Hoe kan dispuut helpen bij het beheersen van sociale angst?

Disputatie maakt deel uit van Rational Emotive Behavior Therapy

Disputatie is een techniek die wordt gebruikt bij rationele emotionele gedragstherapie (REBT) binnen cognitieve herstructurering om sociale angst en andere psychische aandoeningen te behandelen. Het basisproces omvat het in vraag stellen van gedachten en overtuigingen die je angst in stand houden en het je moeilijk maken om vooruit te komen.

Wat zijn REBT en Disputation?

REBT is een vorm van psychotherapie die zich richt op het veranderen van emotionele en gedragsproblemen om u in staat te stellen een vollediger leven te leiden.

Ontwikkeld in de jaren 1950 door psycholoog Albert Ellis , is REBT gebaseerd op de overtuiging dat we niet gedestabiliseerd zijn door omstandigheden, maar in plaats daarvan door hoe we informatie verwerken en onze standpunten construeren.

Door REBT zult u uw motivaties beter begrijpen en hoe u irrationele of zelfvernietigende gedachten creëert. Het is een educatief proces waarbij uw therapeut met u samenwerkt om deze gedachten te identificeren en te oefenen hoe deze te bevragen en te vervangen door productievere en rationele ideeën.

Disputatie is het proces waardoor je je irrationele gedachten in twijfel trekt en een stap terug doet om ze te betwisten. Om je gedrag te veranderen en je sociale fobie te verminderen, moet je de irrationele constructies in je gedachten identificeren en vervolgens actief werken om ze zelf te corrigeren. Dit is een strategie die je kan helpen je angst continu te bestrijden.

Hoe helpt uw ​​therapeut?

In tegenstelling tot sommige andere vormen van therapie, zal uw zorgverlener waarschijnlijk erg betrokken zijn bij uw behandeling en actief met u samenwerken om belangrijke problemen te identificeren en irrationeel gedrag te corrigeren.

Een goede therapeut is empathisch en volhardend, en helpt je om een ​​productief leven te leiden.

Terwijl andere therapievormen de oorzaken van irrationeel gedrag en angst willen identificeren, in REBT en betwisting, wordt de oorzaak niet noodzakelijk onderzocht. In plaats daarvan probeert u door ruzie het gedrag te corrigeren en verder te gaan, zonder de oorzaak te herkennen.

Het is hard werk

REBT en betwisting is niet eenvoudig. Het is niet eenvoudig, zoals het nemen van medicatie; Als u er echter hard aan werkt, kan dit veel langere resultaten opleveren. Het vereist veel toewijding en inzet van uw kant.

Buiten je therapiesessies zal je therapeut je waarschijnlijk huiswerkopdrachten toewijzen om aan je dagelijkse routine te werken. Deze opdrachten kunnen zo eenvoudig zijn als nadenken of zo moeilijk als het confronteren van iets waar je bang voor bent, zoals jezelf dwingen om deel te nemen aan een feest of evenement dat normaal gesproken je sociale angst opwekt. Hierdoor werk je actief tegen je angsten.

Disputatie kan twee vormen aannemen:

In cognitieve discussies zal uw therapeut u vragen stellen die de logica van uw antwoorden uitdagen. Dit kan een emotionele ervaring zijn en verontrustend. Het kan ertoe leiden dat je lang bestaande overtuigingen en percepties opnieuw interpreteert.

In imaginal disputation , zal je therapeut je aanmoedigen om beelden te gebruiken om verschillende aspecten van siutuaties te onderzoeken die je van streek maken. Door verschillende hoeken in een bepaalde situatie te verbeelden, kunt u de manier waarop u over een situatie nadenkt, wijzigen en uw antwoorden hierop aanpassen.

Een woord van

Door middel van disputatie word je bevoegd om je angst te beheersen door toekomstige tegenspoed te beheersen.

Het is een levenslange techniek om je vermogen om je angsten te verwerken vooruit te helpen. Hoewel het hard werken is, kunt u dankzij de inspanningen die u nu inbrengt jarenlang profiteren van voordelen. Als u het gevoel heeft dat u met sociale angst leeft, vraag dan aan uw arts of therapie zoals REBT een optie kan zijn.

bronnen:

Ellis, A., The Practice of Rational Emotive Behavior Therapy, 2e druk, 2007.

> Ellis, A. Vroege theorieën en praktijken van de theorie van rationeel emotioneel gedrag en hoe ze de afgelopen drie decennia zijn uitgebreid en herzien. Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy. 2003; 21 (3/4).

> Ellis, A. De Albert Ellis-lezer: een gids voor het welzijn met behulp van Rationeel-emotiegedragstherapie. 1998.