Wat is een normatieve groep in de psychologie?

In het 99e Percentiel zitten

Normaal gesproken hoor je de term normatieve groep, of normgroep, in discussies over testen en maatregelen. Het verwijst naar de steekproef van testpersonen die representatief zijn voor de populatie waarvoor de test bedoeld is. Die normatieve groep hoort te staan ​​voor een hypothetische "typische" testpersoon, iemand die de groep vertegenwoordigt die wordt getest.

Hoe normgroepen worden gebruikt bij psychologisch testen

Bij het ontwerpen van een test van iets, of het nu gaat om academisch vermogen of tekenen van depressie, is het belangrijk dat de mensen die de test doen begrijpen welke groep ze testen en weten wat normaal is binnen die groep.

De SAT's zijn bijvoorbeeld een gestandaardiseerde test van academisch potentieel. Het wordt genomen door middelbare school junioren en senioren in de Verenigde Staten. Daarom zou de normatieve groep voor de SAT's een gerandomiseerde, interculturele groep Amerikaanse junior- en middelbare scholieren zijn die nauwkeurig de diversiteit (en dus het gemiddelde) van die groep testpersonen weerspiegelt.

In de psychologie zou de normatieve groep voor een test om een ​​diagnose te stellen van depressie bij 5- tot 10-jarigen in de Verenigde Staten een steekproef zijn van 5- tot 10-jarigen van verschillende demografische groepen in de Verenigde Staten.

Hoe worden door de norm geraadpleegde tests beoordeeld?

Norm-verwezen tests worden anders beoordeeld dan criterium-verwezen tests. Criterium-verwezen tests zijn de typische vorm van testen die je op school zou vinden. Vragen hebben goede antwoorden en foute antwoorden en uw scores worden beoordeeld op basis van een perfecte score.

Het is daarentegen niet mogelijk om een ​​normgerelateerde test te "passeren" of "falen".

Integendeel, het geeft u resultaten op basis van uw prestaties in vergelijking met een normatieve groep.

Neem bijvoorbeeld een IQ-test, een van de hoofdtypen van normgerelateerde tests. Intelligentietestscores volgen doorgaans een zogenaamde normale verdeling, een klokvormige curve waarin de meerderheid van de scores dichtbij of rond de gemiddelde score ligt.

Het merendeel van de scores (ongeveer 68 procent) op de Wechsler Adult Intelligence Scale -Vierde editie (WAIS-IV) ligt bijvoorbeeld tussen plus 15 of minus 15 punten van de gemiddelde score van 100.

Dit betekent dat ongeveer 68 procent van de mensen die deze test afleggen, ergens tussen de 85 en 115 zal scoren.

Percentielen als prestatie-uiting

Mogelijk ziet u ook de resultaten van tests met normverwijzingen gepresenteerd als een percentiel. Deze percentielen zijn gebaseerd op een belcurve, waarbij de "norm" in het midden van de curve valt en vervolgens percentielbereiken worden afgebakend als afwijkingen van de norm (boven of onder de curve). Als u een gestandaardiseerde test hebt uitgevoerd zoals de SAT, is het u misschien opgevallen dat u allebei een score behaalde die was gebaseerd op het totale aantal punten dat u had kunnen ontvangen, maar dat aantal werd ook vertaald in een percentiel dat weerspiegeld hoe je het deed met betrekking tot andere testpersonen.

Hoe verder weg van de norm, u bent, hoe verder weg van het 50e percentiel uw score zal zijn. Dus, bijvoorbeeld, een SAT score in het 99e percentiel betekent dat je beter dan 99 procent van andere testpersonen hebt gescoord.