verwacht dat ze autoriteitsfiguren gehoorzamen, inclusief diegenen die ouder waren of hoger in de sociale hiërarchie stonden. Het zelfvertrouwen bij kinderen en vrouwen werd met name afgekeurd, omdat van kinderen en vrouwen werd verwacht dat ze gehoorzaam en respektvol waren.

Naarmate de culturele getijden verschoven zijn, zijn ook de verwachtingen van de samenleving in termen van zelfvertrouwen veranderd. Mensen worden aangemoedigd om onafhankelijk te zijn en het gevoel van eigenwaarde is een gewaardeerde eigenschap geworden. Ouders willen dat hun kinderen zelfvertrouwen hebben, weten wat ze willen en de motivatie hebben om hun doelen te bereiken.

Sociale normen beïnvloeden percepties van vertrouwen

Maar hoe we zelfvertrouwen waarnemen, is niet altijd consistent van individu tot individu. Uit onderzoek is bijvoorbeeld gebleken dat vrouwelijke leiders die zich hetzelfde gedragen als hun mannelijke tegenhangers, eerder als bazig, emotioneel of agressief worden ervaren. Deze dubbele zelfverzekerdheidsstandaard maakt het moeilijker voor vrouwen om op de werkplek te worden bevorderd en om leidinggevende functies te verwerven. Het gedrag dat nodig is om te slagen op de werkplek is precies hetzelfde als dat vrouwen vaak worden gestraft voor exposeren.

Onderzoek suggereert ook dat we de neiging hebben om anderen te straffen wanneer ze zich gedragen op manieren die als schendingen van de sociale normen worden beschouwd. Normen dicteren dat mannen zelfverzekerd en assertief moeten zijn, terwijl van vrouwen wordt verwacht dat ze koesteren en warm zijn. Gedrag buiten deze normen kan een aantal gevolgen hebben voor zowel mannen als vrouwen. Mannen die niet erg assertief zijn, kunnen worden gezien als timide of zwak, terwijl vrouwen die zelfverzekerd zijn, als bazig worden beschouwd.

Hoe vertrouwen kan worden uitgedrukt, kan tot sociale gevolgen leiden

In één onderzoek van Yale-onderzoekers verhoogden mannen die hun woede kenden hun gepercipieerde status. Vrouwen die dezelfde woede uitten, werden daarentegen als minder bekwaam beoordeeld en kregen dus lagere lonen en status. De onderzoekers ontdekten ook dat de woede van vrouwen meestal werd toegeschreven aan interne kenmerken ("Ze is een boze persoon"), terwijl de woede van mannen werd toegeschreven aan externe omstandigheden. Interessant is dat het verschaffen van een vorm van externe verklaring voor de boosheid deze gendervooroordeel elimineerde.

Dus in veel gevallen is het misschien niet zo dat mensen te zelfverzekerd zijn. In plaats daarvan kunnen onuitgesproken geslachtsnormen en stereotypen ertoe leiden dat mensen, vooral vrouwen, als te veel zelfverzekerd worden beoordeeld wanneer ze eigenlijk gewoon normale niveaus van assertiviteit uitdrukken.

Bepaalde uitingen van vertrouwen mogen echter niet dezelfde sociale en professionele risico's met zich meebrengen als andere vertoningen van zelfvertrouwen. Onderzoekers Melissa Williams en Larissa Tiedens ontdekten dat vrouwen die dominantie uitdrukten door lichaamstaal en gelaatsuitdrukkingen, zoals en staan ​​lang en met een luide stem, niet hetzelfde verlies leden in de sociale perceptie.

Hoewel dit uiteraard niet het probleem van gendervooroordelen oplost, wijst dit onderzoek wel degelijk op manieren waarop mensen hun vertrouwen kunnen uiten zonder te worden bestempeld als 'te zelfverzekerd'.

Zijn de kinderen van vandaag te zelfverzekerd?

Een ander voorbeeld van hoe percepties van vertrouwen kunnen worden beïnvloed door de cultuur, is hoe kinderen soms door oudere volwassenen worden bekeken. Kritieken van de jeugd suggereren vaak dat de kinderen van vandaag vaak de ontvangers zijn van de zogenaamde "participatie trofeeën." Met andere woorden, kinderen worden geprezen om eenvoudig deel te nemen, niet voor de werkelijke inhoud van hun prestaties. Dergelijke lof is bedoeld om vertrouwen en zelfrespect op te bouwen. Critici suggereren dat deze benadering leidt tot een gevoel van recht of zelfs onverdiend vertrouwen. Dat kinderen volwassen worden, in de overtuiging dat alleen maar verschijnen voldoende is om te slagen, waardoor het moeilijker wordt om te accepteren wanneer dit succes niet zo gemakkelijk komt.

Onderzoekers zoals Carol Dweck hebben echter ontdekt dat het prijzen van inspanningen een cruciale rol speelt bij het opbouwen van wat bekend staat als een groeimindset . Een mindset is een onderliggende overtuiging over intelligentie en leren. Mensen met een vaste mindset hebben de neiging om te geloven dat intelligentie een aangeboren eigenschap is. Degenen met een groeimindset geloven dat ze door hun eigen inspanningen slimmer kunnen worden.

Mensen met een vaste mindset hebben de neiging om het hoofd te bieden aan uitdagingen, omdat ze denken dat ze eenvoudigweg de aangeboren eigenschappen en vaardigheden missen die nodig zijn voor succes. Degenen met een groeimindset hebben daarentegen het vertrouwen en het inzicht dat ze de uitdaging kunnen overwinnen door studie, oefening en inspanning.

