Neurotransmitters Sleutel tot het behandelen van alcoholisten

Alcohol-effecten kunnen worden geblokkeerd, zeggen wetenschappers

Wetenschappers proberen al jarenlang precies te bepalen hoe alcohol de hersenen beïnvloedt in de hoop medicijnen te ontwikkelen die mensen helpen die proberen te stoppen met drinken.

Als we leren welke chemische veranderingen plaatsvinden in de hersenen als gevolg van het nuttigen van alcohol, dan is de theorie dat we antagonisten kunnen ontwikkelen die de effecten van alcohol blokkeren, waardoor het niet langer plezierig is om te drinken.

Sommige onderzoekers denken dat ze een cellulair mechanisme hebben gevonden dat ten grondslag ligt aan gedrags- en motivatie-effecten van alcohol en, wanneer geblokkeerd, het effect van alcohol op de hersenen kunnen stoppen.

De Pleasure Centers of the Brain

De focus van dit onderzoek lag op de amygdala, een deel van het circuit in de pleziercentra van de hersenen. Jarenlang hebben onderzoekers geweten dat alcohol veel van zijn bedwelmende werking produceert door een bepaalde neurotransmitter genaamd gamma-aminoboterzuur (GABA) te faciliteren.

GABA is de belangrijkste remmende neurotransmitter van de hersenen en wordt op grote schaal verspreid in de hersenen. Neuronen gebruiken GABA om de signalering door het hele zenuwstelsel te verfijnen.

Verschillende onderzoeken naar stoornissen van alcoholgebruik hebben aangetoond dat de GABA-activiteit afneemt in het genotcentrum van de hersenen tijdens alcoholontwenning en gedurende een langdurige periode van onthouding nadat de persoon gestopt is met drinken - de periode waarin een alcoholist bijzonder kwetsbaar is voor terugval.

Onderzoekers zijn van mening dat de veranderingen in GABA-activiteit in de amygdala tijdens de initiële post-acute wachttijd een belangrijke oorzaak van terugval zijn bij mensen die voor alcoholisme worden behandeld.

CRF-peptide gekoppeld aan alcoholafhankelijkheid

In een poging om precies vast te stellen hoe alcohol de GABA-receptorfunctie beïnvloedt, ontdekten wetenschappers van The Scripps Research Institute dat neuronen die blootgesteld worden aan alcohol een hersenpeptide afgeven dat bekend staat als corticotropin-releasing factor (CRF).

Een peptide is een korte keten van aminozuren.

CRF is een veel voorkomend peptide in de hersenen dat bekend staat om activering in de sympathische en gedragsmatige reacties van amygdala op stressoren. Het is al lang in verband gebracht met de reactie van de hersenen op stress, angst en depressie. CRF-spiegels stijgen in de hersenen wanneer alcohol wordt geconsumeerd.

Het effect van alcohol kan worden geblokkeerd

Studies hebben echter aangetoond dat de CRF-waarden ook toenemen als dieren zich terugtrekken uit alcohol, wat zou kunnen verklaren waarom alcoholisten kwetsbaar zijn voor terugval wanneer ze gedurende langere tijd abstinent proberen te blijven.

Dierstudies hebben gevonden dat wanneer de CRF-receptor wordt verwijderd door genetische knock-out, het effect van alcohol en CRF op GABA-neurotransmissie verloren gaat.

In de Scripts-studie ontdekten neurofarmacologieprofessor George Siggins en collega's dat alcohol geen effect meer had wanneer ze een antagonist van CRF toepasten.

"Niet alleen blokkeerden de antagonisten het effect van CRF op het verbeteren van de GABA-transmissie, het blokkeerde ook het effect van alcohol", zegt Siggins. "Het antwoord was helemaal weg - alcohol deed niets meer."

Nog een receptor betrokken?

Siggins gelooft dat het ontwikkelen van een medicijn dat de effecten van CRF, en dus alcohol, op de pleziercentra van de hersenen blokkeert, alcoholisten die proberen te stoppen met drinken kunnen helpen om terugval te voorkomen.

In een later onderzoek bij het VA Medisch Centrum in Durham, North Carolina, werd echter gevonden dat CRF en de kappa-opioïde receptor (KOR) beide betrokken zijn bij stressgerelateerd gedrag en drugsverslaving.

De onderzoekers uit Noord-Carolina suggereerden dat mogelijke medicijnen gericht op gedrags- en verslavingsstoornissen mogelijk zowel de CRF- als de KOR-systemen moeten omvatten.

bronnen:

Kang-Park, M, et al. "Interactie van CRF en Kappa Opioid Systems op GABAergic Neurotransmission in de Mouse Central Amygdala." The Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics september 2015

Siggins, GR, et al. "Ethanol versterkt de GABAergische transmissie in de centrale Amygdala via CRF1-receptoren." Wetenschap 5 maart 2004