De basisprincipes van prosociaal gedrag

Prosociaal gedrag is gedrag dat bedoeld is om andere mensen te helpen. Prosociaal gedrag wordt gekenmerkt door zorg voor de rechten, gevoelens en het welzijn van andere mensen. Gedrag dat kan worden omschreven als prosociaal omvat het voelen van empathie en zorg voor anderen en het zich gedragen op een manier om andere mensen te helpen of te helpen.

In The Handbook of Social Psychology , C.

Daniel Batson legt uit dat prosociaal gedrag verwijst naar "een breed scala aan acties die ten goede moeten komen aan een of meer mensen anders dan jezelf - gedrag zoals helpen, troosten, delen en samenwerken."

De term prosociaal gedrag is ontstaan ​​in de jaren 1970 en werd door sociale wetenschappers geïntroduceerd als een antoniem voor de term 'antisociaal gedrag'.

Wat motiveert prosociaal gedrag?

Prosociaal gedrag is al lange tijd een uitdaging voor sociale wetenschappers die willen begrijpen waarom mensen zich bezighouden met het helpen van gedrag dat gunstig is voor anderen, maar duur voor het individu dat de actie uitvoert. In sommige gevallen zullen mensen zelfs hun eigen leven in gevaar brengen om andere mensen te helpen, zelfs degenen die volkomen vreemden zijn. Waarom zouden mensen iets doen dat een ander ten goede komt maar geen direct voordeel biedt aan de doener?

Psychologen suggereren dat er een aantal redenen zijn waarom mensen zich bezighouden met prosociaal gedrag.

In veel gevallen worden dergelijke gedragingen bevorderd tijdens de kindertijd en adolescentie, omdat volwassenen kinderen aanmoedigen om te delen, vriendelijk te zijn en anderen te helpen.

Evolutionaire psychologen verklaren prosociaal gedrag vaak in termen van de principes van natuurlijke selectie. Het is duidelijk dat het in gevaar brengen van je eigen veiligheid het minder waarschijnlijk maakt dat je het overleeft om je eigen genen door te geven.

Het idee van een verwante selectie suggereert echter dat het helpen van leden van je eigen genetische familie het waarschijnlijker maakt dat je familie zal overleven en genen zal doorgeven aan toekomstige generaties. Onderzoekers zijn in staat geweest om enig bewijs te leveren dat mensen vaak eerder degenen helpen met wie ze nauw verwant zijn.

De norm van wederkerigheid suggereert dat wanneer mensen iets nuttigs doen voor iemand anders, die persoon zich gedwongen voelt om in ruil daarvoor te helpen. In wezen betekent het helpen van anderen dat ze ons in ruil daarvoor kunnen helpen. Deze norm ontwikkelde, evolutionaire psychologen suggereren omdat mensen die begrepen dat het helpen van anderen zou kunnen leiden tot wederzijdse vriendelijkheid, meer kans hadden om te overleven en zich voort te planten.

Prosociaal gedrag wordt vaak gezien als gedwongen door een aantal factoren, waaronder egoïstische redenen (dingen doen om het zelfbeeld te verbeteren), wederzijdse voordelen (iets leuks doen voor iemand zodat ze op een dag terug kunnen keren) en meer altruïstische redenen (acties uitvoeren puur uit empathie voor een ander individu).

Situationele invloeden op prosociaal gedrag

Kenmerken van de situatie kunnen ook een krachtige invloed hebben op het al dan niet deelnemen aan prosociale acties.

Het omstandereffect is een van de meest opvallende voorbeelden van hoe de situatie van invloed kan zijn op het helpen van gedrag. Het omstandereffect verwijst naar de neiging van mensen om minder snel een persoon in nood te helpen wanneer er ook een aantal andere mensen aanwezig zijn.

Als u bijvoorbeeld uw tas laat vallen en er verschillende items op de grond uitvallen, is de kans groot dat iemand stopt en u helpt af te nemen als er veel andere mensen aanwezig zijn. Ditzelfde soort dingen kunnen gebeuren in gevallen waarin iemand in ernstig gevaar verkeert, zoals wanneer iemand betrokken is bij een auto-ongeluk. In sommige gevallen kunnen getuigen aannemen dat, omdat er zoveel andere mensen aanwezig zijn, iemand anders zeker al om hulp heeft gevraagd.

De tragische moord op een jonge vrouw, genaamd Kitty Genovese, was de oorzaak van veel van de belangstelling en het onderzoek naar het effect van de omstander. In 1964 werd Genovese aangevallen toen ze haar appartement naderde op weg naar huis, laat op de avond. Ze werd neergestoken en bleef liggen op het trottoir. Ze riep om hulp en later meldden rapporten dat veel van haar buren haar huilbuien hoorden maar toch geen hulp riepen of proberen de aanval van ongeveer 30 minuten te verstoren. Een buurman belde uiteindelijk de politie, maar Genovese stierf voordat hij het ziekenhuis bereikte.

Het verhaal genereerde veel belangstelling voor het omstandereffect en voor het begrijpen waarom mensen in sommige situaties, maar niet in anderen, helpen en experts hebben een aantal verschillende situationele variabelen ontdekt die bijdragen aan (en soms interfereren met) prosociaal gedrag.

Lantane en Darley hebben gesuggereerd dat er vijf belangrijke dingen moeten gebeuren om een ​​persoon in actie te kunnen brengen. Een persoon moet:

  1. Let op wat er gebeurt
  2. Interpreteer het evenement als een noodgeval
  3. Ervaar gevoelens van verantwoordelijkheid
  4. Geloof dat ze de vaardigheden hebben om te helpen
  5. Maak een bewuste keuze om hulp te bieden

Andere factoren die mensen kunnen helpen het omstandereffect te overwinnen, zoals een persoonlijke relatie hebben met het individu in nood, de vaardigheden en kennis hebben om hulp te bieden en empathie hebben voor mensen in nood.

Prosociaal gedrag versus altruïsme

Altruïsme wordt soms gezien als een vorm van prosociaal gedrag, maar sommige deskundigen suggereren dat er eigenlijk verschillende concepten zijn. Terwijl prosociaal gedrag wordt gezien als een soort van hulpgedrag dat uiteindelijk een aantal voordelen voor het zelf oplevert, wordt altruïsme gezien als een pure vorm van helpen gemotiveerd puur uit zorg voor het individu in nood.

Anderen beweren echter dat wederkerigheid feitelijk ten grondslag ligt aan veel voorbeelden van altruïsme of dat mensen zich om egoïstische redenen bezighouden met schijnbaar onzelfzuchtig gedrag, bijvoorbeeld om de toejuiching van anderen te ontvangen of om zich goed te voelen over zichzelf.

> Bronnen:

Batson, CD Altruïsme en prosociaal gedrag. In G. Lindzey, D. Gilbert, & ST Fiske, The Handbook of Social Psychology . New York: McGraw Hill.

Latane, B., & Darley, J. 1970. De niet-reagerende toeschouwer: waarom helpt hij niet? New York: Appleton-Century-Crofts.