Statistieken kindermishandeling

Hoewel het afneemt, treft kindermishandeling bijna één op de 100 kinderen

Hoewel de incidentie van kindermishandeling en -verwaarlozing is afgenomen, werden in 2015 minstens 683.000 kinderen, of bijna één op de 100 kinderen in de Verenigde Staten, misbruikt, het meest recente jaar waarvoor we statistieken hebben. Het vergt enige tijd om statistieken te verzamelen. Daarom zijn de gegevens uit 2015 in januari 2017 vrijgegeven door het Kinderbureau.

Verwaarlozing is de meest voorkomende vorm van kindermishandeling die ongeveer 75 procent van de slachtoffers van kindermishandeling treft. Verwaarlozing wordt gedefinieerd als een ouder of voogd die niet voorziet in de basisbehoeften van hun kind. Vormen van verwaarlozing omvatten medische, educatieve, fysieke en emotionele verwaarlozing.

Nog eens 25 procent van de kinderen was het slachtoffer van misbruik, inclusief fysiek misbruik, seksueel misbruik en emotioneel misbruik. Bijna vijf kinderen sterven elke dag als gevolg van kindermishandeling of verwaarlozing.

Kindermisbruik Demographics

Geen enkele groep kinderen is immuun voor het slachtoffer zijn van kindermishandeling of verwaarlozing, hoewel meisjes vaker het slachtoffer zijn van seksueel misbruik dan jongens. Voor alle andere vormen van misbruik en verwaarlozing zijn de statistieken ongeveer gelijk voor jongens en meisjes. Hoewel kinderen van alle leeftijden misbruik en verwaarlozing ervaren, zijn het de jongste kinderen die het meest kwetsbaar zijn; bijna 27 procent van de slachtoffers van kindermishandeling en verwaarlozing zijn jonger dan drie jaar.

Kinderen van alle rassen en etnische groepen kunnen het slachtoffer worden van kindermishandeling. In 2015 was bijna de helft van alle slachtoffers van kindermishandeling en -verwaarlozing blank, één vijfde Afrikaans-Amerikaans en één vijfde Hispanic. Kinderen in lage sociaaleconomische gezinnen hebben meer dan driemaal zoveel kindermishandeling en zeven keer meer verwaarloosd dan andere kinderen.

Kinderen van wie de ouders werkloos zijn, hebben ongeveer tweemaal zoveel kindermishandeling en twee tot drie keer zoveel verwaarlozing als kinderen met werkende ouders. Leven met hun getrouwde biologische ouders plaatst kinderen op het laagste risico voor kindermishandeling en verwaarlozing, terwijl ze samenwonen met een alleenstaande ouder en een inwonende partner het risico van misbruik en verwaarlozing verhogen tot meer dan acht keer dat van andere kinderen.

Melden van misbruik en verwaarlozing van kinderen

In 2015 was meer dan de helft (57 procent) van alle gevallen van kindermishandeling en meldingen aan CPS-bureaus afkomstig van professionals die in contact kwamen met het kind, waaronder leraren, advocaten, politieagenten en maatschappelijk werkers. Veel mensen in deze beroepen zijn wettelijk verplicht om vermoedens van misbruik of verwaarlozing te melden.

Veel rapporten kwamen echter van niet-professionele bronnen, zoals ouders, andere familieleden, vrienden en buren. Anonieme rapporten waren goed voor 9 procent van alle rapporten.

Het is belangrijk dat iedereen de tekenen van kindermishandeling kent en weet hoe het moet worden gemeld. We delen allemaal een verantwoordelijkheid om kinderen te beschermen, terwijl we in de eerste plaats stappen ondernemen om kindermishandeling te voorkomen.

De gemiddelde tijd voor CPS om een ​​reactie op een rapport over kindermishandeling in te leiden is 73 uur, hoewel ze mogelijk binnen 24 uur reageren op een geval met hoge prioriteit.

bronnen