Selectief mutisme begrijpen

Selectief mutisme is een aandoening die meestal het eerst wordt gediagnosticeerd in de kindertijd. De eerste beschreven gevallen dateren uit 1877 toen de Duitse arts Adolph Kussmaul kinderen bestempelde die niet spraken van "afasie-voluntarisme".

Kinderen die selectief stil zijn, spreken niet in specifieke sociale situaties, zoals op school of in de gemeenschap. Naar schatting heeft minder dan 1% van de kinderen last van selectief mutisme.

Diagnose

Hoewel wordt aangenomen dat selectief mutisme zijn wortels heeft in angst, werd het niet geclassificeerd als een angststoornis totdat de meest recente versie van de diagnostische en statistische handleiding voor psychische stoornissen (DSM-V) in 2013 werd gepubliceerd.

Het gebruik van de term "selectief" werd in 1994 aangenomen, waarna de aandoening bekend stond als "keuzemutisme". De verandering werd aangebracht om te benadrukken dat kinderen met selectief mutisme niet kiezen om te zwijgen, maar eerder te bang zijn om te spreken.

De primaire criteria voor een diagnose van selectief mutisme zijn een consistent falen om te spreken in specifieke sociale situaties waarin er sprake is van een verwachting van spreken (bijv. School), ondanks het spreken in andere situaties.

Symptomen van selectief mutisme moeten minstens een maand aanwezig zijn geweest en niet alleen de eerste schoolmaand.

Uw kind moet gesproken taal verstaan ​​en in sommige situaties normaal kunnen praten (meestal thuis met bekende mensen).

Ten slotte moet het gebrek aan spraak het educatieve of sociale functioneren van uw kind verstoren.

Kinderen die tijdelijk stoppen met praten na immigratie naar het buitenland of het ervaren van een traumatische gebeurtenis, zouden niet de diagnose van selectief mutisme stellen.

symptomen

Als u denkt dat uw kind mogelijk lijdt aan selectief mutisme, let dan op de volgende symptomen:

Oorzaken

Men geloofde eens dat selectief mutisme het gevolg was van kindermishandeling, trauma of ontreddering. Onderzoek suggereert nu dat de aandoening verband houdt met extreme sociale angst en dat genetische aanleg waarschijnlijk is. Zoals alle psychische stoornissen, is het onwaarschijnlijk dat er één oorzaak is.

Behandeling

Selectief mutisme is het meest ontvankelijk voor behandeling wanneer het vroegtijdig wordt ontdekt. Als uw kind twee maanden of langer op school heeft gezwegen, is het belangrijk dat de behandeling snel begint.

Wanneer de stoornis niet vroegtijdig wordt opgemerkt, bestaat het risico dat uw kind eraan gewend raakt dat hij niet spreekt - dat zwijgen een manier van leven wordt en moeilijker te veranderen.

Een gebruikelijke behandeling van selectief mutisme is het gebruik van programma's voor gedragsbeheer.

Dergelijke programma's omvatten technieken zoals desensibilisatie en positieve versterking, die zowel thuis als op school worden toegepast onder de supervisie van een psycholoog.

Leraren kunnen soms gefrustreerd of boos worden op kinderen die niet praten. U kunt helpen door ervoor te zorgen dat de leerkracht van uw kind weet dat het gedrag niet opzettelijk is. Samen moet je je kind aanmoedigen en lof en beloningen aanbieden voor positief gedrag.

Terwijl het belonen van positieve stappen om te spreken een goede zaak is, is straffen niet zo. Als je kind bang is om te spreken, zal ze deze angst niet overwinnen door middel van druk of straf.

Medicatie kan ook geschikt zijn, vooral in ernstige of chronische gevallen, of wanneer andere methoden niet tot verbetering hebben geleid. De keuze om medicatie te gebruiken moet worden genomen in overleg met een arts die ervaring heeft met het voorschrijven van angstmedicatie voor kinderen.

Over het algemeen is er een goede prognose voor deze aandoening. Tenzij er een ander probleem is dat bijdraagt ​​aan het selectieve mutisme, functioneren kinderen over het algemeen goed op andere gebieden en hoeven ze niet in speciaal onderwijs te worden geplaatst.

Hoewel het mogelijk is voor deze aandoening om door te gaan naar volwassenheid, is het zeldzaam en waarschijnlijker dat sociale angststoornis zou ontwikkelen.

bronnen:

American Psychiatric Association. (2013). Diagnostische en statistische handleiding voor psychische stoornissen (5e druk). Washington, DC: Author.

Freeman JB, Garcia AM, Miller LM, Dow SP, Leonard HL. Selectief Mutisme. In: Morris TL, March JS, eds. Angststoornissen bij kinderen en adolescenten. New York: Guilford; 2004.

Selective Mutism Foundation. Selectief mutisme begrijpen.