Waarom een ​​gemiddelde (of gemiddelde) kennen nuttig is in de psychologie

In statistieken is het gemiddelde het wiskundige gemiddelde van een reeks getallen. Het gemiddelde wordt berekend door twee of meer scores bij elkaar op te tellen en het totaal te delen door het aantal scores.

Beschouw het volgende ingestelde aantal: 2, 4, 6, 9, 12. Het gemiddelde wordt op de volgende manier berekend: 2 + 4 + 6 + 9 + 12 = 33/5 = 6.6. Dus het gemiddelde van het ingestelde aantal is 6.6.

Waarom geven psychologen om het gemiddelde?

Als je een psychologieklas volgt, vraag je je misschien af ​​waarom je instructeur wil dat je zoveel weet over statistische concepten zoals het gemiddelde, de mediaan, de modus en het bereik. De reden hiervoor is dat psychologen dergelijke getallen gebruiken om te helpen de gegevens te begrijpen die door onderzoek worden verzameld.

Stel je bijvoorbeeld voor dat een psycholoog onderzoek doet naar slaapgewoonten bij studenten. Ze deelt een formulier uit aan een willekeurige steekproef van 100 universiteitsstudenten en laat ze bijhouden hoeveel ze elke nacht slapen gedurende een periode van 30 dagen. Nadat al deze gegevens zijn verzameld, heeft ze veel informatie over hoe deze groep studenten elke nacht slaapt, maar nu moet ze deze informatie begrijpen en een manier vinden om deze op een zinvolle manier te presenteren.

De eerste dingen die ze zou kunnen doen is een kijkje nemen in de verzamelde gegevens van elke individuele student.

Ze wil misschien kijken naar dingen zoals het gegevensbereik (de kleinste hoeveelheid slaap die de student de meeste slaap kreeg die de student meldde), maar een van de meest nuttige cijfers waar ze naar zou kunnen kijken, is het gemiddelde aantal van slaap die de student per nacht kreeg in de loop van de maand.

Om dit te bereiken, zou ze beginnen met het optellen van elk nummer en vervolgens delen door het totale aantal gegevenspunten. In dit geval had de maand dertig dagen, dus zou ze de uren van de nachtrust bij elkaar optellen en dat totale aantal vervolgens met 30 delen. Deze waarde vertegenwoordigt het gemiddelde of gemiddelde aantal slaapuren dat elke student meldde over de loop van de maand.

Nadat ze een gemiddelde voor elke student heeft berekend, wil ze mogelijk het bereik van waarden, het mediaan (of meest voorkomende getal), of zelfs alle getallen toevoegen aan een algemeen gemiddelde voor de hele groep.

Maatregelen van centrale aanleg

Het gemiddelde is slechts één type maat voor centrale neiging. Met andere woorden, psychologen zijn vaak geïnteresseerd in hoe gegevenspunten de neiging hebben zich te groeperen rond een centrale waarde. Door deze centrale waarde te begrijpen, kunnen onderzoekers een beter idee krijgen van wat als verwacht of normaal wordt beschouwd voor een bepaalde groep als geheel.

Zoals je misschien al hebt gerealiseerd, kan het gemiddelde worden beïnvloed door extreme scores. Als de meeste scores binnen een bepaald bereik vallen, maar een paar scores echt hoog of heel laag zijn, is het gemiddelde misschien geen goede weergave van wat er echt met de gegevens gebeurt.

Overweeg je eigen cijfers voor examens in bijvoorbeeld je psychologieklas. Stel je voor dat je tot nu toe vier tests hebt afgelegd met scores van 96 procent, 98 procent, 94 procent en 100 procent. Helaas voelde je je niet goed voor je laatste examen en had je niet genoeg tijd om je voor te bereiden en eindigde je met een score van slechts 14 procent. Terwijl de rest van je examens een solide prestatie is, sleept die extreem lage score je gemiddelde score naar 80,4 procent. Om deze reden kan onderzoek ook kijken naar de mediane score of de meest voorkomende score in een dataset, als middel om de centrale tendens te bepalen.

U kunt ook meer leren over het identificeren en berekenen van het gemiddelde, de mediaan en de modus .