Psychomotorische retardatie bij bipolaire stoornis

Traagheid en trage mentale verwerking kunnen een depressieve episode signaleren

Het ervaren van psychomotorische vertraging voelt aan alsof een wijzerplaat is gedraaid om je op lage snelheid te zetten. De resulterende effecten omvatten trage of verminderde lichaamsbewegingen, meestal gepaard gaand met een vergelijkbare vertraging van uw denkprocessen. De fysieke manifestaties variëren in omvang en ernst, maar zijn meestal duidelijk voor zowel geliefden als beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg.

Psychomotorische retardatie komt vaak voor tijdens depressieve episodes van bipolaire stoornis en depressieve stoornis. Onder deze omstandigheden zijn de effecten meestal tijdelijk en wijken af ​​naarmate de depressie stijgt.

De ontwikkeling van psychomotorische retardatie signaleert niet altijd een depressieve episode. Andere situaties en omstandigheden, zoals bijwerkingen van medicijnen en bepaalde medische aandoeningen, kunnen ook leiden tot verminderde of langzame fysieke en mentale activiteit.

Tekenen en symptomen van psychomotorische retardatie

Mensen met psychomotorische vertraging bewegen, spreken, reageren en denken meestal langzamer dan normaal. Dit kan zich op verschillende manieren manifesteren, grotendeels afhankelijk van de ernst van de beperking. De spraak van een aangedane persoon is merkbaar traag en kan worden onderbroken door lange pauzes of het verliezen van de gedachtegang.

Vertraagde reactiesnelheid en moeilijkheden om het gesprek van een andere persoon te volgen komen ook vaak voor.

Complex mentaal proces, zoals het berekenen van een tip of het in kaart brengen van richtingen, duurt langer om te volbrengen. Veelvoorkomende voorbeelden van fysieke manifestaties van psychomotorische retardatie zijn:

Een persoon met ernstige psychomotorische vertraging kan catatonisch of bijna katatonisch lijken. In deze toestand reageert de persoon niet op anderen of de omgeving en is meestal vrijwel onbeweeglijk. Catatonia vertegenwoordigt een medisch noodgeval, omdat het levensgevaarlijk kan worden.

Oorzaken van vertraagde lichamelijke en mentale activiteit

Verschillende stoornissen en aandoeningen kunnen mentale en fysieke activiteit vertragen. In de meest strikte zin van het woord verwijst psychomotorische retardatie specifiek naar deze stoornissen wanneer deze worden veroorzaakt door een onderliggende psychiatrische stoornis. Dit komt het meest voor bij mensen die een depressieve episode hebben door een ernstige depressie of een bipolaire stoornis.

Hoewel een aanzienlijk deel van de mensen met een ernstige depressie psychomotorische retardatie ervaart, komt het vaker voor bij een depressieve episode van een bipolaire stoornis, vooral type 1. De mate van fysieke en mentale afstomping correleert vaak met de ernst van de depressieve episode.

Andere psychiatrische stoornissen die soms gepaard gaan met psychomotorische retardatie zijn:

Zenuwstelselaandoeningen en andere aandoeningen die afgestompte of langzame fysieke en mentale activiteit kunnen veroorzaken, zijn onder andere:

Behandeling van psychomotorische retardatie

Herziening van de huidige medicijnen is een van de eerste stappen in de aanpak van psychomotorische retardatie.

Dit is belangrijk om te bepalen of medicatie-bijwerkingen de fysieke en mentale traagheid kunnen veroorzaken. Bepaalde anti- angst- en antipsychotica die gewoonlijk worden voorgeschreven voor een bipolaire stoornis zijn mogelijke boosdoeners.

Als andere oorzaken zijn uitgesloten, is medicatie meestal de eerste behandelingslijn voor mensen met psychomotorische retardatie in verband met een depressieve episode. De keuze van medicatie of een combinatie van geneesmiddelen gebeurt op individuele basis. Huidige en vroegere medicijnen en de reactie van een individu daarop vormen belangrijke overwegingen bij beslissingen over medicamenteuze behandeling.

Veel voorkomende medicamenteuze opties voor mensen met een bipolaire stoornis die een depressieve episode hebben, zijn onder andere Abilify (aripiprazone), Depakote (valproïnezuur), Lamictal (lamotrigine), Latuda (lurasidon), lithium, Seroquel (quetiapine) en Zyprexa (olanzapine).

Bij ernstige depressie, vooral als deze gepaard gaat met katatonie, kan verlies van aanraking met de realiteit of een hoog risico op zelfmoord elektroconvulsietherapie (ECT) een optie zijn. Hoewel het een van de snelste manieren is om bipolaire depressie te behandelen, wordt ECT over het algemeen alleen ondernomen als andere behandelingsopties falen.

Zodra de juiste combinatie van medicijnen is gevonden, kunnen cognitieve therapie en andere niet-medicamenteuze therapieën worden gebruikt om stemmingsstabilisatie op de lange termijn te ondersteunen.

> Bronnen:

> Bennabi D, Vandel P, Papaxanthis C, Pozzo T, > Haffen > E. Psychomotorische retardatie bij depressie: een systematische review van diagnostische, pathofysiologische en therapeutische implicaties. Biomed Res Int . 2013; 2013: 158.746. doi: 10.1155 / 2013/158746

> Buyukdura JS, McClintock SM, Croarkin PE. Psychomotorische retardatie bij depressie: biologische onderbouwing, meting en behandeling. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry . 30 maart 2011; 35 (2): 395-409.

> Frankland A, Cerrillo E, Hadzi-Pavlovic D, et al. Vergelijken van de fenomenologie van depressieve episoden in bipolaire I en Ii stoornis en depressieve stoornis binnen bipolaire stoornis stambomen. J Clin Psychiatry . 2015 Jan; 76 (1): 32-38.

> Mitchell PB, Frankland A, Hadzi-Pavlovic D, et al. Vergelijking van depressieve episoden in bipolaire stoornis en in depressieve stoornis binnen bipolaire stoornis stambomen. Br J Psychiatry . 2011 oktober; 199 (4): 303-309.