Dus wat is de beste manier om zelfvertrouwen en een groeimindset op te bouwen? Dweck suggereert dat prijzende inspanningen, in plaats van uitkomsten, de sleutel is. Door dit te doen, kunnen kinderen zich realiseren dat hun eigen inspanningen en acties bepalend zijn voor de uitkomsten, waardoor ze het vertrouwen krijgen dat ze nodig hebben om soldaat te blijven, zelfs als het moeilijk is. Dit betekent niet dat kinderen geprezen worden om niets te doen. Het betekent eerder dat ze hun inspanningen erkennen en niet alleen focussen op de resultaten.

Dus waarom ervaren oudere generaties jongere mensen als te zelfverzekerd? Zijn de kinderen van vandaag echt te overtuigd voor hun eigen bestwil?

Deze perceptie is waarschijnlijker te wijten aan verschuivingen in culturele normen en verwachtingen. Oudere generaties werden aangemoedigd om stil, gehoorzaam en uit de weg te gaan. Gezien, maar niet gehoord, werd het meestal beschreven als het ideaal als het om kinderen ging. De cultuur is verschoven, evenals ons begrip van de ontwikkeling van kinderen en de behoeften van kinderen. Het is dus misschien niet zo dat kinderen vandaag de dag te veel zelfvertrouwen hebben - ze krijgen gewoon een niveau van zelfexpressie dat oudere generaties mogelijk niet hebben kunnen genieten als kinderen.

Authentiek zelfvertrouwen opbouwen

Is het mogelijk dat je te veel zelfvertrouwen hebt? Voor veel mensen is het antwoord op die vraag waarschijnlijk niet. In feite hebben mensen vaak de neiging om met het andere probleem om te gaan - te weinig vertrouwen. Dus als je een solide gevoel van eigenwaarde hebt en de zekerheid hebt om te gaan naar wat je wilt in het leven, dat is geweldig! Als je gevoel van eigenwaarde zich uitstrekt tot het zorgen over en zorgen maken over het leven van anderen, dan zijn je zelfvertrouwen waarschijnlijk ongeveer in orde.

Als je puur op jezelf gericht bent en weinig ruimte overlaat voor andere mensen, dan is er mogelijk een probleem. Er is niets mis met zelfvertrouwen, maar als dit vertrouwen wordt uitgedrukt als narcisme of grootsheid dat je relaties schaadt, dan is er een kans dat het overdreven is. Of dat je dit vertrouwen uitdrukt op een manier die je gezondheid en relaties niet helpt.

Bij het helpen van kinderen om een ​​gezond niveau van zelfvertrouwen en achting te ontwikkelen, is het een deel van de puzzel om ze te prijzen voor hun inspanningen. Vertrouwen komt ook door de liefde en steun van betrouwbare zorgverleners, evenals een solide begeleidingssysteem dat beloningen in evenwicht brengt met de juiste grenzen. In dergelijke omgevingen kunnen kinderen de wereld verkennen, hun persoonlijke sterke punten en grenzen ontdekken en het vermogen tot zelfregulering ontwikkelen.

Het probleem met te veel zelfvertrouwen is dat het vaak gaat om een ​​grandioos beeld van het zelf zonder veel substantie erachter. Mensen die denken dat ze de beste, slimste of meest gekwalificeerde zijn, zijn tenslotte soms de slechtste, meest onwetende en minst gekwalificeerde. Behalve dat zij vaak de enigen zijn die zich niet bewust zijn van hun tekortkomingen, een verschijnsel dat bekend staat als het Dunning-Kruger-effect .

In andere gevallen houdt excessieve zelfvertrouwen in dat de behoeften van anderen worden genegeerd ten gunste van de eigen belangen. Dit kan leiden tot grote problemen in allerlei relaties, waaronder romantische partnerschappen, vriendschappen en familiebanden. Wie wil tenslotte tijd doorbrengen met iemand die denkt dat hij beter is dan iedereen en alleen aan zichzelf denkt?

Wat kunnen mensen doen om ervoor te zorgen dat hun zelfvertrouwen realistisch, authentiek en sociaal gepast is?

Een woord van

Zelfvertrouwen is meestal iets dat mensen willen dat ze zouden kunnen verbeteren, maar soms kan een te groot vertrouwensniveau een probleem zijn. Wanneer vertrouwen arrogantie wordt, kan het anderen vervreemden en het moeilijk maken om zowel sociaal als professioneel te slagen. Het ontwikkelen van een gezond gevoel van zelfvertrouwen is belangrijk voor succes. Een dergelijk vertrouwen stelt mensen in staat te geloven in hun eigen kunnen om uitdagingen aan te gaan en obstakels te overwinnen. Streef ernaar de juiste balans te vinden met een sterk gevoel van zelfvertrouwen zonder de pompeuze egocentrisme.

> Bronnen:

> Brescoll, VL, & Uhlmann, EL Kan een boze vrouw vooruit komen? Statusoverdracht, geslacht en uitdrukking van emotie op de werkplek. Psychological Science. 2008; 19 (3): 268-275. doi: 10.1111 / j.1467-9280.2008.02079.x

> Stanovich, KE, West, RF, & Toplak, ME Myside-vooroordelen, rationeel denken en intelligentie. Huidige richtingen in Psychological Science. 2013; 22 (4): 259-264.

> Williams, MJ, & Tiedens, LZ De subtiele opschorting van verzet: een meta-analyse van straffen voor het impliciete en expliciete dominantie-gedrag van vrouwen. Psychologisch Bulletin. 2016; 142 (2): 165. doi: https://doi.org/10.1037/bul0000039.