Gebruik van seks en drugs Verhoogt zelfmoordrisico bij tieners

Niet-stemmers hebben het laagste niveau van depressie

Zelfmoord is de derde belangrijkste doodsoorzaak voor tieners in de Verenigde Staten en de frequentie van tiener-depressie en zelfmoorden neemt al decennia toe.

Hoewel veel factoren een rol kunnen spelen bij de beslissing van een jongere om zelfmoord te plegen, is uit een studie gebleken dat adolescenten die risicovol gedrag vertonen vaker een zelfmoordpoging ondernemen.

In het bijzonder hebben tieners die betrokken zijn bij seks en illegale drugs een aanzienlijk hogere kans op depressie, zelfmoordgedachten en zelfmoordpogingen dan tieners die nee zeggen tegen seks en drugs, aldus onderzoekers.

Screening voor depressie

"Deze resultaten suggereren dat beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg die adolescente patiënten die geslachtsgemeenschap of drugsgebruik melden identificeren, sterk moeten overwegen om te screenen op depressie en het risico op zelfmoord", zegt studie-auteur Denise D. Hallfors, Ph.D., Senior Research Scientist bij het Pacific Institute voor onderzoek en evaluatie in Chapel Hill, North Carolina.

Eerdere studies hebben aangetoond dat 28 procent van de Amerikaanse middelbare scholieren een ernstige depressie heeft en dat de derde belangrijkste doodsoorzaak voor 15- tot 19-jarigen zelfmoord is.

Hallfors en zijn collega's analyseerden verschillende gedragspatronen van seks en drugs via gegevens uit een onderzoek onder bijna 19.000 tieners in de klassen 7 tot en met 12.

De gegevens zijn verzameld van 132 Amerikaanse scholen als onderdeel van de National Longitudinal Study of Adolescent Health.

Niet-stemmers meer gezond

De onderzoekers verdeelden de tieners in 16 groepen op basis van hun gedrag. Enkele van de groepen waren de niet-stemmers, die seks en drugs vermeden; sex dabblers; alcohol- en geslachtsslaafden; tieners met meerdere seksuele partners; en illegale drugsgebruikers.

Degenen in de groep niet-zittenden hadden de laagste niveaus van depressie, suïcidale gedachten en zelfmoordpogingen, terwijl tieners in groepen geassocieerd met seks en drugs, en zwaar gebruik van illegale drugs zoals marihuana het hoogste niveau hadden. Daartussen waren de dabblers in seks, drugs, alcohol en tabak.

Meisjes waren minder geneigd dan jongens om risicovol gedrag na te streven, maar meisjes die dat wel deden waren kwetsbaarder dan jongens voor de constellatie van depressie, zelfmoordgedachten en zelfmoordpogingen, zo bleek uit de studie.

Verrassende sociaal-economische bevindingen

"Een andere interessante bevinding betrof de associatie van sociaaleconomische status met depressie. Hoewel een hogere sociaaleconomische status de waarschijnlijkheid van depressie met ongeveer de helft verminderde, verhoogde het het risico op zelfmoordgedachten," zei Hallfors.

Een later onderzoek door Hallfors en collega's heeft vastgesteld dat het aangaan van seksuele en drugsgedragingen adolescenten, en met name meisjes, in gevaar brengt voor toekomstige depressies. Maar ze ontdekten dat depressie geen voorspeller van gedrag was, want jongens zijn meisjes.

Effectieve behandeling is beschikbaar

Hallfors en collega's adviseren zorgprofessionals om alle tieners te screenen op seksueel gedrag en drugsgebruik. Degenen die zich bezighouden met dergelijk gedrag - vooral degenen die meer doen dan zich ermee bemoeien - moeten ook worden gescreend op depressie en zelfmoordrisico.

"Het is vooral belangrijk om geen kansen te missen om een ​​diagnose van depressie te stellen, omdat effectieve behandelingen beschikbaar zijn, of om het risico op zelfmoord over het hoofd te zien, omdat zelfdoding kan worden voorkomen", zegt Hallfors.

Het National Institute of Drug Abuse financierde de studie.

bronnen:

Hallfors, DD, et al. "Adolescent depressie en zelfmoordrisico." American Journal of Preventive Medicine oktober 2004

Hallfors, DD et al. "Wat komt als eerste in de adolescentie - Sex and Drugs of Depression?" Journal of Preventive Medicine oktober 2005