Het belang van assimilatie bij aanpassing

Assimilatie verwijst naar een deel van het aanpassingsproces dat oorspronkelijk door Jean Piaget werd voorgesteld. Door assimilatie nemen we nieuwe informatie of ervaringen op en nemen deze op in onze bestaande ideeën. Het proces is enigszins subjectief omdat we de neiging hebben om ervaringen of informatie aan te passen aan onze reeds bestaande overtuigingen.

Assimilatie speelt een belangrijke rol in hoe we leren over de wereld om ons heen.

In de vroege kindertijd verwerken kinderen voortdurend nieuwe informatie en ervaringen in hun bestaande kennis over de wereld. Dit proces eindigt echter niet met de kindertijd. Naarmate mensen nieuwe dingen tegenkomen en deze ervaringen interpreteren, passen ze zowel kleine als grote aanpassingen aan hun bestaande ideeën over de wereld om hen heen aan.

Laten we de assimilatie en de rol die het speelt in het leerproces eens nader bekijken.

Hoe werkt assimilatie?

Piaget geloofde dat er twee basismanieren zijn die we kunnen aanpassen aan nieuwe ervaringen en informatie. Assimilatie is de eenvoudigste methode omdat er niet veel aanpassingen nodig zijn. Via dit proces voegen we nieuwe informatie toe aan onze bestaande kennisbank, waarbij we deze nieuwe ervaringen soms opnieuw interpreteren, zodat ze passen in eerder bestaande informatie.

Bij assimilatie begrijpen kinderen de wereld door toe te passen wat ze al weten.

Het omvat het aanpassen van de werkelijkheid en wat ze ervaren in hun huidige cognitieve structuur. Het begrip van een kind van hoe de wereld werkt, filtert en beïnvloedt daarom hoe zij de werkelijkheid interpreteren.

Laten we ons bijvoorbeeld voorstellen dat uw buren een dochter hebben waarvan u altijd weet dat ze lief, beleefd en vriendelijk is.

Op een dag kijk je uit je raam en zie je hoe het meisje een sneeuwbal naar je auto gooit. Het lijkt uit karakter en nogal grof, niet iets wat je van dit meisje zou verwachten.

Hoe interpreteer je deze nieuwe informatie? Als je het assimilatieproces gebruikt, zou je het gedrag van het meisje kunnen verwerpen, omdat je gelooft dat het misschien iets is dat ze van een klasgenoot zag en dat ze het niet onbeleefd vindt. Je herziet je mening over het meisje niet, je voegt simpelweg nieuwe informatie toe aan je bestaande kennis. Ze is nog steeds een goed kind, maar nu weet je dat ze ook een ondeugende kant van haar persoonlijkheid heeft .

Als u de tweede door Piaget beschreven aanpassingsmethode zou gebruiken, zou het gedrag van het jonge meisje ertoe kunnen leiden dat u uw mening over haar opnieuw evalueert. Dit proces is wat Piaget ' accommodatie' noemde, waarin oude ideeën worden veranderd of zelfs vervangen op basis van nieuwe informatie.

Assimilatie en accommodatie werken beiden als onderdeel van het leerproces. Sommige informatie wordt eenvoudigweg opgenomen in onze bestaande schema's door het assimilatieproces, terwijl andere informatie leidt tot de ontwikkeling van nieuwe schema's of totale transformaties van bestaande ideeën door het proces van accommodatie.

Meer voorbeelden

In elk van deze voorbeelden voegt de persoon informatie toe aan zijn bestaande schema. Denk eraan, als nieuwe ervaringen ervoor zorgen dat de persoon zijn bestaande overtuigingen verandert of volledig verandert, dan is het bekend als accommodatie.

Een woord van

Assimilatie en accommodatie zijn complementaire leerprocessen die een rol spelen in elk stadium van cognitieve ontwikkeling.

Tijdens de sensorimotorische fase , bijvoorbeeld, interacteren jonge kinderen met het werk door hun sensorische en motorische ervaringen. Sommige informatie wordt geassimileerd, terwijl sommige ervaringen moeten worden ondergebracht. Het is door deze processen dat zuigelingen, kinderen en adolescenten nieuwe kennis opdoen en vooruitgang boeken in de ontwikkelingsstadia.

> Bronnen:

> Miller, PH. Piagets theorie: verleden, heden en toekomst. In The Wiley-Blackwell Handbook of Childhood Cognitive Development. U. Goswami (red.). New York: John Wiley & Sons; 2011.